Jurist nodig? 0882050899 088 - 20 50 899
Menu

Kantonrechters oordelen verschillend bij ontslag

Onderzoek van de Erasmus Universiteit Rotterdam toont aan dat kantonrechters verschillend oordelen over ontslagzaken. Een werknemer kan via de kantonrechter ontslagen worden op basis van 8 ontslagredenen. De belangrijkste zijn disfunctioneren, verstoorde arbeidsrelatie en verwijtbaar gedrag. Volgens onderzoek naar 1400 ontslag-uitspraken geeft de ontslagreden verstoorde arbeidsrelatie meer dan 70% kans op ontslag bij de kantonrechters in Den Haag, hoger dan andere regio’s . Dit onderzoek toont ook aan dat ontslag vanwege een verstoorde arbeidsrelatie vaker toegestaan wordt door kantonrechters (namelijk 60 %) dan ontslag wegens disfunctioneren (40%). Bij ontslag wegens disfunctioneren kan de werkgever de reden vaak niet voldoende onderbouwen, zodat de kantonrechter het ontslag-verzoek afwijst. De werknemer blijft dan in dienst.

 

Let op: ontslag via kantonrechter soepeler vanaf 2020 door nieuwe wet

Dit onderzoek is gebaseerd op uitspraken NA ingang van de Wet Werk en Zekerheid die in 2015 is ingegaan. Vanaf 2020 wordt deze Wet opgevolgd door de Wet Arbeidsmarkt in Balans. Bij de Wet Arbeidsmarkt in Balans mag de kantonrechter meerdere ontslag-redenen bij elkaar optellen. De verwachting is dat de rechter ontslag eerder zal toestaan dan onder de huidige Wet Werk en Zekerheid.

Meer over Wet Arbeidsmarkt in Balans 2020

  

Weinig ontslagen via kantonrechter

De meeste ontslagen worden onderling geregeld, zonder tussenkomst van de kantonrechter. Dit heet ontslag met wederzijds goedvinden. Dit werkt als volgt: werkgever en werknemer maken afspraken over het ontslag. De hoogte van de ontslagvergoeding is een belangrijk onderdeel van de afspraken. Vervolgens worden de afspraken schriftelijk bevestigd in een vaststellingsovereenkomst. Hierin staat dat de werknemer niet schuldig is aan het ontslag en de werkgever het ontslag heeft geinitieerd. Daarmee krijgt de werknemer recht op een WW-uitkering. De ontslagroute via een vaststellingsovereenkomst voorkomt een complexe ontslagroute via de kantonrechter. De gemiddelde ontslagvergoeding bij ontslag via de kantonrechter bedroeg vorig jaar € 16.500. Bij ontslag via een vaststellingsovereenkomst komt de ontslagvergoeding tot stand via onderhandelingen. Vaak is de werkgever bereid meer te betalen om de gang naar de kantonrechter te vermijden.

Hogere ontslagvergoeding ook voor u?

 

Dreigt voor u ontslag?

Neem contact op met de ontslagjuristen van Juristen ArbeidsRecht Nederland via 088 20 50 899. U krijgt onmiddellijk een ontslagjurist aan de lijn. Of mail naar info@transitievergoeding.nl.

 

Laat onze arbeidsjuristen uw beëindigingsovereenkomst controleren.

Doe de check

Ook voor u? Onze juristen beoordelen direct of u recht heeft op een hogere vergoeding.

Klik hier

Bestel het gratis boekje 'Transitievergoeding'.Deze gratis uitgave bevat alle informatie over de vaststellingsovereenkomst en ontslag 2024.

Gratis aanvragen

Mail onze juristen en krijg direct antwoord op uw vragen over ontslag.

Mail uw vraag

Certificaat beoordelingenJuristen Arbeidsrecht Nederland heeft het excellente certificaat behaald met een 9.4!

Meer informatie