Arbeidsjurist nodig? 0882050899 088 - 20 50 899
Menu

Oud ambtenaar moet ontslag alsnog slikken

Een ex-topambtenaar van de gemeente Bergen krijgt zijn baan niet terug. Dit besloot de rechtbank in Alkmaar. Hij kreeg ontslag nadat bekend werd dat hij een bedrag van € 165.000 had geleend bij een Alkmaarse projectontwikkelaar. Deze bouwt ook in Bergen, terwijl de ambtenaar betrokken was bij diverse grote bouwprojecten in de gemeente.

  

Topambtenaar vecht zijn ontslag aan

De topambtenaar vecht zijn ontslag aan. Het verzoek van de rechter om eerst met elkaar in gesprek te gaan om er samen uit te komen, wordt door de gemeente Bergen geweigerd. Bij nader inzien was het afsluiten van deze lening 'niet verstandig', gaf de ambtenaar toe. Maar volgens hem is de lening besproken met zijn leidinggevende. De gemeente Bergen ontkent dit. De ambtenaar voert ook aan dat hij zijn geldschieter niet tegen zou komen tijdens zijn werk en daardoor onafhankelijk kon blijven.

  

Rechter wijst verzoek af, ontslag gehandhaafd
De rechter wijst het verzoek tot het terugdraaien van het ontslag af. “Het is niet vast komen te staan dat de projectontwikkelaar voordeel heeft gehad, maar u had de schijn van belangenverstrengeling moeten vermijden en u heeft zich schuldig gemaakt aan ernstig plichtsverzuim."

 Meer over ontslag ambtenaar

  

Bent u ambtenaar? Dreigt voor u ontslag?
Neem contact op met de ambtenarenjuristen van Juristen ArbeidsRecht Nederland via 088 20 50 899. U krijgt onmiddellijk een ambtenarenjurist aan de lijn. Of mail naar info@transitievergoeding.nl

 

Check GRATIS uw vaststellings-overeenkomst

Laat onze arbeidsjuristen uw beëindigingovereenkomst controleren.

Doe de check

Binnen 30 minuten teruggebeldBestel gratis boek Transitievergoeding

Bestel het gratis boekje 'Transitievergoeding'.Deze gratis uitgave bevat alle informatie over de transitievergoeding en ontslagrecht 2021.

Gratis aanvragen

Hogere transitievergoeding

Ook voor u? Vraag direct advies aan onze arbeidsrechtjuristen en ontslagadvocaten.

Klik hier

Direct advies

Mail onze juristen en krijg direct antwoord op uw vragen over ontslag en ontslagvergoeding.

Mail uw vraag

UWV ontslag beoordelen

Laat uw UWV-ontslagprocedure door onze juristen beoordelen.

Gratis analyse

Hulp bij ontslag kantonrechter

Onze juristen helpen u. Schat uw kansen bij de kantonrechter in.

Gratis analyse

Beoordelingen