Arbeidsjurist nodig? 0882050899 088 - 20 50 899
Menu

Ambtenaar en transitievergoeding

Als je als ambtenaar wordt ontslagen, heb je GEEN recht op de ‘transitievergoeding’. De transitievergoeding is slechts bedoeld voor werknemers die werkzaam zijn op basis van een arbeidsovereenkomst. De ambtenaar daarentegen is eenzijdig door het bevoegde gezag (het bestuursorgaan) aangesteld. Daar gelden andere regels.

 

De transitievergoeding: wat houdt dat in?

De ontslagen werknemer heeft bij ontslag recht op de transitievergoeding, tenzij de werknemer ernstig verwijtbaar heeft gehandeld of nagelaten. De transitievergoeding is wettelijk vastgelegd. De werknemer moet de transitievergoeding ontvangen bij minimaal 2 jaar in dienst. De hoogte van de transitievergoeding hangt af van de lengte van het dienstverband en het bruto maandloon. Werknemers van 50 jaar of ouder en tenminste 10 jaar in dienst, hebben recht op een hogere transitievergoeding.

 

Waarom geldt de transitievergoeding NIET voor ontslagen ambtenaren?

De transitievergoeding is een financiële vergoeding voor werknemers: personen die werkzaam zijn op basis van een tweezijdige arbeidsovereenkomst. Een ambtenaar werkt op grond van een ‘eenzijdige aanstelling’ door het bevoegd gezag. Het bevoegd gezag (het bestuursorgaan) heeft de ambtenaar een dienstverband aangeboden dat vervolgens is aanvaard. Het bestuursorgaan – bijvoorbeeld het College van burgemeester en wethouders – bepaalt zelfstandig en onafhankelijk van de ambtenaar welke arbeidsvoorwaarden van toepassing zijn. Dit noemen we de rechtspositieregeling. De rechtspositieregeling bepaalt een eventuele vergoeding bij ontslag.

 

Ontslagvergoedingen in het ambtenarenrecht

Bent u ambtenaar en wordt u ontslagen, dan hebt u recht op een financiële compensatie, die in de rechtspositieregeling is neergelegd. Het kan gaan om een aanvulling op uw uitkering, een vergoeding voor outplacement of een budget voor om- of bijscholing.

 

De CRvB-formule bepaalt hoogte ontslagvergoeding ambtenaar

Voor u als ambtenaar geldt daarnaast de ontslagformule van de Centrale Raad van Beroep (CrvB). Deze CRvB-formule is niet wettelijk vastgelegd maar volgt uit vaste rechtspraak. Deze formule berekent bij ontslag wegens een verstoorde arbeidsrelatie de ontslagvergoeding. Het vormt de tegenhanger van de transitievergoeding.

  

Bent u ambtenaar en heeft u te maken met dreigend ontslag?

Vraag advies aan de gespecialiseerde ambtenarenjuristen van Juristen ArbeidsRecht Nederland. Bel 088 2050 899 of laat uw gegevens achter via direct advies ambtenarenjurist. Het eerste advies is gratis.

Direct advies ambtenaar

Bent u ambtenaar? Ontvang direct advies van onze ambtenarenjuristen.

Gratis advies

Check GRATIS uw vaststellings-overeenkomst

Laat onze arbeidsjuristen uw beëindigingovereenkomst controleren.

Doe de check

Bel mij terugBestel gratis boek Transitievergoeding

Bestel het gratis boekje 'Transitievergoeding'.Deze gratis uitgave bevat alle informatie over de transitievergoeding en ontslagrecht 2019.

Gratis aanvragen

Hogere transitievergoeding

Ook voor u? Vraag direct advies aan onze arbeidsrechtjuristen en ontslagadvocaten.

Klik hier

Boek 'Van werk naar werk'

Dit boek is geschreven voor werknemers die boventallig zijn en binnenkort hun baan verliezen.

Gratis aanvragen

Van werk naar werk-begeleiding

Onze outplacement-coaches begeleiden u naar een nieuwe baan. Vul het aanvraagformulier in.

Formulier >>

Stuur mij de nieuwsbrief met tips

Belasting besparen

Bespaar belasting met uw transitievergoeding. Wij berekenen uw belastingvoordeel.

Direct advies

Beoordelingen