Jurist nodig? 0882050899 088 - 20 50 899
Menu

Ambtenaar en transitievergoeding

Als je als ambtenaar wordt ontslagen, heb je -sinds 1 januari 2020- recht op de ‘transitievergoeding’. De transitievergoeding is bedoeld voor werknemers die werkzaam zijn op basis van een arbeidsovereenkomst. Sinds 1 januari 2020 is de Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren (Wnra) van kracht. Deze bepaalt dat ambtenaren OOK een arbeidsovereenkomst hebben naar burgerlijk recht, identiek zoals “normale” werknemers altijd al hadden. Dus ook het ontslagrecht inclusief het recht op de transitievergoeding geldt voor de ontslagen ambtenaar.

 

De transitievergoeding: wat houdt dat in?

De ontslagen werknemer heeft bij ontslag recht op de transitievergoeding, maar niet als de werknemer ernstig verwijtbaar heeft gehandeld of nagelaten. De transitievergoeding is wettelijk vastgelegd. De werknemer moet de transitievergoeding ontvangen bij onvrijwillig ontslag. Dat houdt in dat de werkgever het initiatief neemt tot ontslag. Als de ambtenaar ZELF-ontslag neemt, heeft hij geen recht op de transitievergoeding. De hoogte van de transitievergoeding hangt af van de lengte van het dienstverband en het bruto maandloon. Elk jaar dienstverband levert 1/3 maandloon op. Bijvoorbeeld: na 9 jaar dienstverband ontvangt de ontslagen ambtenaar 9 * 1/3 maandloon = 3 maandsalarissen.

 

Transitievergoeding = transitievergoeding bij ontslag UWV

Bij ontslag via UWV ontvangt u de transitievergoeding. Wanneer kunt u ontslag krijgen via UWV? De ontslagprocedure moet via UWV lopen als u 2 jaar ziek bent OF bij een ontslag wegens bedrijfseconomische redenen (financiële problemen, reorganisatie, verplaatsen afdeling). Als UWV het ontslag toestaat, ontvangt u de transitievergoeding.  

 

Maximaal 50 % hogere transitievergoeding bij ontslag via kantonrechter

Wanneer kunt u ontslag krijgen via de kantonrechter? Bij frequent verzuim, disfunctioneren,  verwijtbaar handelen of nalaten, gewetensbezwaren,  arbeidsconflict of andere ernstige omstandigheden (zoals detentie en illegaliteit) moet de ontslagprocedure via de kantonrechter lopen. Als de kantonrechter het ontslag toestaat op basis van 1 ontslagreden, ontvangt u de transitievergoeding. Als de kantonrechter stelt dat 1 reden niet voldoende is voor ontslag, maar meerdere redenen  wel, dan kunt u een 50 % hogere transitievergoeding ontvangen. Vaak spelen bij ontslag meerdere redenen, bijvoorbeeld disfunctioneren in combinatie met een arbeidsconflict. Dit heet de cumulatie grond. DAARBOVENOP kunt u nog een extra ontslagvergoeding ontvangen. Als de kantonrechter van mening is dat uw werkgever ernstig verwijtbaar is aan het ontslag, kan hij BOVENOP de transitievergoeding een extra ontslagvergoeding toekennen. Deze extra ontslagvergoeding kent geen vaste formule. De kantonrechter bepaalt deze zelf. De hoogst toegekende extra ontslagvergoeding ooit is € 700.000.

 

Hogere ontslagvergoeding na onderhandelingen: ontslag via vaststellingsovereenkomst

Behalve UWV en kantonrechter kan een werkgever ook onderling ontslag met u afspreken. U gaat uiteraard alleen akkoord als u onder andere financieel schadeloos wordt gesteld. Vaak wordt onderhandeld over de hoogte van de ontslagvergoeding. De transitievergoeding is meestal de ondergrens waarbij de onderhandelingen starten. U kunt meer eisen, want bij ontslag via een andere route (kantonrechter, UWV) zou u ook minimaal de transitievergoeding ontvangen. Er is de werkgever meestal veel aan gelegen het ontslag onderling te regelen. Daarom is uw werkgever vaak bereid een hogere ontslagvergoeding te betalen. Onze juristen kunnen u helpen met de onderhandelingen voor een betere regeling.

  

Bent u ambtenaar en heeft u te maken met dreigend ontslag?

Vraag advies aan de gespecialiseerde juristen van Juristen ArbeidsRecht Nederland. Bel 088 2050 899 of laat uw gegevens achter via direct advies ambtenarenjurist. Het eerste advies is gratis.