Arbeidsjurist nodig? 0882050899 088 - 20 50 899
Menu

€ 600.000 vergoeding voor te hoge werkdruk niet toegekend

Een docent aan een HBO-opleiding krijgt een burn-out en raakt arbeidsongeschikt. Zij krijgt een WIA-uitkering. Echter, de docent vindt dat haar werkgever door ernstig verwijtbaar handelen de veroorzaker is van haar arbeidsongeschiktheid. Haar klachten over werkdruk werden niet opgepikt. Ook moest zij, naast haar werk, een universitaire opleiding volgen om te kunnen voldoen aan de eisen voor haar functie.

 

Haar huisarts verklaart: “Tijdens alle consulten werd mij duidelijk dat de werkgever veelvuldig en op intimiderende wijze contact met patiënte zocht. Het effect was ongunstig. Het had een duidelijk belemmerende werking op haar herstel.”

 

Volgens kantonrechter is werkgever niet ernstig verwijtbaar, dus geen ontslagvergoeding

De docente stapt naar de rechter en eist een ontslagvergoeding van zes ton. Het aantal gewerkte uren geeft inderdaad aan, dat zij meerdere jaren overbelast is geweest. Maar dat wil niet zeggen dat er ook sprake was van een ernstig verwijtbare nalatigheid van de werkgever. Die heeft, vindt de kantonrechter, wel degelijk oog gehad voor signalen over werkdruk. Zo vertelt de docent in haar functioneringsgesprek dat zij forse werkdruk ervaart, maar dat zij het nu kalmer aan mag doen, dat zij flexibeler wordt en ook rustiger is in de klas.Kortom, de werkgever heeft zich niet schuldig gemaakt aan ernstig verwijtbaar handelen. Dus heeft de docent geen recht op een ontslagvergoeding. De kosten voor de procedure komen voor haar rekening.

 

Werkgever ernstig verwijtbaar? Denkt u recht te hebben op een ontslagvergoeding?

Neem contact op met de ontslagjuristen van Juristen ArbeidsRecht Nederland via 088 20 50 899. U krijgt onmiddellijk een arbeidsjurist aan de lijn. U kunt ook mailen naar info@transitievergoeding.nl.

 

Check GRATIS uw vaststellings-overeenkomst

Laat onze arbeidsjuristen uw beëindigingovereenkomst controleren.

Doe de check

Binnen 30 minuten teruggebeldBestel gratis boek Transitievergoeding

Bestel het gratis boekje 'Transitievergoeding'.Deze gratis uitgave bevat alle informatie over de transitievergoeding en ontslagrecht 2021.

Gratis aanvragen

Direct juridisch advies

Een mail aan onze arbeidsjuristen is voldoende om antwoord te krijgen op uw vragen over een ontslagvergoeding.

Mail uw vraag

Hogere transitievergoeding

Ook voor u? Vraag direct advies aan onze arbeidsrechtjuristen en ontslagadvocaten.

Klik hier

Boek 'Van werk naar werk'

Dit boek is geschreven voor werknemers die boventallig zijn en binnenkort hun baan verliezen.

Gratis aanvragen

Van werk naar werk-begeleiding

Onze outplacement-coaches begeleiden u naar een nieuwe baan. Vul het aanvraagformulier in.

Formulier >>

Stuur mij de nieuwsbrief met tips

Belasting besparen

Bespaar belasting met uw transitievergoeding. Wij berekenen uw belastingvoordeel.

Direct advies

Beoordelingen