Jurist nodig? 0882050899 088 - 20 50 899
Menu

Meer ontslagen in 2020 vanwege corona crisis

Het aantal ontslagen via UWV is in oktober 2020 2,3 keer hoger dan oktober 2019. De meeste UWV-ontslagen komen uit de horeca, de detailhandel en zakelijke dienstverlening. 35% van de ontslagen komt uit Amsterdam. De reden van deze toename is het aflopen van het tweede steunpakket. Met het steunpakket krijgen ondernemers loon van hun werknemers betaald door de Overheid. Werkgevers maken de balans op: red ik het nog of moet ik werknemers ontslaan? In juni 2020, na het aflopen van het eerste steunpakket voor ondernemers was het aantal UWV-ontslagen 4 keer zo hoog als juni 2019. Tot en met oktober 2020 is het aantal ontslagen 2 keer hoger dan in 2019. De laatste keer dat het aantal UWV-ontslagen zo hoog was, was in 2013, toen de kredietcrisis zijn sporen naliet op de arbeidsmarkt.

Meer over ontslag UWV

 

Vaker ontslag via vaststellingsovereenkomst dan via UWV

Sinds de ontslagwet Wet Werk en Zekerheid (WWZ) in 2015 worden steeds meer ontslagen buiten UWV geregeld. Wettelijk is vastgelegd dat bij ontslag via UWV de werknemer recht heeft op de transitievergoeding. Werkgever en werknemer gaan -buiten UWV om- in onderhandeling over de hoogte van de ontslagvergoeding waarbij de transitievergoeding vaak als ondergrens wordt gehanteerd. Omdat de ontslagvergoeding hoger is dan de transitievergoeding via UWV, accepteert de werknemer vaak het ontslag. Werknemer en werkgever komen er dus onderling uit en daarom hoeft de werkgever niet langs UWV voor een ontslagvergunning. De afspraken over de ontslagvergoeding worden vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst. Met dit document heeft de werknemer ook de garantie van een WW-uitkering na ontslag. Er hoeft dus geen ontslagvergunning bij UWV worden aangevraagd.

Meer over ontslag via vaststellingsovereenkomst

  

Krijgt u ontslag? Wilt u uw rechten veiligstellen?

Neem contact op Juristen ArbeidsRecht NL via 088 20 50 899. U krijgt onmiddellijk een jurist aan de lijn. Of mail naar info@transitievergoeding.nl.

 

 

Laat onze arbeidsjuristen uw beëindigingsovereenkomst controleren.

Doe de check

Ook voor u? Onze juristen beoordelen direct of u recht heeft op een hogere vergoeding.

Klik hier

Bestel het gratis boekje 'Transitievergoeding'.Deze gratis uitgave bevat alle informatie over de vaststellingsovereenkomst en ontslag 2024.

Gratis aanvragen

Mail onze juristen en krijg direct antwoord op uw vragen over ontslag.

Mail uw vraag

Certificaat beoordelingenJuristen Arbeidsrecht Nederland heeft het excellente certificaat behaald met een 9.4!

Meer informatie