Arbeidsjurist nodig? 0882050899 088 - 20 50 899
Menu

Gedeeltelijk ontslag geeft ook recht op (gedeeltelijke) transitievergoeding

Een leerkracht wordt gedeeltelijk arbeidsongeschikt en besluit -samen met de werkgever- minder te werken. Het voltijdcontract wordt met wederzijds goedvinden opgezegd en ze wordt vervolgens aangenomen in deeltijd (0,55 FTE). De werkneemster eist een transitievergoeding vanwege het opzeggen van haar contract.

 

Hoge Raad geeft werkneemster gelijk, werkgever moet transitievergoeding betalen

De kantonrechter geeft de werkneemster gelijk. Werkgever gaat in hoger beroep tegen deze uitspraak. In hoger beroep beslist het Hof dat er GEEN sprake is van ontslag en dus GEEN recht op een transitievergoeding. De werkneemster gaat in cassatie bij de Hoge Raad (de hoogste rechter in Nederland). De Hoge Raad oordeelt dat de leerkracht WEL recht heeft op een -gedeeltelijke- vergoeding. ‘De arbeidsovereenkomst is gedeeltelijk beëindigd, daarom is naar evenredigheid van die beëindiging een transitievergoeding verschuldigd.’ De Hoge Raad stelt dat wanneer een werkgever een werknemer dwingt 20% minder te werken, de werkgever naar rato een transitievergoeding moet betalen. De school moet de leerkracht ruim € 33.000 transitievergoeding betalen. Tegen deze uitspraak kan de werkgever niet in beroep, omdat de Hoge Raad de hoogste rechterlijke instantie is.

Meer over transitievergoeding berekenen

 

Dreigt voor u ontslag?

Neem contact op met de ontslagjuristen van Juristen ArbeidsRecht Nederland via 088 20 50 899. U krijgt onmiddellijk een arbeidsjurist aan de lijn. U kunt ook mailen naar info@transitievergoeding.nl

 

Check GRATIS uw vaststellings-overeenkomst

Laat onze arbeidsjuristen uw beëindigingovereenkomst controleren.

Doe de check

Binnen 30 minuten teruggebeldBestel gratis boek Transitievergoeding

Bestel het gratis boekje 'Transitievergoeding'.Deze gratis uitgave bevat alle informatie over de transitievergoeding en ontslagrecht 2022.

Gratis aanvragen

Hogere transitievergoeding

Ook voor u? Vraag direct advies aan onze arbeidsrechtjuristen en ontslagadvocaten.

Klik hier

Direct advies

Mail onze juristen en krijg direct antwoord op uw vragen over ontslag en ontslagvergoeding.

Mail uw vraag

Hulp bij ontslag kantonrechter

Onze juristen helpen u. Schat uw kansen bij de kantonrechter in.

Gratis analyse

Beoordelingen