Arbeidsjurist nodig? 0882050899 088 - 20 50 899
Menu

Ontslag na sjoemelen met uren blijft staan, € 10.000 ontslagvergoeding

Een supermarktketen ontvangt klachten van werknemers over hun supermarktmanager. Uit onderzoek blijkt dat de man sjoemelt met zijn urenregistratie. Ook komt hij vaak veel later op zijn werk, of gaat hij eerder weg. Nadat de man een vertrekregeling op basis van wederzijds goedvinden afwijst, ontslaat de supermarkt hem op staande voet zonder vergoeding. De reden? 'Ernstig frauduleus handelen' waardoor het vertrouwen in de man weg is.

Meer over ontslag wederzijds goedvinden

Meer over ontslag staande voet

 

Kantonrechter veegt verweer van manager van tafel

De supermarktmanager stapt naar de rechter om zijn ontslag aan te vechten. Zijn verweer: door zijn bruiloft en een ziekte en sterfgeval in de familie is hij zwaar overbelast, waardoor hij 'administratieve fouten' maakt. De kantonrechter hecht weinig waarde aan dit verweer. Volgens de rechtbank zijn de onjuiste urenregistraties daarvoor te structureel van aard. Ook wijst de rechter erop dat de man door collega’s is aangesproken op de onjuiste registratie, en dit heeft genegeerd.

 

Schadevergoeding toegekend

Omdat de supermarkt veel te laat is met het ontslag op staande voet, moet de supermarkt hem wel een schadevergoeding betalen ter grootte van de opzegtermijn. Daardoor ontvangt de man 3 maandsalarissen, van samen bijna € 10.000.

 

Dreigt voor u ontslag?

Neem contact op met de ontslagjuristen van Juristen ArbeidsRecht Nederland via 088 20 50 899. U krijgt onmiddellijk een ontslagjurist aan de lijn. Of mail naar info@transitievergoeding.nl.

 

Check GRATIS uw vaststellings-overeenkomst

Laat onze arbeidsjuristen uw beëindigingovereenkomst controleren.

Doe de check

Binnen 30 minuten teruggebeldBestel gratis boek Transitievergoeding

Bestel het gratis boekje 'Transitievergoeding'.Deze gratis uitgave bevat alle informatie over de transitievergoeding en ontslagrecht 2021.

Gratis aanvragen

Direct juridisch advies

Een mail aan onze arbeidsjuristen is voldoende om antwoord te krijgen op uw vragen over een ontslagvergoeding.

Mail uw vraag

Hogere transitievergoeding

Ook voor u? Vraag direct advies aan onze arbeidsrechtjuristen en ontslagadvocaten.

Klik hier

Boek 'Van werk naar werk'

Dit boek is geschreven voor werknemers die boventallig zijn en binnenkort hun baan verliezen.

Gratis aanvragen

Van werk naar werk-begeleiding

Onze outplacement-coaches begeleiden u naar een nieuwe baan. Vul het aanvraagformulier in.

Formulier >>

Stuur mij de nieuwsbrief met tips

Belasting besparen

Bespaar belasting met uw transitievergoeding. Wij berekenen uw belastingvoordeel.

Direct advies

Beoordelingen