Jurist nodig? 0882050899 088 - 20 50 899
Menu

Slapend dienstverband voor zieke werknemer stopt

Een zieke werknemer heeft 2 jaar ontslagbescherming. Dat betekent dat u tijdens de eerste 2 ziektejaren NIET ontslagen mag worden en uw werkgever uw salaris moet doorbetalen. In die 2 jaar moeten u en uw werkgever inspanningen verrichten om weer aan het werk te komen. Lukt dat niet, dan zal uw werkgever na 2 jaar ontslag aanvragen via UWV. U ontvangt bij ontslag via UWV altijd de transitievergoeding. Tot 2020 kozen werkgevers weleens voor een slapend dienstverband in plaats van ontslag na 2 jaar ziekte. Daarmee wilde de werkgever voorkomen dat ze een transitievergoeding moesten betalen. Werknemer bleef (slapend) in dienst, zonder salaris te ontvangen. Voor de werknemer was dit zeer ongunstig. In een recent advies aan de Hoge Raad (hoogste rechtsinstantie) is een streep door deze werkwijze gezet. Een werkgever mag geen slapend dienstverband aanhouden als het doel is het niet hoeven betalen van de transitievergoeding.

Opeisen transitievergoeding bij slapend dienstverband

 

Compensatie transitievergoeding na 2 jaar ziekte

Vanaf 2020 wordt nog een andere maatregel doorgevoerd voor de transitievergoeding voor zieke werknemers: de transitievergoeding die werkgevers na 2 jaar ziekte moeten betalen, wordt vanaf begin 2020 gecompenseerd door de Overheid.   

 

LET OP: ontslag bij ziekte via een vaststellingsovereenkomst

Als u ziek bent, komt het voor dat werkgevers ontslag via een vaststellingsovereenkomst “aanbieden”. LET OP: Dat kan heel nadelig zijn. Dat betekent namelijk dat u uw recht op salaris prijsgeeft. Als u ziek bent, heeft uw werkgever immers de plicht om uw loon 2 jaar door te betalen. Het is onverstandig om dan mee te werken aan een vaststellingsovereenkomst. Dan stopt uw salaris namelijk. Er is een uitzondering. Als de ziekte het gevolg is van een arbeidsconflict, kunt u wél ontslag via een vaststellingsovereenkomst overeenkomen. Daarmee lost u het arbeidsconflict op. De afspraken (waaronder de ontslagvergoeding) worden schriftelijk vastgelegd in de vaststellingsovereenkomst. Het is verstandig een jurist te raadplegen. U moet uw WW uitkering zekerstellen. Dat bereikt u door een juiste formulering in de vaststellingsovereenkomst. Ook moet in de overeenkomst staan dat u hersteld bent van uw ziekte. Dit heet hersteld uit dienst-treden. Daarmee bent u na ontslag beschikbaar voor de arbeidsmarkt en ontvangt u een WW-uitkering.

Meer over ontslag zieke werknemer

  

Bent u ziek en dreigt ontslag?

Neem contact op met de ontslagjuristen van Juristen ArbeidsRecht Nederland via 088 20 50 899. U spreekt onmiddellijk een ontslagjurist aan de lijn. Of mail naar info@transitievergoeding.nl.

 

Laat onze arbeidsjuristen uw beëindigingsovereenkomst controleren.

Doe de check

Ook voor u? Onze juristen beoordelen direct of u recht heeft op een hogere vergoeding.

Klik hier

Bestel het gratis boekje 'Transitievergoeding'.Deze gratis uitgave bevat alle informatie over de vaststellingsovereenkomst en ontslag 2024.

Gratis aanvragen

Mail onze juristen en krijg direct antwoord op uw vragen over ontslag.

Mail uw vraag

Certificaat beoordelingenJuristen Arbeidsrecht Nederland heeft het excellente certificaat behaald met een 9.4!

Meer informatie