Jurist nodig? 0882050899 088 - 20 50 899
Menu

Na herroepen vaststellingsovereenkomst toch ontslag via de kantonrechter

Een werkneemster meldt zich ziek. Reden? Haar werkgever spreekt met haar over werkurenvermindering en loonsverlaging wegens financiële problemen. Tijdens ziekte moet de werkneemster re-integreren. De re-integratie komt niet van de grond. De bedrijfsarts is helder: de klachten van de werkneemster komen door de werksituatie. De werkgever start vervolgens mediation, echter zonder resultaat.

 

Ontslag met wederzijds goedvinden
Uiteindelijk beëindigen werkgever en werkneemster de arbeidsovereenkomst met een vaststellingsovereenkomst. Echter, de werkneemster komt daar in de wettelijke bedenktermijn op terug. Zij wilt alsnog aan het werk. De werkgever stapt naar de rechter om ontslag te vragen. In zijn ogen heeft de werkneemster zich door het bedenken schuldig gemaakt aan ‘misbruik van recht’. Ook geeft hij als reden verwijtbaar handelen bij de re-integratie plus de verstoorde arbeidsrelatie.

 

Bedenktermijn terecht, toch ontslag wegens verstoorde arbeidsrelatie
De rechter vindt dat de werkneemster van de bedenktermijn gebruik mag maken, ondanks het langdurige onderhandelingsproces. Ook dan zijn de gevolgen soms niet helemaal te overzien. Inzicht kan immers pas later komen. Toch wordt de werkneemster ontslagen met als reden de ernstige en duurzaam verstoorde arbeidsrelatie.

Meer over ontslag vaststellingsovereenkomst

Meer over ontslag arbeidsconflict

 

Dreigt voor u ontslag?
Neem contact op met de ontslagjuristen van Juristen ArbeidsRecht Nederland. Bel 088 20 50 899. U krijgt onmiddellijk een ontslagjurist aan de lijn. Of mail naar info@transitievergoeding.nl

 

Laat onze arbeidsjuristen uw beëindigingsovereenkomst controleren.

Doe de check

Ook voor u? Onze juristen beoordelen direct of u recht heeft op een hogere vergoeding.

Klik hier

Bestel het gratis boekje 'Transitievergoeding'.Deze gratis uitgave bevat alle informatie over de vaststellingsovereenkomst en ontslag 2024.

Gratis aanvragen

Mail onze juristen en krijg direct antwoord op uw vragen over ontslag.

Mail uw vraag

Certificaat beoordelingenJuristen Arbeidsrecht Nederland heeft het excellente certificaat behaald met een 9.4!

Meer informatie