Arbeidsjurist nodig? 0882050899 088 - 20 50 899
Menu

Na herroepen vaststellingsovereenkomst toch ontslag via de kantonrechter

Een werkneemster meldt zich ziek. Reden? Haar werkgever spreekt met haar over werkurenvermindering en loonsverlaging wegens financiële problemen. Tijdens ziekte moet de werkneemster re-integreren. De re-integratie komt niet van de grond. De bedrijfsarts is helder: de klachten van de werkneemster komen door de werksituatie. De werkgever start vervolgens mediation, echter zonder resultaat.

 

Ontslag met wederzijds goedvinden
Uiteindelijk beëindigen werkgever en werkneemster de arbeidsovereenkomst met een vaststellingsovereenkomst. Echter, de werkneemster komt daar in de wettelijke bedenktermijn op terug. Zij wilt alsnog aan het werk. De werkgever stapt naar de rechter om ontslag te vragen. In zijn ogen heeft de werkneemster zich door het bedenken schuldig gemaakt aan ‘misbruik van recht’. Ook geeft hij als reden verwijtbaar handelen bij de re-integratie plus de verstoorde arbeidsrelatie.

 

Bedenktermijn terecht, toch ontslag wegens verstoorde arbeidsrelatie
De rechter vindt dat de werkneemster van de bedenktermijn gebruik mag maken, ondanks het langdurige onderhandelingsproces. Ook dan zijn de gevolgen soms niet helemaal te overzien. Inzicht kan immers pas later komen. Toch wordt de werkneemster ontslagen met als reden de ernstige en duurzaam verstoorde arbeidsrelatie.

Meer over ontslag vaststellingsovereenkomst

Meer over ontslag arbeidsconflict

 

Dreigt voor u ontslag?
Neem contact op met de ontslagjuristen van Juristen ArbeidsRecht Nederland. Bel 088 20 50 899. U krijgt onmiddellijk een ontslagjurist aan de lijn. Of mail naar info@transitievergoeding.nl

 

Check GRATIS uw vaststellings-overeenkomst

Laat onze arbeidsjuristen uw beëindigingovereenkomst controleren.

Doe de check

Binnen 30 minuten teruggebeldBestel gratis boek Transitievergoeding

Bestel het gratis boekje 'Transitievergoeding'.Deze gratis uitgave bevat alle informatie over de transitievergoeding en ontslagrecht 2021.

Gratis aanvragen

Direct juridisch advies

Een mail aan onze arbeidsjuristen is voldoende om antwoord te krijgen op uw vragen over een ontslagvergoeding.

Mail uw vraag

Hogere transitievergoeding

Ook voor u? Vraag direct advies aan onze arbeidsrechtjuristen en ontslagadvocaten.

Klik hier

Boek 'Van werk naar werk'

Dit boek is geschreven voor werknemers die boventallig zijn en binnenkort hun baan verliezen.

Gratis aanvragen

Van werk naar werk-begeleiding

Onze outplacement-coaches begeleiden u naar een nieuwe baan. Vul het aanvraagformulier in.

Formulier >>

Stuur mij de nieuwsbrief met tips

Belasting besparen

Bespaar belasting met uw transitievergoeding. Wij berekenen uw belastingvoordeel.

Direct advies

Beoordelingen