Jurist nodig? 0882050899 088 - 20 50 899
Menu

Werkgever - Wet Arbeidsmarkt in Balans

Het ontslagrecht in de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB)

Als u als werkgever afscheid moet nemen van een of meerdere werknemers bepaalt de ontslagreden de ontslagroute:

  • Ontslag wegens bedrijfseconomische redenen moet via het UWV lopen
  • Ontslag wegens persoonlijke reden (disfunctioneren, onverenigbaarheid van karakters en onenigheid over te voeren beleid) moet via de kantonrechter lopen.
  • Ook kunnen werkgever en werknemer met wederzijds goedvinden afscheid van elkaar nemen.

 

 1. Ontslag via kantonrechter vaak afgewezen

Kantonrechters toetsen de ontslagaanvraag streng. U moet uw dossier op orde hebben. Er zijn 8 ontslag-redenen, waaronder disfunctioneren en arbeidsconflict. U mag ontslag-redenen combineren waardoor de rechter ontslag eerder toewijst. Bij combinatie van meerdere ontslag-redenen moet u een 50% hogere transitievergoeding betalen. De strenge toetsing door kantonrechters heeft tot gevolg dat 50% van de ontslag-aanvragen wordt afgewezen. U zult als werkgever alternatieve ontslagroutes moeten zoeken.

 

2. Ontslag via UWV

Bij ontslag via UWV moet u de bedrijfseconomische noodzaak kunnen aantonen. Lukt dat niet, dan zal UWV de ontslagaanvraag afwijzen. 

 

3. Ontslag met wederzijds goedvinden

Ontslag met wederzijds goedvinden is naast UWV en de kantonrechter de derde ontslagroute. Werkgever en werknemer komen ontslag overeen, onder voorwaarden, zoals het meegeven van een ontslagvergoeding aan de werknemer. De regeling wordt vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst. Voordeel voor zowel werkgever als werknemer is dat juridische procedures bij UWV of kantonrechter worden voorkomen. Vaak schakelt de werkgever arbeidsrecht specialisten in om het ontslag in goede banen te leiden.

Meer informatie over ontslag via een vaststellingsovereenkomst

Advies nodig van een arbeidsjurist? Advies arbeidsjurist

  

Meer informatie over werkgever en ontslag

Aanzegtermijn van 1 maand bij aflopen jaarcontract

Boek transitievergoeding voor werkgevers aanvragen

Direct juridisch advies werkgevers

Compensatie transitievergoeding arbeidsongeschiktheid

Hoe hoog is transitievergoeding bij ontslag

Opstellen en controleren vaststellingsovereenkomst

Ontslag met wederzijds goedvinden minste rompslomp

Ontslag via kantonrechter lastige route

Transitievergoeding en groene tabel belasting

Transitievergoeding jaarrekening

Wat zijn de 8 valkuilen van ontslag?

Wet Arbeidsmarkt in Balans ontslag

Zieke werknemer

Bestel het gratis boekje 'Transitievergoeding'.Deze gratis uitgave bevat alle informatie over de transitievergoeding en ontslagrecht 2024.

Gratis aanvragen

Een mail aan onze arbeidsjuristen is voldoende om antwoord te krijgen op uw vragen over ontslagrecht 2023

Mail uw vraag

Laat onze arbeidsjuristen uw vaststellingsovereenkomst controleren.

Doe de check

Stuur mij de nieuwsbrief

Werknemer    Werkgever

Dit boek is geschreven voor werknemers die boventallig zijn en binnenkort hun baan verliezen.

Gratis aanvragen