Jurist nodig? 0882050899 088 - 20 50 899
Menu

Wet Arbeidsmarkt in Balans Ontslagrecht

Sinds 2020 heeft de Wet Arbeidsmarkt in Balans (Wab) de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) vervangen. De Wab heeft het ontslagrecht veranderd.

 

Transitievergoeding is 1/3 maand per gewerkt jaar

De transitievergoeding is de wettelijke ontslagvergoeding en bedraagt -vanaf 2020- 1/3 maand per gewerkt jaar. Deze transitievergoeding betaalt de werkgever aan de werknemer bij ontslag op initiatief van de werkgever OF als een tijdelijk arbeidscontract niet wordt verlengd. De werkgever betaalt de transitievergoeding altijd bij ontslag via de kantonrechter of UWV. Ook bij aflopende jaarcontracten ontvangt werknemer de transitievergoeding.

 

Geen transitievergoeding bij ontslag op staande voet

Alleen bij een (terecht gegeven) ontslag op staande voet, ernstig verwijtbaar handelen van de werknemer, faillissement van de werkgever en bij ontslag wegens pensioen, hoeft de werkgever de transitievergoeding niet te betalen.

 

Transitievergoeding maximaal 86.000 in 2021

De transitievergoeding bedraagt 1/3 maandsalaris per jaar voor alle dienstjaren met een maximum van € 86.000 of een jaarsalaris als dat hoger is dan € 86.000.

Transitievergoeding berekenen

Transitievergoeding berekenen 50-plusser

 

Ontslag via kantonrechter, UWV óf vaststellingsovereenkomst

Er zijn 2 verplichte ontslagroutes en 1 vrijwillige route. Een werkgever moet een werknemer ontslaan via UWV als sprake is van bedrijfseconomische omstandigheden (slechte financiële situatie) óf na 2 jaar ziekte. Bij ontslag wegens persoonlijke redenen (disfunctioneren, onenigheid over te voeren beleid) moet ontslag via de kantonrechter lopen. Ontslagredenen mogen “bij elkaar opgeteld worden”, bijvoorbeeld disfunctioneren in combinatie met onenigheid over te voeren beleid. Daardoor zal ontslag via de kantonrechter eenvoudiger worden. De transitievergoeding wordt 50% hoger, als er meerdere ontslag-redenen bij elkaar opgeteld worden. Als u het ontslag onderling wilt regelen (ontslag met wederzijds goedvinden), is dat ook mogelijk. Dan moeten de ontslag-afspraken op papier worden gezet in een vaststellingsovereenkomst. Er komt geen UWV of kantonrechter aan te pas. Werknemer zal hiermee pas akkoord gaan als hij minimaal de transitievergoeding meekrijgt.

 

Afkoelingsperiode 14 dagen na tekenen vaststellingsovereenkomst

De werknemer heeft een afkoelingsperiode van 14 dagen bij het sluiten van een vaststellingsovereenkomst. Bij een vaststellingsovereenkomst wordt er tussen werkgever en werknemer onderhandeld  over de hoogte van de ontslagvergoeding, waarbij de transitievergoeding de ondergrens is. Risico voor de werkgever is dat werknemer een hogere vergoeding probeert te realiseren door vlak voor het einde van de afkoelingsperiode opnieuw te gaan onderhandelen over de hoogte. Daarmee wordt het einde van het dienstverband opgeschoven, zodat de werkgever het salaris langer moet doorbetalen.   

 

Hoger beroep en cassatie komen zelden voor

Met de mogelijkheid van beroep en cassatie kan een ontslagprocedure maanden tot jaren duren. Als in hoger beroep of cassatie de arbeidsovereenkomst wordt hersteld, moet alsnog salaris doorbetaald worden. Als de arbeidsovereenkomst NIET wordt hersteld kan in hoger beroep of cassatie alsnog een ontslagvergoeding worden toegekend aan de werknemer. De kantonrechter bepaalt de hoogte. Hoger beroep en cassatie komen zelden voor.

 

Strenge toetsing door kantonrechter

In de Wet Arbeidsmarkt in Balans toetst de kantonrechter streng of er inderdaad sprake is van disfunctioneren en de werkgever voldoende heeft gedaan om het functioneren weer op het gewenste niveau te krijgen (bijvoorbeeld het aanbieden van een opleiding). Als u onvoldoende kunt aantonen dat sprake is van disfunctioneren en/of onvoldoende inspanningen heeft verricht om kennis en kunde van de werknemer op het gewenste niveau te brengen, dan zal de kantonrechter het ontslag niet toestaan. Wel mag u meerdere ontslagredenen bij elkaar optellen, zodat de kantonrechter het ontslag eerder zal toekennen.

Meer over ontslag via kantonrechter

 

Lange procedure kantonrechter en UWV

Ontslagprocedures via UWV en kantonrechter duren in de Wab lang, omdat het gewone bewijsrecht een rol speelt. Partijen kunnen een bewijsopdracht krijgen en er mogen getuigenverhoren plaatsvinden. Hoe langer de ontslagprocedure duurt, des te langer moet werkgever salaris doorbetalen. Dat maakt een ontslagprocedure duur voor de werkgever. Ontslag via een vaststellingsovereenkomst kan een uitkomst zijn. Meer info over ontslag vaststellingsovereenkomst

 

Hulp nodig van onze juristen? Bel 088 20 50 899 en spreek direct een jurist

Wij staan u graag bij met raad en daad. Raadpleeg onze gespecialiseerde arbeidsjuristen en arbeidsrechtadvocaten.

 

Wilt u ons gratis boekje Wab en transitievergoeding ontvangen?
Bestel boekje WAB en transitievergoeding.

 

Bestel gratis boek Transitievergoeding

Bestel het gratis boekje 'Transitievergoeding'.Deze gratis uitgave bevat alle informatie over de transitievergoeding en ontslagrecht 2024.

Gratis aanvragen

Direct juridisch advies

Een mail aan onze arbeidsjuristen is voldoende om antwoord te krijgen op uw vragen over ontslagrecht 2023

Mail uw vraag

Check GRATIS vaststellings-overeenkomst

Laat onze arbeidsjuristen uw vaststellingsovereenkomst controleren.

Doe de check

Stuur mij de nieuwsbrief

Werknemer    Werkgever

Boek 'Van werk naar werk'

Dit boek is geschreven voor werknemers die boventallig zijn en binnenkort hun baan verliezen.

Gratis aanvragen