Arbeidsjurist nodig? 0882050899 088 - 20 50 899
Menu

Gratis boek transitievergoeding voor werkgevers

Dhr.   Mevr.

 

Het boek "Transitievergoeding en ontslag" geeft informatie over de volgende onderwerpen:

 

  • Welke ontslagroute moet u volgen: ontslag via vaststellingsovereenkomst (ontslag met wederzijds goedvinden), ontslag via UWV en ontslag via de kantonrechter
  • Hoe neemt u afscheid van een werknemer zonder dossier
  • Voorbeeld vaststellingsovereenkomst voor ontslag met wederzijds goedvinden
  • Wanneer bent u een transitievergoeding verschuldigd aan een ontslagen werknemer: ontslag via UWV, kantonrechter, vaststellingsovereenkomst, 2 jaar ziekte.
  • Ontslagrecht: wat zijn de wijzigingen
  • Transitievergoeding: hoe hoog en voor wie; Welk overgangsrecht is er voor 50-plussers en MKB-werkgevers; Wanneer betaalt u een hoge of een lage transitievergoeding

 

 

Bestel gratis boek Transitievergoeding

Bestel het gratis boekje 'Transitievergoeding'.Deze gratis uitgave bevat alle informatie over de transitievergoeding en ontslagrecht 2018.

Gratis aanvragen

Direct juridisch advies

Een mail aan onze arbeidsjuristen is voldoende om antwoord te krijgen op uw vragen over ontslagrecht 2018

Mail uw vraag

Check GRATIS uw arbeidsovereenkomsten

Laat onze arbeidsjuristen uw vaststellingsovereenkomst controleren.

Doe de check

Stuur mij de nieuwsbrief

Werknemer    Werkgever

Boek 'Van werk naar werk'

Dit boek is geschreven voor werknemers die boventallig zijn en binnenkort hun baan verliezen.

Gratis aanvragen