Jurist nodig? 0882050899 088 - 20 50 899
Menu

Ontslag via kantonrechter lastige route

Uit onderzoek blijkt dat kantonrechters ontslagaanvragen kritisch beoordelen. Gevolg is dat 50% van de ontslag-aanvragen NIET gehonoreerd wordt. In 2020 zullen meer ontslagen gehonoreerd worden door de introductie van de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB). U zult als werkgever alternatieve ontslagroutes moeten zoeken.

 

Ontslag via kantonrechter bij persoonlijke ontslagredenen

Bij persoonlijke ontslag-redenen kunt u de kantonrechter om ontslag verzoeken. U moet de reden(en) goed onderbouwen. Er zijn 8 ontslag-redenen. De belangrijkste zijn:

  • Ontslag wegens frequent ziekteverzuim
  • Ontslag wegens disfunctioneren
  • Ontslag wegens verwijtbaar handelen of nalaten
  • Ontslag wegens een verstoorde arbeidsverhouding of arbeidsconflict

Sinds 1 januari 2020 is het mogelijk om redenen te combineren. Daardoor zal de kantonrechter ontslag eerder toestaan. Bij combinatie is de transitievergoeding 50 % hoger. Bij een enkelvoudige ontslagreden moet u de werknemer de transitievergoeding uitbetalen.

 

Bij bedrijfseconomisch ontslag moet u via UWV-ontslag aanvragen

Als werkgever bepaalt u niet zelf of u de route naar het UWV of de kantonrechter kiest. De verplichte ontslagroute is:

  1. UWV voor ontslag vanwege bedrijfseconomische redenen of 2 jaar ziekte
  2. Kantonrechter voor ontslag vanwege persoonlijke redenen

 

De 3e vrijwillige, en meest gebruikte route is ontslag met wederzijds goedvinden, waarbij u met werknemer ontslag-afspraken maakt. De afspraken legt u vast in een vaststellingsovereenkomst.

Meer over vaststellingsovereenkomst ontslag

 

Transitievergoeding bij ontslag via kantonrechter of UWV

Een werknemer heeft bij ontslag via UWV of kantonrechter recht op een transitievergoeding. De transitievergoeding geldt niet bij ontslag op staande voet. Ook werknemers die na een tijdelijk contract uit dienst gaan, hebben recht op de transitievergoeding. Voorwaarde voor de transitievergoeding is dat het initiatief voor ontslag bij u de werkgever ligt. Voor de transitievergoeding geldt een vaste wettelijke formule.

Transitievergoeding berekenen

Laat onze arbeidsjuristen uw beëindigingsovereenkomst controleren.

Doe de check

Ook voor u? Onze juristen beoordelen direct of u recht heeft op een hogere vergoeding.

Klik hier

Bestel het gratis boekje 'Transitievergoeding'.Deze gratis uitgave bevat alle informatie over de vaststellingsovereenkomst en ontslag 2024.

Gratis aanvragen

Mail onze juristen en krijg direct antwoord op uw vragen over ontslag.

Mail uw vraag

Certificaat beoordelingenJuristen Arbeidsrecht Nederland heeft het excellente certificaat behaald met een 9.4!

Meer informatie