Jurist nodig? 0882050899 088 - 20 50 899
Menu

Ontslag met wederzijds goedvinden minste rompslomp

U en uw werkgever kunnen afscheid nemen zonder tussenkomst van de kantonrechter of UWV. U maakt ontslag-afspraken met uw werkgever. Dit heet “ontslag met wederzijds goedvinden”. Uw werkgever zet de afspraken netjes in een contract, de vaststellingsovereenkomst. Verreweg de meeste ontslagen in Nederland worden geregeld met een vaststellingsovereenkomst.

 

U én uw werkgever moeten instemmen met de voorwaarden van het ontslag. Zoals de hoogte van de ontslagvergoeding. Let op de volgende voorwaarden:

 

1. Ontslagvoorwaarden moeten schriftelijk worden vastgelegd

De ontslag-overeenkomst is alleen geldig is als deze schriftelijk is. De voorwaarden worden vastgelegd in de vaststellingsovereenkomst. U moet beiden ondertekenen.

 

2. Initiatief komt van werkgever voor het recht op WW 

Het initiatief van het beëindigen van de arbeidsrelatie moet bij de werkgever liggen. Als het initiatief niet bij de werkgever ligt en dat ook uit de vaststellingsovereenkomst blijkt, krijgt u géén WW-uitkering. Ook moet uit de vaststellingsovereenkomst blijken dat u NIET schuldig bent aan het ontslag (bijvoorbeeld door zelf op te zeggen) én er geen dringende reden is (zoals diefstal of ander zeer ernstig wangedrag). Als laatste mag er voor het definitieve recht op WW GEEN herplaatsing in een andere functie mogelijk zijn.

 

3. Ontslag moet financiële compensatie kennen

Omdat ontslag grote gevolgen heeft, zal de werkgever u vaak financieel compenseren met een ontslagvergoeding of transitievergoeding. De hoogte komt via onderhandelingen tot stand. Omdat bij ontslag via UWV of kantonrechter de werkgever u minimaal de transitievergoeding moet betalen, is hij meestal bereid om een hogere ontslagvergoeding te betalen.

 

4. De gevolgen van ontslag moeten voor u 100 % duidelijk zijn

De gevolgen van ontslag met wederzijds goedvinden zijn groot: u verliest uw vast dienstverband en uw salaris. Uw werkgever moet daarom onderzoeken of u dit echt wil. U moet duidelijk verklaren dat u instemt met het ontslag. Uw werkgever moet controleren of u begrijpt dat uw toestemming met het ontslag wordt gevraagd. Uw werkgever heeft de plicht u volledig te informeren over de gevolgen van het ontslag. Uw werkgever heeft een onderzoeksplicht.

 

5. Werknemer krijgt de mogelijkheid het contract te controleren en aan te passen

Uw werkgever stelt de vaststellingsovereenkomst op. Dat is de taak van de werkgever. U moet controleren en waar nodig laten corrigeren. Daarvoor kunt u een jurist inschakelen. De werkgever vergoedt de juridische kosten voor de controle van de vaststellingsovereenkomst. Juristen doen de controle tegen een vast tarief. Datzelfde geldt voor het uitonderhandelen van de vaststellingsovereenkomst. Juridische kosten bedragen meestal € 750. De werkgever betaalt deze kosten meestal.

 

6. Voorkom negatieve uitlatingen achteraf

In de vaststellingsovereenkomst bepalen werkgever en werknemer zich niet negatief over elkaar uitlaten. Beide partijen hebben er belang bij dat niet ‘de vuile was wordt buitengehangen’. Dit is het ‘geheimhoudingsbeding’.

 

7. Geheimhoudingsplicht voor vertrouwelijk informatie

In de vaststellingsovereenkomst moet ook een geheimhoudings-beding staan wat betreft vertrouwelijke informatie over het bedrijf of werknemers. Mogelijk is de inhoud van de beëindigingsovereenkomst onderworpen aan een geheimhoudingsplicht. Het is belangrijk duidelijk af te spreken wat de geheimhoudingsverplichting concreet inhoudt. U mag vertrouwelijke informatie niet delen met andere personen of de manier waarop met vertrouwelijke informatie wordt omgegaan.

 

8. Concurrentiebeding moet duidelijk, maar redelijk zijn

Vaak zal de werkgever een concurrentiebeding willen opnemen. Soms komt een concurrentiebeding te vervallen, in andere gevallen houdt het beding zijn geldigheid. Hierover kunt u onderhandelen. Een concurrentiebeding staat vaak al in de arbeidsovereenkomst. Dit loopt meestal tot 1 jaar na einde-dienstverband. Ook bij ontslag. Als in de vaststellingsovereenkomst NIETS wordt opgenomen over het concurrentiebeding, dan blijft het bestaande beding volgens de arbeidsovereenkomst van kracht. Denk aan de sales-medewerker die klanten niet mag benaderen. Het beding kan omgezet worden in een relatiebeding: de ontslagen werknemer mag wel bij de concurrent gaan werken, maar geen contact hebben met klanten van de voormalig werkgever. Het concurrentiebeding moet redelijk zijn qua duur (bijv. 1 jaar) en geografisch bereik. Het vervallen van een concurrentie -en relatiebeding kan belangrijk zijn voor uw nieuwe baan. Over het laten vervallen van deze bedingen kan de jurist onderhandelen met uw werkgever. Belangrijk is om een uitkomst te vinden waarbij u niet belemmerd wordt voor uw toekomstige baan en werkzaamheden en uw werkgever niet benadeeld wordt.

 

9. Altijd minstens 14 dagen bedenktijd bij ontslag (herroepingstermijn)

Een werknemer heeft het wettelijke recht om, zonder opgave van redenen, binnen 14 dagen na ondertekening van de beëindigingsovereenkomst zijn akkoord in te trekken. Het ontslag gaat dan niet door. Deze termijn is zelfs 3 weken als de bedenktermijn niet in de vaststellingsovereenkomst is vermeld.

 

10. Opzegtermijn

Bij ontslag met wederzijds goedvinden is het van belang rekening te houden met de opzegtermijn van het arbeidscontract. Tijdens de opzegtermijn ontvangt u gewoon loon. Dit is belangrijk, omdat u niet meteen een WW-uitkering krijgt. Uw werkgever moet de wettelijke opzegtermijn hanteren. Deze is afhankelijk van de duur arbeidsverleden.

 

Opzegtermijn                       duur dienstverband

1 maand                               tot 5 jaar

2 maanden                           5 en 10 jaar

3 maanden                           10 en 15 jaar

4 maanden                           15 en 20 jaar

 

De voordelen van ontslag met wederzijds goedvinden zijn:

1. U weet waar u aan toe bent, u verkeert niet meer in een onzekere situatie.

2. U weet welke financiële compensatie u krijgt van uw werkgever, zoals een ontslagvergoeding. Deze is meestal hoger dan de wettelijke transitievergoeding.

3. Over alle belangrijke zaken worden afspraken gemaakt, zoals ontslagvergoeding, vrijstelling van werk, WW-uitkering, opzegtermijn, etc. Dit wordt vastgelegd in de vaststellingsovereenkomst.

4. U heeft snel duidelijkheid over de einddatum.

5. U krijgt gegarandeerd een WW-uitkering.

6. Geen ingewikkeld ontslag via de kantonrechter of UWV.

7. Het ontslag wordt in goede harmonie geregeld.

 

Controle vaststellingsovereenkomst “ontslag met wederzijds goedvinden”

Laat onze juristen uw vaststellingsovereenkomst “ontslag met wederzijds goedvinden” controleren. Wij controleren: 

✔️ Is de vaststellingsovereenkomst correct opgesteld door uw werkgever
✔️ Heeft u recht op een WW-uitkering
✔️ Is de ontslagvergoeding hoog genoeg 

Upload de vaststellingsovereenkomst, dan nemen onze juristen contact op. De controle is gratis en vrijblijvend.

 

Laat onze arbeidsjuristen uw beëindigingsovereenkomst controleren.

Doe de check

Ook voor u? Onze juristen beoordelen direct of u recht heeft op een hogere vergoeding.

Klik hier

Bestel het gratis boekje 'Transitievergoeding'.Deze gratis uitgave bevat alle informatie over de vaststellingsovereenkomst en ontslag 2024.

Gratis aanvragen

Mail onze juristen en krijg direct antwoord op uw vragen over ontslag.

Mail uw vraag

Certificaat beoordelingenJuristen Arbeidsrecht Nederland heeft het excellente certificaat behaald met een 9.4!

Meer informatie