Arbeidsjurist nodig? 0882050899 088 - 20 50 899
Menu

Ontslag met wederzijds goedvinden minste rompslomp

U kunt afscheid nemen van een werknemer zonder tussenkomst van de kantonrechter of UWV. U maakt ontslag-afspraken met uw werknemer. Dit heet “ontslag met wederzijds goedvinden”. U zet de afspraken netjes in een contract, de vaststellingsovereenkomst. Verreweg de meeste ontslagen in Nederland worden geregeld met een vaststellingsovereenkomst.

 

U én uw werknemer moeten instemmen met de voorwaarden van het ontslag. Zoals de hoogte van de ontslagvergoeding. Let op de volgende voorwaarden:

 

1. Ontslagvoorwaarden moeten schriftelijk worden vastgelegd

De ontslag-overeenkomst is alleen geldig is als deze schriftelijk is. De voorwaarden worden vastgelegd in de vaststellingsovereenkomst. U moet beiden ondertekenen.

 

2. Initiatief komt van u voor het recht op WW 

Het initiatief van het beëindigen van de arbeidsrelatie moet bij de werkgever liggen. Als het initiatief niet bij de werkgever ligt en dat ook uit de vaststellingsovereenkomst blijkt, krijgt de werknemer géén WW-uitkering.

 

3. Ontslag moet financiële compensatie kennen

Omdat ontslag grote gevolgen heeft, zal de werkgever vaak – maar niet verplicht – de werkgever de werknemer financieel compenseren met een ontslagvergoeding of transitievergoeding. De hoogte komt via onderhandelingen tot stand.

 

4. Leg de gevolgen van ontslag goed uit

U moet onderzoeken of de werknemer dit echt wil. Uw werknemer moet duidelijk verklaren dat hij of zij instemt met het ontslag. U moet controleren of uw werknemer begrijpt dat zijn toestemming met het ontslag wordt gevraagd. U heeft de plicht uw werknemer voldoende te informeren over de gevolgen van het ontslag. U heeft dus een onderzoeksplicht.

 

5. Laat de werknemer het contract controleren

U stelt de vaststellingsovereenkomst op. Dat is de taak van de werkgever. De werknemer moet controleren en waar nodig laten corrigeren. Aan te raden is om de juridische kosten van de werknemer voor de controle van de vaststellingsovereenkomst te vergoeden. Veel juristen doen de controle tegen een vast tarief. Datzelfde geldt voor het uitonderhandelen van de vaststellingsovereenkomst. Ga uit van € 750.

 

6. Voorkom negatieve uitlatingen achteraf

In de vaststellingsovereenkomst bepaalt u dat werkgever en werknemer zich niet negatief over elkaar uitlaten. Beide partijen hebben er belang bij dat niet ‘de vuile was wordt buitengehangen’. Dit is het ‘geheimhoudingsbeding’.

 

7. Geheimhoudingsplicht voor vertrouwelijk informatie

In de vaststellingsovereenkomst moet ook een geheimhoudings-beding staan wat betreft vertrouwelijke informatie over uw bedrijf of werknemers. Mogelijk is de inhoud van de beëindigingsovereenkomst onderworpen aan een geheimhoudingsplicht. Het is belangrijk duidelijk af te spreken wat de geheimhoudingsverplichting concreet inhoudt. De werknemer mag vertrouwelijke informatie niet delen met andere personen of de manier waarop met vertrouwelijke informatie wordt omgegaan. 

 

8. Concurrentiebeding moet duidelijk, maar redelijk zijn

Ook een concurrentiebeding is aan te raden. Soms komt een concurrentiebeding te vervallen, in andere gevallen houdt het beding zijn gelding. Hierover kunt u onderhandelen. Een concurrentiebeding staat vaak al in de arbeidsovereenkomst. Dit loopt meestal tot 1 jaar na einde-dienstverband. Ook bij ontslag. In de vaststellingsovereenkomst moet u dus zeker het concurrentiebeding betrekken. Doet u dat niet, dan blijft het bestaande beding van kracht. Bescherm uw belangen. Denk aan de sales-medewerker die uw klanten niet mag benaderen. Het beding kan omgezet worden in een relatiebeding: de ontslagen werknemer mag wel bij de concurrent gaan werken, maar geen contact hebben met klanten van de voormalig werkgever. Het concurrentiebeding moet redelijk zijn qua duur (bijv. 1 jaar) en geografisch bereik. 

 

9. Altijd minstens 14 dagen bedenktijd bij ontslag (herroepingstermijn)

Een werknemer heeft het wettelijke recht om, zonder opgave van redenen, binnen 14 dagen na ondertekening van de beëindigingsovereenkomst zijn akkoord in te trekken. Het ontslag gaat dan niet door. Deze termijn is zelfs 3 weken als de bedenktermijn niet in de vaststellingsovereenkomst is vermeld.

 

10. Opzegtermijn

Bij ontslag met wederzijds goedvinden is het van belang rekening te houden met de opzegtermijn van het arbeidscontract. Tijdens de opzegtermijn betaalt u het loon gewoon door. Dit is belangrijk, omdat uw werknemer niet meteen een WW-uitkering krijgt. U moet de wettelijke opzegtermijn hanteren. Deze is afhankelijk van de duur arbeidsverleden.

 

Opzegtermijn                       duur dienstverband

1 maand                               tot 5 jaar

2 maanden                           5 en 10 jaar

3 maanden                           10 en 15 jaar

4 maanden                           15 en 20 jaar

 

Meer over vaststellingsovereenkomst

Check GRATIS uw vaststellings-overeenkomst

Laat onze arbeidsjuristen uw beëindigingovereenkomst controleren.

Doe de check

Bestel gratis boek vaststellingsovereenkomst

Bestel het gratis boekje 'Transitievergoeding'.Deze gratis uitgave bevat alle informatie over de vaststellings-overeenkomst en ontslag 2022.

Gratis aanvragen

Hogere transitievergoeding

Ook voor u? Vraag direct advies aan onze arbeidsrechtjuristen en ontslagadvocaten.

Klik hier

Direct advies

Mail onze juristen en krijg direct antwoord op uw vragen over ontslag.

Mail uw vraag

Beoordelingen

Klanttevredenheid

Certificaat beoordelingenJuristen Arbeidsrecht Nederland heeft het excellente certificaat behaald met een 9.5!

Meer informatie