Jurist nodig? 0882050899 088 - 20 50 899
Menu

Wat zijn de 8 valkuilen van ontslag?

1. Vaststellingsovereenkomst niet onder druk laten tekenen

Als u ontslag met wederzijds goedvinden erdoor wilt drukken met een lage ontslagvergoeding, kan u dat duur komen te staan. Het onder druk laten tekenen van een vaststellingsovereenkomst houdt geen stand, als uw werknemer naar de kantonrechter stapt om het ontslag ongedaan te maken.

 

2. Ontslagregeling in vaststellingsovereenkomst niet WW-proof

Het is zaak om de eisen uit de Werkloosheidswet te volgen. De meest voorkomende fout is het hanteren van een verkeerde opzegtermijn. Verder voldoen ontslagregelingen ook niet altijd aan de eis dat het initiatief van ontslag uit moet gaan van de werkgever.

Meer over vaststellingsovereenkomst WW-uitkering

3. Vaststellingsovereenkomst NIET bij ziekte

U mag een zieke werknemer niet met een vaststellingsovereenkomst ontslaan. Daarmee zou de werknemer zijn recht op een uitkering verspelen. Alleen als de ziekte een gevolg is van een arbeidsconflict, is dit soms wel mogelijk.

Meer over zieke werknemer en ontslag

4. Verbetertraject niet goed ingezet

Een ‘verbetertraject’ om het functioneren te verbeteren, moet voldoen aan eisen. Onzorgvuldig of niet goed gedocumenteerde verbetertrajecten, verzwakken uw positie bij de kantonrechter. De kantonrechter kan ontslag afwijzen of een hogere ontslagvergoeding toekennen.

5. Afspiegelingsbeginsel niet correct toegepast

Als u vanwege bedrijfseconomische redenen meer dan 20 werknemers ontslaat, bepaalt u de ontslagvolgorde aan de hand van het afspiegelingsbeginsel. Het komt voor dat werkgevers het afspiegelingsbeginsel niet correct toepassen. Soms bewust: om de ‘goeden’ te houden en van een ‘slechte’ af te komen. Uw werknemer kan zijn ontslag laten terugdraaien als u niet goed afspiegelt.

Meer over afspiegelen

6. Ontslagnoodzaak niet bewezen

Bedrijfseconomisch ontslag via UWV moet goed onderbouwd zijn. U moet uw ontslagaanvraag onderbouwen met (negatieve) jaarcijfers uit het verleden en (negatieve) cijfermatige prognoses voor de toekomst. Een tekstuele of te vage onderbouwing is onvoldoende voor toestemming van het UWV.

7. Ontslag op staande voet mag niet zomaar

Ontslag op staande voet heeft een grote financiële impact op de werknemer. Geen loon, geen WW en geen ontslagvergoeding. Daarom moet een ontslag op staande voet aan zeer strenge eisen voldoen: de ontslagreden moet ‘dringend’ en 100% duidelijk zijn, terwijl het ontslag ‘onverwijld’ (direct na constatering wangedrag) moet zijn gegeven. Vaak blijkt bij de rechter dat het ontslag dan niet aan één of meerdere van deze eisen voldoet. Ontslag wordt dan teruggedraaid en werknemer blijft in dienst.

8. Waarschuwingen niet gegeven

Geweld en diefstal is onaanvaardbaar. Dat betekent ontslag op staande voet. Bij minder ernstig wangedrag (bijvoorbeeld: te laat komen, teveel social media tijdens werk) zult u de werknemer eerst moeten aanspreken. U moet dus (vaak genoeg) waarschuwen. Ontslag mag niet als ‘donderslag bij heldere hemel’ komen.

Heeft u juridisch advies nodig? Gratis advies jurist of bel 088 20 50 899 en spreek direct een jurist. Het eerste advies is gratis.

Laat onze arbeidsjuristen uw beëindigingsovereenkomst controleren.

Doe de check

Ook voor u? Onze juristen beoordelen direct of u recht heeft op een hogere vergoeding.

Klik hier

Bestel het gratis boekje 'Transitievergoeding'.Deze gratis uitgave bevat alle informatie over de vaststellingsovereenkomst en ontslag 2024.

Gratis aanvragen

Mail onze juristen en krijg direct antwoord op uw vragen over ontslag.

Mail uw vraag

Certificaat beoordelingenJuristen Arbeidsrecht Nederland heeft het excellente certificaat behaald met een 9.4!

Meer informatie