Jurist nodig? 0882050899 088 - 20 50 899
Menu

Hoeveel betaalt u uw werknemer bij ontslag: transitievergoeding

De hoogte van de transitievergoeding wordt bepaald door:

  1. Het maandsalaris
  2. Het aantal dienstjaren

De transitievergoeding is 1/3 maandsalaris per gewerkt dienstjaar. De vergoeding is maximaal € 86.000. Als het jaarsalaris van de werknemer hoger is dan € 86.000, is de vergoeding maximaal 1 bruto jaarsalaris.

 

Bereken transitievergoeding via tool transitievergoeding

U betaalt de transitievergoeding als de ontslagroute loopt via kantonrechter of UWV. Als u via ontslag met wederzijds goedvinden afscheid neemt van uw werknemer, dan onderhandelt u over de ontslagvergoeding. Meestal is de vergoeding dan hoger dan de transitievergoeding.

Meer over ontslag met wederzijds goedvinden minste rompslomp

Meer over ontslag kantonrechter lastige route

 

Hoe hoog is het maandsalaris

Het basis bruto maandsalaris wordt vermeerderd met:

  • vakantiebijslag
  • overwerkvergoedingen
  • bonussen
  • winstuitkeringen
  • ploegentoeslagen
  • variabele eindejaarsuitkeringen

 

Transitievergoeding wordt per dag opgebouwd

Een transitievergoeding wordt berekend per dag. Bijvoorbeeld: ontslaat u uw werknemer na 3 jaar en 4 dagen, dan tellen die laatste 4 dagen OOK mee. Naar rato. Dus: 4 dagen/ totaal aantal werkbare dagen per jaar * 1/3 maandsalaris.

 

Geen hogere vergoeding meer voor 50-plussers

Tot 2020 kregen werknemers die 50 jaar of ouder zijn een hogere transitievergoeding. Deze speciale 50 plus-regeling is PER 1 januari 2020 vervallen. Ook een afwijkende regeling voor kleine Mkb-bedrijven met minder dan 25 werknemers is per 1 januari 2020 vervallen.

 

Zieke werknemer en transitievergoeding

Als een werknemer 2 jaar ziek is en na de loondoorbetalingsverplichting wordt ontslagen, berekent u de transitievergoeding op basis van het oorspronkelijke bruto maandsalaris. Ook als de werknemer tijdens zijn tweede ziektejaar 70% van zijn salaris ontving. U kunt compensatie voor de transitievergoeding bij ontslag na 2 jaar ziekte aanvragen. Dit kan met terugwerkende kracht. Elke transitievergoeding ná 1 juli 2015 aan een zieke werknemer, wordt gecompenseerd door UWV.

Meer over zieke werknemer ontslag

Laat onze arbeidsjuristen uw beëindigingsovereenkomst controleren.

Doe de check

Ook voor u? Onze juristen beoordelen direct of u recht heeft op een hogere vergoeding.

Klik hier

Bestel het gratis boekje 'Transitievergoeding'.Deze gratis uitgave bevat alle informatie over de vaststellingsovereenkomst en ontslag 2024.

Gratis aanvragen

Mail onze juristen en krijg direct antwoord op uw vragen over ontslag.

Mail uw vraag

Certificaat beoordelingenJuristen Arbeidsrecht Nederland heeft het excellente certificaat behaald met een 9.4!

Meer informatie