Arbeidsjurist nodig? 0882050899 088 - 20 50 899
Menu

Hoeveel betaalt u uw werknemer bij ontslag: transitievergoeding

De hoogte van de transitievergoeding wordt bepaald door:

  1. Het maandsalaris
  2. Het aantal dienstjaren

1/3 maandsalaris per dienstjaar in de eerste 10 jaar van de arbeidsovereenkomst. En 1/2 maandsalaris per dienstjaar dat hij of zij langer dan 10 jaar in dienst is. De vergoeding is maximaal € 81.000. Als het jaarsalaris van de werknemer hoger is dan € 81.000, is de vergoeding maximaal 1 bruto jaarsalaris.

 

Bereken transitievergoeding via tool transitievergoeding

U betaalt de transitievergoeding als de ontslagroute loopt via kantonrechter of UWV. Als u via ontslag met wederzijds goedvinden afscheid neemt van uw werknemer, dan onderhandelt u over de ontslagvergoeding. Meestal is de vergoeding dan hoger dan de transitievergoeding.

Meer over ontslag met wederzijds goedvinden minste rompslomp

Meer over ontslag kantonrechter lastige route

 

Hoe hoog is het maandsalaris

Het basis bruto maandsalaris wordt vermeerderd met:

  • vakantiebijslag
  • overwerkvergoedingen
  • bonussen
  • winstuitkeringen
  • ploegentoeslagen
  • variabele eindejaarsuitkeringen

 

Aantal dienstjaren wordt afgerond

U moet rekening houden met duren van een half jaar. Een transitievergoeding wordt berekend over hele periodes van 6 maanden. Bijvoorbeeld: ontslaat u uw werknemer na 3 jaar en 4 maanden, dan tellen die laatste 4 maanden niet mee.

 

50-plussers hebben recht op hogere vergoeding

Dit geldt voor werknemers die:

  1. 50 jaar of ouder zijn
  2. minstens 10 jaar in dienst zijn

Zij krijgen 1 maand over elk dienstjaar na hun 50e. Voor de dienstjaren die zij voor hun 50e in dienst zijn, geldt de reguliere berekeningswijze.

 

Kleinere werkgevers betalen lagere vergoeding

De hogere 50-plus transitievergoeding geldt NIET voor kleine MKB-bedrijven met minder dan 25 werknemers. Voor het bepalen van het aantal werknemers tellen payrollwerknemers mee.

Meer over transitievergoeding kleine bedrijven

 

Zieke werknemer en transitievergoeding

Als een werknemer 2 jaar ziek is en na de loondoorbetalingsverplichting wordt ontslagen, berekent u de transitievergoeding op basis van het oorspronkelijke bruto maandsalaris. Ook als de werknemer tijdens zijn tweede ziektejaar 70% van zijn salaris ontving. Vanaf 1 april 2020 kunt u compensatie voor de transitievergoeding bij langdurige ziekte aanvragen. Dit kan met terugwerkende kracht. Elke transitievergoeding ná 1 juli 2015 aan een zieke werknemer, wordt gecompenseerd door de Overheid.

Meer over zieke werknemer ontslag

Check GRATIS uw vaststellings-overeenkomst

Laat onze arbeidsjuristen uw beëindigingovereenkomst controleren.

Doe de check

Binnen 30 minuten teruggebeldBestel gratis boek Transitievergoeding

Bestel het gratis boekje 'Transitievergoeding'.Deze gratis uitgave bevat alle informatie over de transitievergoeding en ontslagrecht 2019.

Gratis aanvragen

Direct juridisch advies

Een mail aan onze arbeidsjuristen is voldoende om antwoord te krijgen op uw vragen over een ontslagvergoeding.

Mail uw vraag

Hogere transitievergoeding

Ook voor u? Vraag direct advies aan onze arbeidsrechtjuristen en ontslagadvocaten.

Klik hier

Boek 'Van werk naar werk'

Dit boek is geschreven voor werknemers die boventallig zijn en binnenkort hun baan verliezen.

Gratis aanvragen

Van werk naar werk-begeleiding

Onze outplacement-coaches begeleiden u naar een nieuwe baan. Vul het aanvraagformulier in.

Formulier >>

Stuur mij de nieuwsbrief met tips

Belasting besparen

Bespaar belasting met uw transitievergoeding. Wij berekenen uw belastingvoordeel.

Direct advies

Beoordelingen