Jurist nodig? 0882050899 088 - 20 50 899
Menu

Aanzegtermijn van 1 maand bij aflopen jaarcontract

De aanzegtermijn is van belang bij het eindigen van een tijdelijke arbeidsovereenkomst (einde van rechtswege). Einde van rechtswege houdt in dat de arbeidsovereenkomst eindigt op de einddatum vermeld in de arbeidsovereenkomst. In de praktijk hebben werkgever en werknemer meestal ruim voor het einde van de arbeidsovereenkomst overleg over het eventuele verlengen van het dienstverband. Wettelijk is vastgelegd dat de werkgever de werknemer minimaal 1 maand voor het einde de werknemer schriftelijk moet inlichten als de arbeidsovereenkomst niet wordt verlengd. Als de werkgever zich niet houdt aan deze aanzegtermijn, moet hij de werknemer schadevergoeding betalen van 1 maandsalaris. Bij niet tijdig aanzeggen geldt de schadevergoeding naar rato. Een week te laat aanzeggen betekent dat werkgever 1 week salaris moet vergoeden.

Advies arbeidsjurist

 

Proeftijd niet toegestaan bij arbeidscontracten korter dan 6 maanden

Het is niet mogelijk om in een arbeidsovereenkomst van 6 maanden of korter een proeftijd op te nemen. Voor langere tijdelijke arbeidscontracten en arbeidscontracten voor onbepaalde tijd is een proeftijd wel mogelijk. Bij een arbeidsovereenkomst van korter dan 2 jaar kan een proeftijd van maximaal 1 maand worden opgenomen. Bij een arbeidsovereenkomst van langer dan 2 jaar, mag de proeftijd maximaal 2 maanden zijn.

Advies arbeidsjurist

 

Concurrentiebeding niet toegestaan bij tijdelijke arbeidscontracten

Een non-concurrentiebeding in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd is niet toegestaan. Uitzondering is als werkgever schriftelijk kan motiveren dat zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen het non-concurrentiebeding noodzakelijk maken. Het gaat dan om de aard van de functie van de werknemer en de belangen van de werkgever die bescherming verdienen.

Advies arbeidsjurist

Bestel gratis boek Transitievergoeding

Bestel het gratis boekje 'Transitievergoeding'.Deze gratis uitgave bevat alle informatie over de transitievergoeding en ontslagrecht 2024.

Gratis aanvragen

Direct juridisch advies

Een mail aan onze arbeidsjuristen is voldoende om antwoord te krijgen op uw vragen over ontslagrecht 2023

Mail uw vraag

Check GRATIS vaststellings-overeenkomst

Laat onze arbeidsjuristen uw vaststellingsovereenkomst controleren.

Doe de check

Stuur mij de nieuwsbrief

Werknemer    Werkgever

Boek 'Van werk naar werk'

Dit boek is geschreven voor werknemers die boventallig zijn en binnenkort hun baan verliezen.

Gratis aanvragen