Arbeidsjurist nodig? 0882050899 088 - 20 50 899
Menu

Compensatie transitievergoeding uitgebreid in 2021

Werkgevers maken aanspraak op compensatie van de transitievergoeding die moet worden betaald bij ontslag van een 2 jaar zieke werknemer. Deze regeling wordt uitgebreid in 2021. Vanaf 1 januari 2021 hebben kleine werkgevers OOK recht op compensatie van de transitievergoeding als het bedrijf wordt beëindigd wegens ziekte of pensionering. Of indien het overlijden van de ondernemer leidt tot bedrijfsbeëindiging. In die gevallen compenseert de Overheid (UWV) de transitievergoeding.

 

Transitievergoeding bij ontslag 2 jaar zieke werknemer

Als een werknemer ziek is en arbeidsongeschikt wordt moet de werkgever loon doorbetalen. De werkgever mag de werknemer ontslaan NA 2 jaar ziekte. De werknemer heeft dan recht op een transitievergoeding. De werkgever kan compensatie aanvragen voor de betaalde transitievergoeding. Werkgevers moeten bij UWV de aanvraag indienen. Het doel van deze compensatieregeling is dat extra kosten voor de werkgever worden voorkomen na 2 jaar loondoorbetaling.

De volgende voorwaarden gelden:

  • Werknemer is ontslagen wegens 2 jaar ziekte
  • Werknemer heeft op grond van de wet recht op de transitievergoeding
  • Werkgever heeft de transitievergoeding daadwerkelijk betaald aan de werknemer

 

Werkgever moet deze voorwaarden aantonen bij UWV. UWV beoordeelt op grond van de aanvraag of een werkgever in aanmerking komt voor de compensatie en hoe hoog deze compensatie is. De compensatie kan niet hoger zijn dan het wettelijk vastgestelde maximum van de transitievergoeding.

Meer over ontslag zieke werknemer

Meer over transitievergoeding berekenen

 

Heeft u juridisch advies nodig?

Gratis advies jurist of bel 088 20 50 899 en spreek direct een jurist. Het eerste advies is gratis.

Check GRATIS uw vaststellings-overeenkomst

Laat onze arbeidsjuristen uw beëindigingovereenkomst controleren.

Doe de check

Binnen 30 minuten teruggebeldBestel gratis boek Transitievergoeding

Bestel het gratis boekje 'Transitievergoeding'.Deze gratis uitgave bevat alle informatie over de transitievergoeding en ontslagrecht 2021.

Gratis aanvragen

Hogere transitievergoeding

Ook voor u? Vraag direct advies aan onze arbeidsrechtjuristen en ontslagadvocaten.

Klik hier

Direct advies

Mail onze juristen en krijg direct antwoord op uw vragen over ontslag en ontslagvergoeding.

Mail uw vraag

UWV ontslag beoordelen

Laat uw UWV-ontslagprocedure door onze juristen beoordelen.

Gratis analyse

Hulp bij ontslag kantonrechter

Onze juristen helpen u. Schat uw kansen bij de kantonrechter in.

Gratis analyse

Beoordelingen