Arbeidsjurist nodig? 0882050899 088 - 20 50 899
Menu

Compensatie transitievergoeding uitgebreid in 2021

Werkgevers maken aanspraak op compensatie van de transitievergoeding die moet worden betaald bij ontslag van een 2 jaar zieke werknemer. Deze regeling wordt uitgebreid in 2021. Vanaf 1 januari 2021 hebben kleine werkgevers OOK recht op compensatie van de transitievergoeding als het bedrijf wordt beëindigd wegens ziekte of pensionering. Of indien het overlijden van de ondernemer leidt tot bedrijfsbeëindiging. In die gevallen compenseert de Overheid (UWV) de transitievergoeding.

 

Transitievergoeding bij ontslag 2 jaar zieke werknemer

Als een werknemer ziek is en arbeidsongeschikt wordt moet de werkgever loon doorbetalen. De werkgever mag de werknemer ontslaan NA 2 jaar ziekte. De werknemer heeft dan recht op een transitievergoeding. De werkgever kan compensatie aanvragen voor de betaalde transitievergoeding. Werkgevers moeten bij UWV de aanvraag indienen. Het doel van deze compensatieregeling is dat extra kosten voor de werkgever worden voorkomen na 2 jaar loondoorbetaling.

De volgende voorwaarden gelden:

  • Werknemer is ontslagen wegens 2 jaar ziekte
  • Werknemer heeft op grond van de wet recht op de transitievergoeding
  • Werkgever heeft de transitievergoeding daadwerkelijk betaald aan de werknemer

 

Werkgever moet deze voorwaarden aantonen bij UWV. UWV beoordeelt op grond van de aanvraag of een werkgever in aanmerking komt voor de compensatie en hoe hoog deze compensatie is. De compensatie kan niet hoger zijn dan het wettelijk vastgestelde maximum van de transitievergoeding.

Meer over ontslag zieke werknemer

Meer over transitievergoeding berekenen

 

Heeft u juridisch advies nodig?

Gratis advies jurist of bel 088 20 50 899 en spreek direct een jurist. Het eerste advies is gratis.

Check GRATIS uw vaststellings-overeenkomst

Laat onze arbeidsjuristen uw beëindigingovereenkomst controleren.

Doe de check

Binnen 30 minuten teruggebeldBestel gratis boek Transitievergoeding

Bestel het gratis boekje 'Transitievergoeding'.Deze gratis uitgave bevat alle informatie over de transitievergoeding en ontslagrecht 2021.

Gratis aanvragen

Direct juridisch advies

Een mail aan onze arbeidsjuristen is voldoende om antwoord te krijgen op uw vragen over een ontslagvergoeding.

Mail uw vraag

Hogere transitievergoeding

Ook voor u? Vraag direct advies aan onze arbeidsrechtjuristen en ontslagadvocaten.

Klik hier

Boek 'Van werk naar werk'

Dit boek is geschreven voor werknemers die boventallig zijn en binnenkort hun baan verliezen.

Gratis aanvragen

Van werk naar werk-begeleiding

Onze outplacement-coaches begeleiden u naar een nieuwe baan. Vul het aanvraagformulier in.

Formulier >>

Stuur mij de nieuwsbrief met tips

Belasting besparen

Bespaar belasting met uw transitievergoeding. Wij berekenen uw belastingvoordeel.

Direct advies

Beoordelingen