Arbeidsjurist nodig? 0882050899 088 - 20 50 899
Menu

Ambtenaar ontslag

Een ambtenaar valt onder andere wetgeving dan “normale” werknemers. Dat geldt ook voor ontslagregels en procedures. De ontslagprocedure in het ambtenarenrecht is gebaseerd op de Algemene wet bestuursrecht (Awb). U heeft niets te maken met UWV of de kantonrechter, zoals gebruikelijk bij ontslag van “gewone” werknemers. Als uw werkgever u wilt ontslaan, moet hij een ontslagbesluit kenbaar maken. Dit is aan strenge spelregels gebonden. U kunt bezwaar aantekenen.

 

Ontslagprocedure ambtenaar uitgebreider dan ontslagrecht werknemer

Als uw werkgever u wilt ontslaan, moet u worden geïnformeerd middels een ontslagbesluit. Vervolgens moet uw werkgever u in staat stellen uw oordeel te geven. Dit bezwaar moet schriftelijk gebeuren. Bij afwijzing op uw bezwaar heeft u nog meerdere beroepsmogelijkheden. Het is raadzaam een gespecialiseerd ambtenarenjurist in te schakelen.

Meer over ambtenarenjurist mr. Jan Haenen

Meer over ontslagprocedure ambtenaar

 

5 redenen voor ontslag

Er zijn een aantal redenen waarom werkgevers overgaan tot een voorgenomen ontslag. Deze redenen zijn vergelijkbaar met het “gewone” ontslagrecht: strafontslag (ontslag op staande voet), ontslag wegens ongeschiktheid (disfunctioneren), ontslag door reorganisatie, ontslag wegens ziekte en ontslag wegens arbeidsconflict.

 

  1. Strafontslag (ontslag op staande voet)

Strafontslag is de zwaarste straf die een ambtenaar kan krijgen. Er moet sprake zijn van ernstig plichtsverzuim. Voorbeelden zijn corruptie of machtsmisbruik. Bij strafontslag bent u verwijtbaar werkloos en dat betekent dat u GEEN WW uitkering ontvangt. In de praktijk wordt strafontslag vaak onterecht opgelegd. Het is dus belangrijk om snel in actie te komen. U zult bezwaar moeten aantekenen tegen het ontslag. Raadpleeg een jurist en bel 088 20 50 899.

 Meer over strafontslag ambtenaar

 

  1. Ontslag wegens ongeschiktheid (disfunctioneren)

Bij ontslag wegens ongeschiktheid is uw werkgever van mening dat u ongeschikt bent voor uw functie. Voordat een werkgever hiertoe over gaat, zal hij dit schriftelijk moeten onderbouwen met beoordelingsverslagen, etc. Ook moet u de kans hebben gehad uw functioneren te verbeteren. Ontslag wegens ongeschiktheid kent vaak een lang voortraject. Belangrijk is dat u tijdig (bijvoorbeeld al bij een slechte beoordeling) bezwaar maakt.

Meer over ontslag wegens ongeschiktheid

 

  1. Ontslag door reorganisatie

Uw functie komt te vervallen door een reorganisatie. Uw werkgever moet zijn uiterste best doen om u in een vergelijkbare functie te herplaatsen. Meestal is er een sociaal plan waarin staat welke maatregelen uw werkgever treft om u te herplaatsen. Pas als herplaatsing of een andere passende functie niet lukt, komt u mogelijk in aanmerking voor ontslag. U kunt bezwaar maken tegen ontslag wegens reorganisatie.

Meer over ontslag door reorganisatie

 

  1. Ontslag wegens ziekte

Als u langer dan 2 jaar ziek bent en herstel is niet te verwachten binnen 6 maanden, kan uw werkgever u ontslaan. Dit wordt getoetst middels een WIA beoordeling. U kunt bezwaar maken. Na ontslag wegens ziekte heeft u recht op een uitkering. Let op: tijdens de eerste 2 jaar ziekte mag u NIET ontslagen worden.

Meer over ontslag wegens ziekte ambtenaar

 

  1. Ontslag wegens arbeidsconflict

Ontslag wegens een arbeidsconflict of verstoorde arbeidsverhouding valt onder de noemer “andere gronden”. Er moet een onwerkbare situatie zijn ontstaan. In de praktijk is de ambtenaar meestal ook zelf van mening dat afscheid de beste optie is. U wordt financieel gecompenseerd. U heeft recht op een WW uitkering, een bovenwettelijke uitkering en een ontslagvergoeding. De hoogte van de ontslagvergoeding hangt af van wie het meest verwijtbaar is aan het ontslag. Als de werkgever veel te verwijten valt, wordt de ontslagvergoeding hoger.

Meer over arbeidsconflict en ontslagvergoeding

Meer over ontslag ambtenaar en ww uitkering

 

Financiële gevolgen van ontslag

Ontslag heeft grote financiële gevolgen. Als u als ambtenaar ontslag krijgt, heeft u recht op een WW uitkering. U heeft GEEN recht op een transitievergoeding. Soms heeft u wel recht op een ontslagvergoeding. Dat geldt vooral bij ontslag wegens andere gronden (bijvoorbeeld een arbeidsconflict).

Meer over ambtenaar ontslagvergoeding

 

Heeft u te maken met dreigend ontslag? Wilt u bezwaar maken?

Het is raadzaam juridische hulp te vragen. De ervaren ambtenarenjuristen van Juristen ArbeidsRecht Nederland helpen u. Bel 088 20 50 899 en spreek direct een jurist. Of mail naar info@transitievergoeding.nl

 

Meer over ontslag ambtenaar

Ambtenaar en transitievergoeding

Ambtenaar in openbare dienst

Geen transitievergoeding ambtenaren

Ontslag ambtenaar

Rijksambtenaar en vergoeding bij ontslag

Hulp van ambtenarenjurist

 

 

Direct advies ambtenaar

Bent u ambtenaar? Ontvang direct advies van onze ambtenarenjuristen.

Gratis advies

Check GRATIS uw vaststellings-overeenkomst

Laat onze arbeidsjuristen uw beëindigingovereenkomst controleren.

Doe de check

Bel mij terugBestel gratis boek Transitievergoeding

Bestel het gratis boekje 'Transitievergoeding'.Deze gratis uitgave bevat alle informatie over de transitievergoeding en ontslagrecht 2019.

Gratis aanvragen

Hogere transitievergoeding

Ook voor u? Vraag direct advies aan onze arbeidsrechtjuristen en ontslagadvocaten.

Klik hier

Boek 'Van werk naar werk'

Dit boek is geschreven voor werknemers die boventallig zijn en binnenkort hun baan verliezen.

Gratis aanvragen

Van werk naar werk-begeleiding

Onze outplacement-coaches begeleiden u naar een nieuwe baan. Vul het aanvraagformulier in.

Formulier >>

Stuur mij de nieuwsbrief met tips

Belasting besparen

Bespaar belasting met uw transitievergoeding. Wij berekenen uw belastingvoordeel.

Direct advies

Beoordelingen