Jurist nodig? 0882050899 088 - 20 50 899
Menu

Ambtenaar ontslag

Sinds 1 januari 2020 valt een ambtenaar onder dezelfde wetgeving als “normale” werknemers. Dat geldt ook voor ontslagregels en procedures. De ontslagprocedure voor ambtenaren is gebaseerd op de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB). Ontslag kan lopen via UWV of de kantonrechter, idem zoals bij ontslag van “gewone” werknemers. Ook kan uw werkgever u ontslaan via een vaststellingsovereenkomst.

 

Ontslagreden bepaalt procedure via UWV of kantonrechter

Er zijn een aantal redenen waarom werkgevers overgaan tot een ontslag. Deze redenen zijn onder andere ontslag op staande voet, ontslag wegens disfunctioneren, ontslag door reorganisatie, ontslag wegens ziekte en ontslag wegens arbeidsconflict. In het algemeen geldt dat ontslag wegens reorganisatie en ontslag wegens ziekte via UWV loopt. De andere ontslagen lopen via de kantonrechter. Ook is er nog een derde route: als een werkgever de UWV- en kantonrechter-procedure wil voorkomen, kan hij ontslag via een vaststellingsovereenkomst voorstellen. Dan wordt ontslag in onderling overleg geregeld.

Meer over ontslag vaststellingsovereenkomst 

 

  1. Ontslag op staande voet

Ontslag op staande voet is de zwaarste straf die een ambtenaar kan krijgen. Er moet sprake zijn van ernstig plichtsverzuim. Voorbeelden zijn corruptie of machtsmisbruik. Bij ontslag op staande voet bent u verwijtbaar werkloos en dat betekent dat u GEEN WW-uitkering ontvangt. In de praktijk wordt ontslag op staande voet vaak onterecht opgelegd. Het is dus belangrijk om snel in actie te komen. U zult bezwaar moeten aantekenen tegen het ontslag. Raadpleeg een jurist en bel 088 20 50 899.

 Meer over ontslag op staande voet ambtenaar

   

  1. Ontslag wegens ongeschiktheid (disfunctioneren)

Bij ontslag wegens ongeschiktheid is uw werkgever van mening dat u ongeschikt bent voor uw functie. Voordat een werkgever hiertoe over gaat, zal hij dit schriftelijk moeten onderbouwen met beoordelingsverslagen, etc. Ook moet u de kans hebben gehad uw functioneren te verbeteren. Ontslag wegens ongeschiktheid kent vaak een lang voortraject. Belangrijk is dat u tijdig (bijvoorbeeld al bij een slechte beoordeling) bezwaar maakt.

Meer over ontslag wegens ongeschiktheid

 

  1. Ontslag door reorganisatie

Uw functie komt te vervallen door een reorganisatie. Uw werkgever moet zijn uiterste best doen om u in een vergelijkbare functie te herplaatsen. Meestal is er een sociaal plan waarin staat welke maatregelen uw werkgever treft om u te herplaatsen. Pas als herplaatsing of een andere passende functie niet lukt, komt u mogelijk in aanmerking voor ontslag. Vaak ligt er een sociaal plan met regelingen voor een ontslagvergoeding en hulp bij het vinden van een nieuwe baan. Het ontslag wordt vaak geformaliseerd met een vaststellingsovereenkomst.

Meer over ontslag door reorganisatie

 

  1. Ontslag wegens ziekte

Als u langer dan 2 jaar ziek bent en herstel is niet te verwachten binnen 6 maanden, kan uw werkgever u ontslaan. Dit wordt getoetst middels een WIA-beoordeling. U kunt bezwaar maken. Na ontslag wegens ziekte heeft u recht op een uitkering. Let op: tijdens de eerste 2 jaar ziekte mag u NIET ontslagen worden.

Meer over ontslag wegens ziekte ambtenaar

 

  1. Ontslag wegens arbeidsconflict

Ontslag wegens een arbeidsconflict of verstoorde arbeidsverhouding valt onder de noemer “andere gronden”. Er moet een onwerkbare situatie zijn ontstaan. In de praktijk is de ambtenaar meestal ook zelf van mening dat afscheid de beste optie is. U wordt financieel gecompenseerd. Als ontslag via de kantonrechter loopt, heeft u recht op een transitievergoeding. Als het ontslag via een vaststellingsovereenkomst wordt geregeld, is een ontslagvergoeding altijd onderdeel van de afspraken. Een jurist kan -namens u- onderhandelen over een gunstige ontslagregeling, zoals een hoge ontslagvergoeding.

Meer over arbeidsconflict en ontslagvergoeding

Meer over ontslag ambtenaar en ww uitkering

 

Financiële gevolgen van ontslag

Ontslag heeft grote financiële gevolgen. Als u als ambtenaar ontslag krijgt, heeft u recht op een WW-uitkering. U heeft OOK nog recht op een transitievergoeding bij ontslag via UWV en kantonrechter. Soms ontvangt u bij ontslag via de kantonrechter een HOGERE transitievergoeding. Bij ontslag via een vaststellingsovereenkomst, bepalen onderhandelingen de hoogte van de ontslagvergoeding. Deze zal meestal hoger zijn dan de transitievergoeding.

Meer over ambtenaar ontslagvergoeding

 

Heeft u te maken met dreigend ontslag? Wilt u een gunstige ontslagregeling?

Het is raadzaam juridische hulp te vragen. De ervaren juristen van Juristen ArbeidsRecht Nederland helpen u. Bel 088 20 50 899 en spreek direct een jurist. Of mail naar info@transitievergoeding.nl

 

Meer over ontslag ambtenaar

Ambtenaar en transitievergoeding

Ambtenaar in openbare dienst

Geen transitievergoeding ambtenaren

Ontslag ambtenaar

Rijksambtenaar en vergoeding bij ontslag

Hulp van ambtenarenjurist