Arbeidsjurist nodig? 0882050899 088 - 20 50 899

De overheidswerkgever kan een ambtenaar – die in vaste dienst werkt- ontslaan. Dit betekent dat de aanstelling eindigt. Dit staat in het schriftelijke ontslagbesluit. De ontslaggrond (= ontslagreden) moet in het ontslagbesluit zijn vermeld.

De overheidswerkgever (ook wel ‘bevoegd gezag’ genoemd) is verplicht één of meerdere ontslaggronden in het ontslagbesluit te vermelden. Dan is het de ambtenaar duidelijk waarom hij of zij wordt ontslagen. De verschillende ontslaggronden zijn te vinden in het rechtspositiereglement. In dat reglement zijn de rechten en plichten van de ambtenaar opgenomen. Welke rechtspositiereglement op u van toepassing is, staat op uw akte van aanstelling vermeld.

 

Een of meerdere ontslaggronden

De overheidswerkgever is verplicht om een keuze te maken uit de verschillende ontslaggronden. Het is ook mogelijk dat meerdere ontslagredenen door de overheidswerkgever worden benoemd. Elke ontslaggrond moet in het ontslagbesluit zijn vermeld en in de ontslagprocedure moet de overheidswerkgever elke ontslaggrond onderbouwen. Het ontslagbesluit moet door de overheidswerkgever zorgvuldig tot stand zijn gebracht. De rechter controleert dit.

 

Welke ontslaggronden zijn er?

Het gaat vaak om de volgende ontslaggronden:

  • Reorganisatie ontslag
  • Ongeschiktheid wegens ziekte
  • Onbekwaamheid/ongeschiktheid anders dan wegens ziekte
  • Strafontslag (wegens ernstig plichtsverzuim)
  • Andere gronden (geen vruchtbare samenwerking meer mogelijk/verstoorde arbeidsverhouding)

 

Bezwaar maken tegen het ontslag

De ambtenaar heeft het recht om tegen het ontslagbesluit verweer te voeren. Om te beginnen door – mondeling of schriftelijk – uw mening bij de overheidswerkgever naar voren te brengen. Daarna kunt u binnen 6 weken tegen het ontslagbesluit schriftelijk bezwaar maken bij uw werkgever. Vervolgens kunt u bij de rechtbank schriftelijk beroep instellen.

Bent u ambtenaar en heeft u te maken met dreigend ontslag? Vraag advies aan onze gespecialiseerde ambtenarenjuristen via 088 2050 899 of via direct advies jurist. Het eerste telefonisch advies is gratis.

Check GRATIS uw vaststellings-overeenkomst

Laat onze arbeidsjuristen uw beëindigingovereenkomst controleren.

Doe de check

Bel mij terug

Vul uw naam en telefoonnummer in en wij bellen u binnen 30 minuten terugBestel gratis boek Transitievergoeding

Bestel het gratis boekje 'Transitievergoeding'.Deze gratis uitgave bevat alle informatie over de transitievergoeding en ontslagrecht 2017.

Gratis aanvragen

Direct juridisch advies

Een mail aan onze arbeidsjuristen is voldoende om antwoord te krijgen op uw vragen over een ontslagvergoeding.

Mail uw vraag

Hogere transitievergoeding

Ook voor u? Vraag direct advies aan onze arbeidsrechtjuristen en ontslagadvocaten.

Klik hier

Boek 'Van werk naar werk'

Dit boek is geschreven voor werknemers die boventallig zijn en binnenkort hun baan verliezen.

Gratis aanvragen

Van werk naar werk-begeleiding

Onze outplacement-coaches begeleiden u naar een nieuwe baan. Vul het aanvraagformulier in.

Formulier >>

Stuur mij de nieuwsbrief

Belasting besparen

Bespaar belasting met uw transitievergoeding. Wij berekenen uw belastingvoordeel.

Mail uw vraag

Beoordelingen