Jurist nodig? 0882050899 088 - 20 50 899
Menu

Transitievergoeding voor ambtenaren

Het recht op de transitievergoeding bestaat als de arbeidsovereenkomst wordt beëindigd. Sinds 1 januari 2020 werken ambtenaren -net zoals gewone werknemers- OOK op basis van een arbeidsovereenkomst. Tot 2020 werkten ambtenaren op basis van een publiekrechtelijke aanstelling, waarvoor andere regels golden. Sinds 1 januari 2020 is de transitievergoeding dus ook van toepassing op ambtenaren. Het ontslag- en arbeidsrecht is op BIJNA alle ambtenaren van toepassing. Behalve ambtenaren zoals politie, defensie, rechters en burgemeesters. Deze blijven WEL onder het speciale ambtenarenrecht vallen.

  

Er zijn 2 situaties waarbij u geen transitievergoeding ontvangt:

 

1. GEEN transitievergoeding bij ontslag op staande voet

Als u zich ernstig verwijtbaar heeft gedragen, kan uw werkgever u ontslag op staande voet geven. Denk aan diefstal, geweld en fraude. De (financiële) gevolgen voor u zijn zeer ernstig. U heeft GEEN recht op een transitievergoeding, noch heeft u recht op een WW-uitkering. U bent namelijk zelf schuldig aan het ontslag. Als u uw ontslag zelf “veroorzaakt”, ontvangt u nooit WW. Omdat de gevolgen zo ernstig zijn, gelden bij ontslag op staande voet zeer strenge regels. Uw werkgever kan stellen dat ontslag op staande voet gerechtvaardigd is, u en de kantonrechter kunnen er anders over denken. U kunt dus verweer voeren bij de rechter, als u vindt dat het ontslag niet gerechtvaardigd is. Bijvoorbeeld omdat het verwijtbaar gedrag niet ernstig genoeg is, maar ook als uw werkgever het verwijtbare gedrag niet kan bewijzen. Ook moet uw werkgever u correct en compleet informeren over de reden. Doet de werkgever dit niet (goed), dan zal de kantonrechter het ontslag op staande voet ongeldig verklaren. Kantonrechters keuren veel ontslagen op staande voet af, omdat de werkgever niet goed gecommuniceerd heeft. Voor u is belangrijk dat u ontslag op staande voet direct aanvecht.  

Meer over ontslag staande voet ambtenaar

 

2. GEEN transitievergoeding bij zelf ontslag nemen

Als u zelf ontslag neemt, heeft u GEEN recht op een transitievergoeding. Bij zelf ontslag nemen, heeft u ook GEEN recht op een WW-uitkering. Als u de AOW-leeftijd bereikt, heeft u ook geen recht op een transitievergoeding.

 

Bent u ambtenaar en heeft u te maken met dreigend ontslag? Wilt u uw transitievergoeding opeisen?

Vraag advies aan onze gespecialiseerde juristen via 088 2050 899 of via direct advies jurist. Het eerste telefonisch advies is gratis.

Meer over wanneer geen transitievergoeding ambtenaren