Arbeidsjurist nodig? 0882050899 088 - 20 50 899
Menu

Ambtenaar Strafontslag (ontslag op staande voet)

 

De ambtenaar die zich binnen de diensttijd ernstig misdraagt, kan wegens 'plichtsverzuim' worden ontslagen. Het gaat dan om gedragingen van de ambtenaar die niet door de beugel kunnen oftewel grensoverschrijdend gedrag. Ook foute gedragingen buiten diensttijd kunnen als plichtsverzuim worden bestempeld, zo heeft de hoogste ambtenarenrechter beslist (Centrale Raad van Beroep, CRvB).

 

Onvoorwaardelijk strafontslag

De overheidswerkgever zal het plichtsverzuim en de aanleiding schriftelijk aan de ambtenaar mededelen. Dan weet de ambtenaar wat hem wordt verweten. De overheidswerkgever kan vervolgens besluiten (onvoorwaardelijk) strafontslag te verlenen. Strafontslag is de hoogste disciplinaire straf die de overheidswerkgever kan nemen. De ambtenaar is direct uit dienst

 

Voorbeelden van ernstige misgedragingen:

-          frauduleus handelen

-          verrichten nevenwerkzaamheden tijdens diensttijd

-          privégebruik telefoon en computer van het werk

-          declaraties doen van kosten die niet gemaakt zijn

-          het computersysteem op het werk raadplegen voor privédoeleinden

 

De evenredigheidstoets in ontslagprocedure

De rechter kan - in de ontslagprocedure - onderzoeken of het strafontslag terecht is of niet. Veel aandacht gaat dan uit naar de zogenoemde ‘evenredigheidstoets’: staat de opgelegde straf in verhouding tot de aard en ernst van het gepleegde plichtsverzuim.

 

Voorwaardelijk strafontslag

Bij niet-professioneel handelen van de ambtenaar of als grove omgangsvormen zijn gebruikt, kan de overheidswerkgever het strafontslag voorwaardelijk opleggen. Er wordt dan ernstig getwijfeld aan de betrouwbaarheid van de ambtenaar. ‘Voorwaardelijk strafontslag’ betekent dat de ambtenaar – onder duidelijke werkafspraken - in dienst blijft, maar wel gewaarschuwd is. Als de ambtenaar nogmaals de foute gedraging vertoont, dan volgt direct ontslag dat vaak door de rechter als terecht wordt beschouwd. Dan is er geen plaats meer voor de ‘evenredigheidstoets’.

 

Bewijsregels strafontslag minder streng dan in het strafrecht

Strenge bewijsregels zoals in het strafrecht gelden bij strafontslag niet. De overheidswerkgever hoeft dus niet de foute gedragingen van de ambtenaar 100% te bewijzen, maar moet het bij de rechter in hoge mate aannemelijk maken.

 

Dreigt strafontslag voor u?

Krijgt u te maken met dreigend strafontslag? Het is in uw belang direct contact op te nemen met één van onze ambtenarenjuristen. Bel 088 2050 899 of vraag direct advies aan onze ambtenarenjuristen.

Direct advies ambtenaar

Bent u ambtenaar? Ontvang direct advies van onze ambtenarenjuristen.

Gratis advies

Check GRATIS uw vaststellings-overeenkomst

Laat onze arbeidsjuristen uw beëindigingovereenkomst controleren.

Doe de check

Bel mij terugBestel gratis boek Transitievergoeding

Bestel het gratis boekje 'Transitievergoeding'.Deze gratis uitgave bevat alle informatie over de transitievergoeding en ontslagrecht 2019.

Gratis aanvragen

Hogere transitievergoeding

Ook voor u? Vraag direct advies aan onze arbeidsrechtjuristen en ontslagadvocaten.

Klik hier

Boek 'Van werk naar werk'

Dit boek is geschreven voor werknemers die boventallig zijn en binnenkort hun baan verliezen.

Gratis aanvragen

Van werk naar werk-begeleiding

Onze outplacement-coaches begeleiden u naar een nieuwe baan. Vul het aanvraagformulier in.

Formulier >>

Stuur mij de nieuwsbrief met tips

Belasting besparen

Bespaar belasting met uw transitievergoeding. Wij berekenen uw belastingvoordeel.

Direct advies

Beoordelingen