Jurist nodig? 0882050899 088 - 20 50 899
Menu

Ambtenaar Strafontslag (ontslag op staande voet)

De ambtenaar die zich binnen de diensttijd ernstig misdraagt, kan wegens 'plichtsverzuim' worden ontslagen. Het gaat dan om gedragingen van de ambtenaar die niet door de beugel kunnen met andere woorden, grensoverschrijdend gedrag. Ook foute gedragingen buiten diensttijd kunnen als plichtsverzuim worden bestempeld, als deze een relatie met het werk hebben. 

 

Ontslag op staande voet

De werkgever zal het ernstig verwijtbaar feit en de aanleiding direct en duidelijk aan de ambtenaar moeten mededelen, zodat de ambtenaar exact weet wat hem wordt verweten. De werkgever geeft vervolgens ontslag op staande voet. Strafontslag is de hoogste disciplinaire straf die de overheidswerkgever kan nemen. De ambtenaar is direct uit dienst.

 

Voorbeelden van ernstige misdragingen:

-        frauduleus handelen

-        geweld

-        grove belediging

-        diefstal, oplichting

 

Geen transitievergoeding, geen WW bij ontslag op staande voet

Omdat de ambtenaar zelf schuldig is aan het ontslag, ontvangt de ambtenaar GEEN WW-uitkering. Ook is er geen recht op een transitievergoeding. Dit is zeer nadelig. Daarom zal de rechter streng kijken naar de gevolgde procedure bij een ontslag op staande voet. De ambtenaar zal zelf zijn gelijk moeten halen bij de kantonrechter. De kantonrechter zal het ontslag toetsen. In de praktijk worden veel ontslagen op staande voet teruggedraaid door de rechter.

 

Ontslag op staande voet aanvechten

Als de handeling niet ernstig genoeg is, of de handeling niet bewezen kan worden, zal de kantonrechter het ontslag op staande voet afwijzen. Bijvoorbeeld een werknemer die stelt dat hij af en toe gereedschap leent van zijn werkgever, terwijl de werkgever van mening is dat het gereedschap gestolen is. De diefstal is dan niet bewezen. Ook als de werkgever zich niet houdt aan de formeel correcte communicatie (duidelijk en direct), zal de kantonrechter het ontslag op staande voet afwijzen. Vooral in de communicatie gaan veel werkgevers de fout in, waardoor ontslag op staande voet niet gerechtvaardigd is.

 

Dreigt strafontslag voor u? Wilt u verweer voeren?

Krijgt u te maken met dreigend strafontslag? Het is in uw belang direct contact op te nemen met één van onze ambtenarenjuristen. Bel 088 2050 899 of vraag direct advies aan onze ambtenarenjuristen.