Jurist nodig? 0882050899 088 - 20 50 899
Menu

Ambtenaar en ontslag wegens disfunctioneren

De overheidswerkgever kan een ambtenaar ontslaan wegens disfunctioneren (Let op: u kunt hiertegen in bezwaar). De overheidswerkgever is dan van mening dat de ambtenaar wegens ‘ongeschiktheid of onbekwaamheid’ niet langer in staat is om zijn functie te vervullen. Dit heet ‘ongeschiktheidsontslag’: het disfunctioneren maakt ontslag onvermijdelijk.

 

‘Ongeschiktheid of onbekwaamheid’ betekent dat de ambtenaar niet (meer) beschikt over de juiste eigenschappen, mentaliteit en instelling om de functie op juiste wijze te vervullen.

 

Voorwaarden voor ontslag

  1. Op de eerste plaats moet de overheidswerkgever nagaan of het disfunctioneren al dan niet te maken heeft met een ziekte of gebrek van de ambtenaar. Als er aanwijzingen zijn dat dit zo is, dan is de overheidswerkgever verplicht om een medisch onderzoek in te stellen;

 

  1. Op de tweede plaats moet de ongeschiktheid of onbekwaamheid worden aangetoond aan de hand van concrete gedragingen van de ambtenaar. Het gaat erom dat komt vast te staan op exact welke wijze de ambtenaar zijn werk uitvoert (Rechtbank Amsterdam, 18 maart 2015, ECLI:RBAMS:2015:3135);

 

  1. Ten derde moet de ambtenaar tijdig zijn aangesproken op zijn disfunctioneren (‘missers’), en de kans zijn geboden zijn om zijn functioneren te verbeteren (‘verbeterkans’), waarbij begeleiding vanuit het management moet worden geboden.

 

Geen verbeterkans mogelijk, direct ontslagprocedure

Indien de ongeschiktheid van de ambtenaar zodanig ernstig is, dan hoeft de overheidswerkgever geen verbeterkans te geven. Dit heeft de hoogste ambtenarenrechter beslist. De overheidswerkgever kan onder deze omstandigheid direct de ontslagprocedure opstarten.

 

Ontslagprocedure en bezwaar maken

De werkgever start de ontslagprocedure door een schriftelijk ontslagbesluit uit te brengen aan de ambtenaar. De ontslagreden disfunctioneren moet in het ontslagbesluit vermeld zijn en goed onderbouwd worden. Dit toetst de rechter. 

De ambtenaar kan tegen het ontslagbesluit schriftelijk bezwaar maken en daarna beroep instellen bij de rechtbank. Nog voordat het ontslagbesluit door de overheidswerkgever wordt genomen, kan de ambtenaar mondeling of schriftelijk zijn zienswijze geven over het ontslagvoornemen van de overheidswerkgever.

 

Bent u ambtenaar en dreigt ontslag wegens disfunctioneren? Vraag direct advies aan ambtenarenjurist of bel 088 2050 899.