Arbeidsjurist nodig? 0882050899 088 - 20 50 899
Menu

Ambtenaar en ontslag wegens disfunctioneren

De overheidswerkgever kan een ambtenaar ontslaan wegens disfunctioneren (Let op: u kunt hiertegen in bezwaar). De overheidswerkgever is dan van mening dat de ambtenaar wegens ‘ongeschiktheid of onbekwaamheid’ niet langer in staat is om zijn functie te vervullen. Dit heet ‘ongeschiktheidsontslag’: het disfunctioneren maakt ontslag onvermijdelijk.

 

‘Ongeschiktheid of onbekwaamheid’ betekent dat de ambtenaar niet (meer) beschikt over de juiste eigenschappen, mentaliteit en instelling om de functie op juiste wijze te vervullen.

 

Voorwaarden voor ontslag

  1. Op de eerste plaats moet de overheidswerkgever nagaan of het disfunctioneren al dan niet te maken heeft met een ziekte of gebrek van de ambtenaar. Als er aanwijzingen zijn dat dit zo is, dan is de overheidswerkgever verplicht om een medisch onderzoek in te stellen;

 

  1. Op de tweede plaats moet de ongeschiktheid of onbekwaamheid worden aangetoond aan de hand van concrete gedragingen van de ambtenaar. Het gaat erom dat komt vast te staan op exact welke wijze de ambtenaar zijn werk uitvoert (Rechtbank Amsterdam, 18 maart 2015, ECLI:RBAMS:2015:3135);

 

  1. Ten derde moet de ambtenaar tijdig zijn aangesproken op zijn disfunctioneren (‘missers’), en de kans zijn geboden zijn om zijn functioneren te verbeteren (‘verbeterkans’), waarbij begeleiding vanuit het management moet worden geboden.

 

Geen verbeterkans mogelijk, direct ontslagprocedure

Indien de ongeschiktheid van de ambtenaar zodanig ernstig is, dan hoeft de overheidswerkgever geen verbeterkans te geven. Dit heeft de hoogste ambtenarenrechter beslist. De overheidswerkgever kan onder deze omstandigheid direct de ontslagprocedure opstarten.

 

Ontslagprocedure en bezwaar maken

De werkgever start de ontslagprocedure door een schriftelijk ontslagbesluit uit te brengen aan de ambtenaar. De ontslagreden disfunctioneren moet in het ontslagbesluit vermeld zijn en goed onderbouwd worden. Dit toetst de rechter. 

De ambtenaar kan tegen het ontslagbesluit schriftelijk bezwaar maken en daarna beroep instellen bij de rechtbank. Nog voordat het ontslagbesluit door de overheidswerkgever wordt genomen, kan de ambtenaar mondeling of schriftelijk zijn zienswijze geven over het ontslagvoornemen van de overheidswerkgever.

 

Bent u ambtenaar en dreigt ontslag wegens disfunctioneren? Vraag direct advies aan ambtenarenjurist of bel 088 2050 899.

Direct advies ambtenaar

Bent u ambtenaar? Ontvang direct advies van onze ambtenarenjuristen.

Gratis advies

Check GRATIS uw vaststellings-overeenkomst

Laat onze arbeidsjuristen uw beëindigingsovereenkomst controleren.

Doe de check

Bel mij terugBestel gratis boek Transitievergoeding

Bestel het gratis boek 'Transitievergoeding' 2023Deze gratis uitgave bevat alle informatie over de vaststellingsovereenkomst en ontslag 2023.

Gratis aanvragen

Hogere transitievergoeding

Ook voor u? Vraag direct advies aan onze arbeidsrechtjuristen en ontslagadvocaten.

Klik hier

Boek 'Van werk naar werk'

Dit boek is geschreven voor werknemers die boventallig zijn en binnenkort hun baan verliezen.

Gratis aanvragen

Van werk naar werk-begeleiding

Onze outplacement-coaches begeleiden u naar een nieuwe baan. Vul het aanvraagformulier in.

Formulier >>

Stuur mij de nieuwsbrief met tips

Belasting besparen

Bespaar belasting met uw transitievergoeding. Wij berekenen uw belastingvoordeel.

Direct advies

Beoordelingen