Arbeidsjurist nodig? 0882050899 088 - 20 50 899
Menu

Ambtenaar, arbeidsconflict en ontslagvergoeding

Als de verstoorde arbeidsverhouding niet opgelost kan worden, volgt vaak ontslag

Als ambtenaar kunt u verwikkeld raken in een arbeidsconflict. Incidenten kunnen de arbeidsrelatie zwaar onder druk zetten. Uw werkgever moet inspanningen verrichten om de arbeidsrelatie ‘vlot te trekken’. Uw werkgever moet goed met u communiceren en oplossingen aandragen om uit de impasse te raken. Mislukken de gesprekken, dan volgt vaak ontslag. Uw werkgever ziet voortzetting van het dienstverband niet ziet zitten en zal een ontslagregeling aanbieden. Het voordeel hiervan is dat u niet verzeild raakt in een ontslagprocedure en de kans krijgt de ontslagkwestie onderling op te lossen.

 

Belangrijke punten in de onderhandelingen over ontslag zijn:

  • Hoogte ontslagvergoeding
  • Vrijstelling van werk onder doorbetaling van salaris
  • Tegemoetkoming in kosten, zoals kosten van een jurist
  • Outplacementbudget en een vergoeding voor scholing of opleiding

 

Bij geen overeenstemming oordeelt kantonrechter

Komt u er NIET uit met uw werkgever, dan zal uw werkgever waarschijnlijk de gang naar de kantonrechter maken. Als de kantonrechter “meegaat” in het verhaal van uw werkgever, dan zal de kantonrechter toestemming geven voor het ontslag. U ontvangt de transitievergoeding. Is het ontslagdossier niet voldoende onderbouwd of heeft uw werkgever te weinig gedaan om het conflict op te lossen, dan zal de kantonrechter het ontslag afwijzen. U blijft in dienst. Meestal starten dan weer de onderhandelingen om ontslag onderling te regelen. Uw onderhandelingspositie is natuurlijk veel sterker geworden. 

 

Eventueel 50 % hogere transitievergoeding bij meerdere ontslagredenen

De kantonrechter toetst het ontslag streng. Het komt voor dat het arbeidsconflict ALLEEN onvoldoende reden is voor ontslag, maar dat bijvoorbeeld ook sprake is van frequent verzuim. Dan is sprake van een cumulatie van ontslagredenen. Als de kantonrechter vanwege meerdere redenen ontslag wel op zijn plaats vindt, zal de transitievergoeding -maximaal- 50% hoger zijn. In de praktijk komt cumulatie van ontslagredenen regelmatig voor. Andere ontslagredenen dan arbeidsconflict en frequent ziekteverzuim, zijn: disfunctioneren, (ernstig) verwijtbaar handelen of nalaten (denk aan handelen in strijd met ambtelijk plichtsverzuim), gewetensbezwaren, omstandigheden die zodanig zijn dat voortzetting van de werkgever niet kan worden gevergd (bijvoorbeeld gevangenschap).

 

Bent u ambtenaar en wordt u ontslagen?

Laat de ervaren arbeidsjuristen van Juristen ArbeidsRecht Nederland u bijstaan en de onderhandelingen met uw werkgever voeren over een gunstige vertrekregeling. Bel 088 2050899 en spreek direct een jurist of vul het formulier direct contact jurist in.

Direct advies ambtenaar

Bent u ambtenaar? Ontvang direct advies van onze ambtenarenjuristen.

Gratis advies

Check GRATIS uw vaststellings-overeenkomst

Laat onze arbeidsjuristen uw beëindigingovereenkomst controleren.

Doe de check

Bel mij terugBestel gratis boek Transitievergoeding

Bestel het gratis boekje 'Transitievergoeding'.Deze gratis uitgave bevat alle informatie over de transitievergoeding en ontslagrecht 2021.

Gratis aanvragen

Hogere transitievergoeding

Ook voor u? Vraag direct advies aan onze arbeidsrechtjuristen en ontslagadvocaten.

Klik hier

Boek 'Van werk naar werk'

Dit boek is geschreven voor werknemers die boventallig zijn en binnenkort hun baan verliezen.

Gratis aanvragen

Van werk naar werk-begeleiding

Onze outplacement-coaches begeleiden u naar een nieuwe baan. Vul het aanvraagformulier in.

Formulier >>

Stuur mij de nieuwsbrief met tips

Belasting besparen

Bespaar belasting met uw transitievergoeding. Wij berekenen uw belastingvoordeel.

Direct advies

Beoordelingen