Arbeidsjurist nodig? 0882050899 088 - 20 50 899
Menu

Rijksambtenaar en vergoeding bij ontslag

Als de verstoorde arbeidsverhouding niet opgelost kan worden, volgt vaak ontslag

Als rijksambtenaar kunt u verwikkeld raken in een arbeidsconflict. Incidenten kunnen de arbeidsrelatie zwaar onder druk zetten. Uw werkgever (de dienstleiding of directie) moet inspanningen verrichten om de arbeidsrelatie ‘vlot te trekken’. Uw werkgever moet goed met u communiceren en oplossingen aandragen om uit de impasse te geraken. Mislukken de gesprekken, dan volgt vaak ontslag. Uw werkgever ziet voortzetting van het dienstverband niet meer ziet zitten en zal een ontslagregeling aanbieden. Het voordeel hiervan is dat u niet verzeild raakt in een ontslagprocedure en de kans krijgt de ontslagkwestie onderling op te lossen.

 

Belangrijke punten in de onderhandelingen over ontslag zijn:

  • De ontslaggrond bepalen: eervol ontslag
  • Garantie WW-uitkeringen (= ‘garantieregeling’)
  • Een mogelijke extra ontslagvergoeding als uw werkgever het arbeidsconflict heeft veroorzaakt
  • Buitengewoon verlof onder doorbetaling van salaris
  • Outplacementbudget en een vergoeding voor scholing of opleiding

 

Minimaal recht op WW-uitkering

Komt u er NIET uit met uw werkgever, dan zal uw werkgever zonder nader overleg het ontslagbesluit ‘op andere gronden’ nemen. Uw werkgever is verplicht in elk geval de WW-uitkeringen (WW) en de bovenwettelijke uitkering (BWU) (bestaande uit de aanvullende uitkering en de na-wettelijke uitkering voor ambtenaren) aan te bieden en te garanderen. Meer over WW-uitkering ambtenaar.

 

Eventueel extra ontslagvergoeding (‘de plus’ op de uitkering) bij schuld werkgever

Een extra vergoeding (‘plus’ op de uitkering) bovenop de werkloosheidsuitkering (WW) en de ‘bovenwettelijke uitkering’ (BWU) is soms mogelijk. Of uw recht hebt op een extra vergoeding hangt af van de vraag of uw werkgever hoofdzakelijk (‘een overwegend aandeel’) schuldig is aan het ontslag.  

 

Bent u rijksambtenaar en wordt u ontslagen?

Laat de ervaren arbeidsjuristen van Juristen ArbeidsRecht Nederland u bijstaan en de onderhandelingen met uw werkgever voeren over een gunstige vertrekregeling. Bel 088 2050899 en spreek direct een jurist of vul het formulier direct contact jurist in.

Direct advies ambtenaar

Bent u ambtenaar? Ontvang direct advies van onze ambtenarenjuristen.

Gratis advies

Check GRATIS uw vaststellings-overeenkomst

Laat onze arbeidsjuristen uw beëindigingovereenkomst controleren.

Doe de check

Bel mij terugBestel gratis boek Transitievergoeding

Bestel het gratis boekje 'Transitievergoeding'.Deze gratis uitgave bevat alle informatie over de transitievergoeding en ontslagrecht 2019.

Gratis aanvragen

Hogere transitievergoeding

Ook voor u? Vraag direct advies aan onze arbeidsrechtjuristen en ontslagadvocaten.

Klik hier

Boek 'Van werk naar werk'

Dit boek is geschreven voor werknemers die boventallig zijn en binnenkort hun baan verliezen.

Gratis aanvragen

Van werk naar werk-begeleiding

Onze outplacement-coaches begeleiden u naar een nieuwe baan. Vul het aanvraagformulier in.

Formulier >>

Stuur mij de nieuwsbrief met tips

Belasting besparen

Bespaar belasting met uw transitievergoeding. Wij berekenen uw belastingvoordeel.

Direct advies

Beoordelingen