Jurist nodig? 0882050899 088 - 20 50 899
Menu

Ontslag wegens arbeidsconflict

De ambtenaar kan door de overheidswerkgever worden ontslagen op zogenaamde ‘andere gronden’. Dit is een restgrond: één van de andere ontslagredenen (zoals ontslag wegens disfunctionerenontslag wegens ziekteontslag wegens reorganisatiestrafontslag, etc.) waarop u kunt worden ontslagen, is niet van toepassing. In de praktijk gaat het vaak om een verstoorde arbeidsverhouding die in de loop van het dienstverband is ontstaan.

Door allerlei gebeurtenissen is een normale voortzetting van het dienstverband niet meer mogelijk. De ambtenaar ziet dit ook vaak in, en is bereid met de overheidswerkgever te onderhandelen over een ontslagregeling. Er worden afspraken gemaakt over de beëindiging van het dienstverband, waarbij de werkloosheidsuitkering van de ambtenaar wordt gegarandeerd. Een ontslagvergoeding is ook vaak onderdeel van de ontslagregeling.

 

Ontslagreden moet onderbouwd worden

Als de overheidswerkgever gebruik wil maken van deze ontslaggrond, dan moet de overheidswerkgever bewijzen dat – door allerlei feiten en gebeurtenissen – een blokkade is ontstaan, waardoor een succesvolle samenwerking niet meer mogelijk is. Een verdere voortzetting van het dienstverband kan niet meer van de overheidswerkgever worden verwacht. Als de ambtenaar het hiermee oneens is, moet hij een ontslagprocedure starten bij de rechter. In deze ontslagprocedure zal de rechter de ontslaggronden en onderbouwing controleren en zijn oordeel geven.

 

Voorbeelden van verstoorde arbeidsverhouding

  • Geschonden (wederzijds) vertrouwen
  • Over en weer geuite beschuldigingen
  • Moeizaam contact en samenwerking tijdens ziekteverzuim ambtenaar
  • Slechte communicatie en samenwerking tussen ambtenaar en leidinggevende
  • Slecht gedrag en houding van de overheidswerkgever tegenover de ambtenaar
  • Valse beschuldigingen van de overheidswerkgever
  • Onvoldoende inspanningen van de overheidswerkgever om ‘het vlot recht te trekken’

Het gaat vaak niet om een enkele gebeurtenis, maar om een reeks van gebeurtenissen waardoor de arbeidsverhouding blijvend verstoord is geraakt. De enige oplossing is een beëindiging van het dienstverband, al dan niet in onderling overleg.

 

Ontslagregeling tussen overheid en ambtenaar

Als partijen het op een akkoord gooien, dan wordt er onderhandeld over een ‘ontslagregeling’ zonder dat de werkloosheidsuitkering van de ambtenaar gevaar loopt. Onderdeel van de ontslagregeling is een ontslagvergoeding. Onze ambtenarenjuristen kunnen de onderhandelingen voor u voeren. Vraag advies ambtenarenjurist

 

Wat nu als partijen er niet onderling uitkomen?

Komt u er samen niet uit, dan kunt u uw ontslag bij de rechter aanvechten. U moet eerst een bezwaarschrift bij ‘het bevoegd gezag’ (de overheidswerkgever) indienen. Vervolgens zal de rechter in de beroepsprocedure beoordelen of de overheidswerkgever een dergelijk ontslag heeft mogen verlenen. Als de rechter van oordeel is dat de overheidswerkgever méér te verwijten valt dan de ambtenaar, dan kent de rechter een ontslagvergoeding aan de ambtenaar toe. Deze is gebaseerd op de CRvB-formule. Meer over de CRvB-formule

 

Vraag advies aan de gespecialiseerde ambtenarenjuristen van Juristen ArbeidsRecht Nederland. Bel 088 2050 899 of laat uw gegevens achter via direct advies ambtenarenjurist. Het eerste advies is gratis.