Arbeidsjurist nodig? 0882050899 088 - 20 50 899
Menu

Ontslagvergoeding ambtenaar bij verstoorde arbeidsverhouding

 

Verstoorde arbeidsverhouding leidt vaak tot ontslag

Bent u ambtenaar, dan hebt u net als een werknemer – onder bepaalde omstandigheden -  recht op een ontslagvergoeding. Ontslag betekent het einde van het dienstverband. Een ontslagvergoeding als compensatie, is dan vaak op zijn plaats.
Er moet dan wel een ‘ontslaggrond’ aanwezig zijn. Bijvoorbeeld een verstoorde arbeidsverhouding. Hierdoor is een verdere samenwerking niet meer mogelijk en volgt vaak ontslag.

 

Wanneer is sprake van een verstoorde arbeidsverhouding?

Er is sprake van een verstoorde arbeidsverhouding als u met uw werkgever een conflict heeft over de juiste invulling van uw werk. Het kan om allerlei zaken gaan die partijen verdeeld houden. Er ontstaat een ‘impasse’ die alleen door ontslag kan worden opgelost. Uw werkgever kan besluiten u te ontslaan ‘op andere gronden’. 

 

Ontslag ‘op andere gronden’

Uw werkgever (bevoegd gezag) moet bij een ontslagbesluit altijd een ontslaggrond kiezen. Dit kan zijn reorganisatie-ontslag of functie-ongeschiktheid. Omdat een verstoorde arbeidsverhouding daar niet onder valt, spreekt de wet over de restcategorie: ontslag op andere gronden.

 

Ambtelijke ontslagvergoeding bij ontslag ‘op andere gronden’ volgens CRvB-formule

Als uw werkgever u ontslaat vanwege de ontslaggrond ‘op andere gronden’, dan hebt u naast uw WW-uitkering recht op een extra ontslagvergoeding. Deze extra ontslagvergoeding kan door de rechtbank worden bepaald als uw werkgever ook een aandeel heeft gehad in het arbeidsconflict. Echter, doorgaans onderhandelen partijen over de hoogte van de extra vergoeding zodat een gang naar de rechter achterwege blijft. Juristen voeren vaak de onderhandelingen namens werkgever en werknemer.

 

CRvB-formule

De extra ontslagvergoeding wordt berekend volgens de CRvB-formule (Centrale Raad van Beroep): A x B x C

A = Aantal dienstjaren gedeeld door 2

B = Bruto maandsalaris (inclusief vakantietoeslag)

C = verwijtbaarheidsfactor van 0,5, 0,75 of 1, afhankelijk van de mate van verwijtbaarheid van het bestuursorgaan (het aandeel).

  

Het aandeel van het bestuursorgaan in de verstoorde arbeidsverhouding:

-       tot 51 %                    : factor C is 0

-       van 51 tot 65%          : factor C = 0,5

-       van 65 tot 80%          : factor C = 0,75

-       van 80 tot 100%        : factor C = 1

  

Bent u ambtenaar en dreigt ontslag?

Als u met ontslag wordt bedreigd of als een ontslagbesluit is genomen door uw werkgever, neem dan contact op met de ambtenarenjurist van Juristen ArbeidsRecht Nederland. Wij onderhandelen over een ontslagvergoeding en de voorwaarden van het ontslag. Bel 088 20 50 899 of hogere transitievergoeding.

Direct advies ambtenaar

Bent u ambtenaar? Ontvang direct advies van onze ambtenarenjuristen.

Gratis advies

Check GRATIS uw vaststellings-overeenkomst

Laat onze arbeidsjuristen uw beëindigingsovereenkomst controleren.

Doe de check

Bel mij terugBestel gratis boek Transitievergoeding

Bestel het gratis boek 'Transitievergoeding' 2023Deze gratis uitgave bevat alle informatie over de vaststellingsovereenkomst en ontslag 2023.

Gratis aanvragen

Hogere transitievergoeding

Ook voor u? Vraag direct advies aan onze arbeidsrechtjuristen en ontslagadvocaten.

Klik hier

Boek 'Van werk naar werk'

Dit boek is geschreven voor werknemers die boventallig zijn en binnenkort hun baan verliezen.

Gratis aanvragen

Van werk naar werk-begeleiding

Onze outplacement-coaches begeleiden u naar een nieuwe baan. Vul het aanvraagformulier in.

Formulier >>

Stuur mij de nieuwsbrief met tips

Belasting besparen

Bespaar belasting met uw transitievergoeding. Wij berekenen uw belastingvoordeel.

Direct advies

Beoordelingen