Jurist nodig? 0882050899 088 - 20 50 899
Menu

Ontslag gemeente-ambtenaar en de WW-uitkering

 

Verstoorde arbeidsrelatie en ontslag

Binnen gemeentes komen arbeidsconflicten tussen de gemeente-ambtenaar en het gemeentebestuur (de werkgever) voor. Het arbeidsconflict kan zó hoog oplopen dat uw werkgever het vertrouwen in u opzegt en vervolgens een ontslagbesluit neemt. Het is in uw belang dat u binnen de termijn van 6 weken een bezwaarschrift indient.

 

Verstoorde arbeidsrelatie is een ontslag ‘op andere gronden’

Ontslag op andere gronden betekent dat tussen u en uw werkgever een impasse is ontstaan waardoor een vruchtbare samenwerking niet meer mogelijk is. Een aaneenschakeling van incidenten en gebeurtenissen, maken dat voortzetting van het dienstverband niet meer gaat. Er volgt een ontslagbesluit ‘op andere gronden’. U hebt recht op werkloosheidsuitkeringen en mogelijk een ontslagvergoeding:

 

WW-uitkering (1)

Indien u ontslag krijgt ‘op andere gronden’, dan hebt u tenminste aanspraak op de gebruikelijke WW-uitkering die door het UWV wordt verstrekt. Uw werkgever draagt de uitkeringslasten.

 

Aanvullende uitkering (2) verhoogt maandelijkse WW-uitkering

Verder hebt u ook recht op de ‘aanvullende uitkering’: een iets hogere maandelijkse uitkering die enkel geldt voor ambtenaren.

 

Na-wettelijke uitkering (3) verlengt WW-uitkering

Vaak hebt u als ontslagen gemeenteambtenaar óók recht op de na-wettelijke uitkering. De na-wettelijke WW-uitkering start nadat de gebruikelijke WW-uitkering is opgehouden en loopt een bepaalde periode door (afhankelijk van uw leeftijd en duur van het dienstverband).

 

Voorwaarde

Er geldt volgens de bestuursrechter (ambtenarenrechter) één voorwaarde: het ontslag moet gelegen zijn in de werksfeer en niet te wijten aan de ambtenaar. Dit betekent dat het arbeidsconflict duidelijk verband houdt met de aanhoudende (duurzaam) verstoorde arbeidsverhouding, waaraan ook de werkgever (het gemeentebestuur) debet is: beide partijen dragen dus schuld.

  

Financiële compensatie boven op de WW-uitkeringen (4)

Als het gemeentebestuur een overwegend aandeel heeft gehad in de (gespannen) situatie die tot het ontslag heeft geleid, kan voor de bestuursrechter aanleiding bestaan – in een procedure – uw werkgever een extra financiële vergoeding (ontslagvergoeding) op te leggen. Dit houdt in dat het gemeentebestuur het meest schuldig is.

  

Bent u ambtenaar en wordt u ontslagen?

Wij helpen u graag. Vraag advies aan de gespecialiseerde ambtenarenjuristen van Juristen ArbeidsRecht Nederland. Bel 088 2050 899 of laat uw gegevens achter via direct advies ambtenarenjurist. Het eerste advies is gratis.