Arbeidsjurist nodig? 0882050899 088 - 20 50 899
Menu

Ambtenaar en ontslag

 

Wanneer bent u ambtenaar?

Elke medewerker die werkzaam is bij een overheidswerkgever (bijvoorbeeld de gemeente), is een ambtenaar. Tot 2020 was de ambtenaar eenzijdig aangesteld om in openbare dienst werkzaam te zijn. Sinds 1 januari 2020 is de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) van kracht. Ambtenaren hebben een dienstverband met een overheidswerkgever door middel van een arbeidsovereenkomst op basis van burgerlijk recht. De rechtspositie wordt in een cao (collectieve arbeidsovereenkomst) opgenomen. Afspraken en toezeggingen inzake de arbeidsvoorwaarden zoals duur van het dienstverband, salaris, werktijden, rooster, verlof, faciliteiten voor de uitoefening van de functie en studiefaciliteiten worden in de arbeidsovereenkomst verwerkt. Dit is hetzelfde voor werknemers die in het bedrijfsleven werken.

  

Ontslagrecht ambtenaren hetzelfde als werknemers

Tot 2020 was de rechtspositieregeling voor de ambtenaar van toepassing. Met de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren wordt het bestuursrecht vervangen door het burgerlijk recht. Daarmee wordt ook de Wab (Wet arbeidsmarkt in balans) van kracht voor ambtenaren. De Wet arbeidsmarkt in balans beschrijft de ontslagregels voor werknemers en ambtenaren. Er is een vaste route van ontslag, afhankelijk van de reden. Bij ontslag wegens reorganisatie en wegens ziekte is toestemming van UWV nodig. Bij ontslag wegens persoonlijke omstandigheden (zoals disfunctioneren, arbeidsconflict) moet de kantonrechter een oordeel vellen over het ontslag.

 

Kantonrechter en UWV gaan WEL of NIET akkoord met ontslag

De kantonrechter of UWV kunnen het ontslag afwijzen. U moet dus altijd in verweer gaan als uw werkgever u wilt ontslaan. Als ontslag via UWV of kantonrechter doorgang vindt, dan ontvangt u de wettelijke transitievergoeding. Bij ontslag via de kantonrechter ontvangt u mogelijk nog een extra ontslagvergoeding als de werkgever verwijtbaar is aan het ontslag. Er is nog een 3ontslagroute. Dat is ontslag met wederzijds goedvinden. Werkgever en werknemer maken onderling afspraken over het ontslag. De afspraken komen tot stand via onderhandelingen. Een ontslagvergoeding is vaak het belangrijkste onderdeel. De ontslagregeling wordt schriftelijk bevestigd via een vaststellingsovereenkomst. Werkgevers kiezen vaak voor deze ontslagroute om een complexe procedure via kantonrechter of UWV te voorkomen. Ook werknemers zitten vaak niet te wachten op een UWV- of kantonrechtersprocedure en hebben voorkeur voor ontslag via een vaststellingsovereenkomst.

Meer over ontslag via vaststellingsovereenkomst

  

Krijgt u ontslag? Zoekt u juridische bijstand?

De ervaren juristen van Juristen ArbeidsRecht Nederland helpen u.

Bel 088 20 50 899 en spreek direct een jurist. Of stel uw vraag via hulp arbeidsjurist.

Direct advies ambtenaar

Bent u ambtenaar? Ontvang direct advies van onze ambtenarenjuristen.

Gratis advies

Check GRATIS uw vaststellings-overeenkomst

Laat onze arbeidsjuristen uw beëindigingsovereenkomst controleren.

Doe de check

Bel mij terugBestel gratis boek Transitievergoeding

Bestel het gratis boek 'Transitievergoeding' 2023Deze gratis uitgave bevat alle informatie over de vaststellingsovereenkomst en ontslag 2023.

Gratis aanvragen

Hogere transitievergoeding

Ook voor u? Vraag direct advies aan onze arbeidsrechtjuristen en ontslagadvocaten.

Klik hier

Boek 'Van werk naar werk'

Dit boek is geschreven voor werknemers die boventallig zijn en binnenkort hun baan verliezen.

Gratis aanvragen

Van werk naar werk-begeleiding

Onze outplacement-coaches begeleiden u naar een nieuwe baan. Vul het aanvraagformulier in.

Formulier >>

Stuur mij de nieuwsbrief met tips

Belasting besparen

Bespaar belasting met uw transitievergoeding. Wij berekenen uw belastingvoordeel.

Direct advies

Beoordelingen