Jurist nodig? 0882050899 088 - 20 50 899
Menu

Ziekte en ontslag met wederzijds goedvinden

Het is NIET verstandig om tijdens ziekte een vaststellingsovereenkomst met uw werkgever aan te gaan. Immers, hierdoor eindigt uw arbeidsovereenkomst. Na het ontslag bent u aangewezen op een uitkering op grond van de Ziektewet. Echter, het UWV kan onder deze omstandigheden beslissen dat u een ‘benadelingshandeling’ richting het UWV pleegt en daarom de Ziektewetuitkering weigeren.

 

Benadelingshandeling bij meewerken aan ontslag tijdens ziekte

Een benadelingshandeling houdt in dat u uw recht op loon prijsgeeft terwijl u ziek bent. Als u ziek bent, dan heeft uw werkgever namelijk de plicht om uw loon 2 jaar lang door te betalen en re-integratie-inspanningen te verrichten. Door eigen handelen je ontslag veroorzaken, terwijl je ziek bent, wordt door het UWV als een benadelingshandeling gekwalificeerd.

Maatregel van het UWV: u ontvangt geen ziekengeld

Is sprake van een benadelingshandeling, dan kan UWV uw ziekengeld geheel of gedeeltelijk, tijdelijk of blijvend te weigeren.

Situatieve arbeidsongeschiktheid: ziekte wegens omstandigheden bij huidige werkgever

In veel arbeidsconflicten houdt de ziekmelding van de werknemer direct verband met de (hoogopgelopen) spanningen in de relatie met de werkgever. Dit wordt  ‘situatieve arbeidsongeschiktheid’ genoemd. U bent dan niet meer in staat bij uw EIGEN werkgever te werken, maar waarschijnlijk wél bij een ANDERE werkgever. Dat sprake is van situatieve arbeidsongeschiktheid moet blijken uit het re-integratiedossier van de bedrijfsarts.

Bij situatieve arbeidsongeschiktheid is ontslag via een vaststellingsovereenkomst wél mogelijk

Onder deze omstandigheden kunt u wél een vaststellingsovereenkomst met uw werkgever aangaan om het arbeidsconflict op te lossen. Als de oorzaak van het arbeidsconflict ook bij uw werkgever ligt, kunt u onderhandelen over een ontslagvergoeding. In de vaststellingsovereenkomst moet nadrukkelijk worden opgenomen dat u niet langer ziek bent en dus hersteld uit dienst treedt. Daarmee wordt na ontslag uw WW-uitkering veiliggesteld. U bent namelijk beschikbaar voor de arbeidsmarkt en heeft daarom recht op een WW-uitkering.

Bent u ziek en dreigt uw werkgever met ontslag?

Ziek zijn en dreigend ontslag is zeer complex. Neem vrijblijvend contact op met de arbeidsjuristen van Juristen ArbeidsRecht Nederland. Wij adviseren u over de te nemen stappen. Het eerste advies is gratis. Bel 088 20 50 899 of vul formulier in direct advies jurist.

Laat onze arbeidsjuristen uw beëindigingsovereenkomst controleren.

Doe de check

Ook voor u? Onze juristen beoordelen direct of u recht heeft op een hogere vergoeding.

Klik hier

Bestel het gratis boekje 'Transitievergoeding'.Deze gratis uitgave bevat alle informatie over de vaststellingsovereenkomst en ontslag 2024.

Gratis aanvragen

Mail onze juristen en krijg direct antwoord op uw vragen over ontslag.

Mail uw vraag

Certificaat beoordelingenJuristen Arbeidsrecht Nederland heeft het excellente certificaat behaald met een 9.4!

Meer informatie