Arbeidsjurist nodig? 0882050899 088 - 20 50 899
Menu

Ontslag met wederzijds goedvinden en uw recht op WW

U kunt gedurende uw dienstverband op elk moment met uw werkgever afspreken dat de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden – op een overeengekomen datum - eindigt. Om dit te bereiken onderhandelen partijen met elkaar. Komt het tot een deal, dan worden de gemaakte afspraken vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst.

 

Recht op WW bij niet verwijtbaar werkloos

Met de vaststellingsovereenkomst, kunt u bij UWV de WW-uitkering aanvragen. UWV toetst of sprake is van ‘verwijtbare werkloosheid’: hebt u zelf het ontslag bewerkstelligd? Als u NIET verwijtbaar werkloos bent, ontvangt u WW.

 

Om deze UWV-toets veilig door te komen, is het in uw belang dat de volgende punten in de vaststellingsovereenkomst staan:

  • datum indiensttreding, functie, salaris en emolumenten
  • neutrale reden voor het ontslag, bijvoorbeeld verschil van inzicht over de manier waarop de functie moet worden uitgeoefend
  • het initiatief tot ontslag uitgaat van de werkgever
  • geen sprake is van een dringende reden voor het ontslag
  • geen herplaatsing in een andere functie mogelijk is

 

Stel uw recht op WW veilig

Dreigt ontslag voor u en staan de afspraken in een vaststellingsovereenkomst? Laat onze ontslagjuristen uw vaststellingsovereenkomst controleren: gratis check vaststellingsovereenkomst of bel 088 20 50 899 en spreek direct een jurist. Het eerste advies is gratis.

Check GRATIS uw vaststellings-overeenkomst

Laat onze arbeidsjuristen uw beëindigingovereenkomst controleren.

Doe de check

Binnen 30 minuten teruggebeldBestel gratis boek Transitievergoeding

Bestel het gratis boekje 'Transitievergoeding'.Deze gratis uitgave bevat alle informatie over de transitievergoeding en ontslagrecht 2021.

Gratis aanvragen

Direct juridisch advies

Een mail aan onze arbeidsjuristen is voldoende om antwoord te krijgen op uw vragen over een ontslagvergoeding.

Mail uw vraag

Hogere transitievergoeding

Ook voor u? Vraag direct advies aan onze arbeidsrechtjuristen en ontslagadvocaten.

Klik hier

Boek 'Van werk naar werk'

Dit boek is geschreven voor werknemers die boventallig zijn en binnenkort hun baan verliezen.

Gratis aanvragen

Van werk naar werk-begeleiding

Onze outplacement-coaches begeleiden u naar een nieuwe baan. Vul het aanvraagformulier in.

Formulier >>

Stuur mij de nieuwsbrief met tips

Belasting besparen

Bespaar belasting met uw transitievergoeding. Wij berekenen uw belastingvoordeel.

Direct advies

Beoordelingen