Jurist nodig? 0882050899 088 - 20 50 899
Menu

Ontslag met wederzijds goedvinden en uw recht op WW

U kunt gedurende uw dienstverband op elk moment met uw werkgever afspreken dat de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden – op een overeengekomen datum - eindigt. Om dit te bereiken onderhandelen partijen met elkaar. Komt het tot een deal, dan worden de gemaakte afspraken vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst.

 

Recht op WW bij niet verwijtbaar werkloos

Met de vaststellingsovereenkomst, kunt u bij UWV de WW-uitkering aanvragen. UWV toetst of sprake is van ‘verwijtbare werkloosheid’: hebt u zelf het ontslag bewerkstelligd? Als u NIET verwijtbaar werkloos bent, ontvangt u WW.

 

Om deze UWV-toets veilig door te komen, is het in uw belang dat de volgende punten in de vaststellingsovereenkomst staan:

  • datum indiensttreding, functie, salaris en emolumenten
  • neutrale reden voor het ontslag, bijvoorbeeld verschil van inzicht over de manier waarop de functie moet worden uitgeoefend
  • het initiatief tot ontslag uitgaat van de werkgever
  • geen sprake is van een dringende reden voor het ontslag
  • geen herplaatsing in een andere functie mogelijk is

 

Stel uw recht op WW veilig

Dreigt ontslag voor u en staan de afspraken in een vaststellingsovereenkomst? Laat onze ontslagjuristen uw vaststellingsovereenkomst controleren: gratis check vaststellingsovereenkomst of bel 088 20 50 899 en spreek direct een jurist. Het eerste advies is gratis.

Laat onze arbeidsjuristen uw beëindigingsovereenkomst controleren.

Doe de check

Ook voor u? Onze juristen beoordelen direct of u recht heeft op een hogere vergoeding.

Klik hier

Bestel het gratis boekje 'Transitievergoeding'.Deze gratis uitgave bevat alle informatie over de vaststellingsovereenkomst en ontslag 2024.

Gratis aanvragen

Mail onze juristen en krijg direct antwoord op uw vragen over ontslag.

Mail uw vraag

Certificaat beoordelingenJuristen Arbeidsrecht Nederland heeft het excellente certificaat behaald met een 9.4!

Meer informatie