Jurist nodig? 0882050899 088 - 20 50 899
Menu

Vaststellingsovereenkomst RVU Regeling

Als u en uw werkgever een RVU Regeling overeenkomen, worden de afspraken vastgelegd in een zogenaamde vaststellingsovereenkomst. Dit is een belangrijk document waaraan u rechten kunt ontlenen. Het is belangrijk om dit document te laten controleren door een jurist voordat u ondertekent. Welke bepalingen moet er in een vaststellingsovereenkomst staan:

 

Vaststellingsovereenkomst RVU Regeling: wat moet erin staan

1. Wettelijke grondslag
(Wet Bedrag ineens, RVU en verlofsparen) waarop de RVU-Regeling is gebaseerd.

2. Financieel advies
Werknemer zich financieel laten adviseren over de financiële en fiscale gevolgen van de RVU-Regeling. De werkgever betaalt de kosten (bijvoorbeeld € 750,-) van de financieel adviseur.

3. Geen dringende reden
Beëindiging is niet gebaseerd op een dringende reden als bedoeld in artikel 7:678 BW en er is geen sprake is van een opzegverbod.

4. Einddatum
U behoudt tot de Einddatum uw salaris en alle overige salarisbestanddelen uit uw arbeidsovereenkomst waarop u recht heeft.

5. Periode en hoogte RVU-uitkeringen
In de periode tussen de einddatum en de AOW-ingangsdatum ontvangt u van de werkgever een RVU-uitkering ter hoogte van € 2.182,- bruto per maand (maximum RVU-uitkering 2024).

6. Jaarlijkse indexering.
Bij jaarlijkse, wettelijke indexaties wordt de RVU-uitkering overeenkomstig verhoogd. De RVU-uitkeringen worden jaarlijks hoger. Bijvoorbeeld: in 2023 was de maximale maandelijkse uitkering 2.037. In 2024 is deze -door de indexering- verhoogd naar 2.182.

7. Geen WW en transitievergoeding.
Er is geen recht op een WW-uitkering of transitievergoeding.

8. Definitieve eindafrekening.
Binnen één maand ontvangt u een definitieve eindafrekening, inclusief eindejaarsuitkering, het resterende vakantiegeld en eventueel niet genoten vakantiedagen.

9. Finale kwijting.
Werkgever en werknemer spreken af dat zij niets meer van elkaar te vorderen hebben, behalve dat wat is afgesproken in de vaststellingsovereenkomst.

10. RVU naar nabestaanden bij overlijden

In de meeste CAO’s is afgesproken dat bij overlijden nog maar 1 of 2 RVU-uitkeringen worden uitgekeerd aan de nabestaanden. Daarna stoppen de RVU-uitkeringen. In individuele RVU Regelingen kan afgesproken worden dat de RVU-uitkeringen 100% overgaan op de nabestaanden na het overlijden van de ex-werknemer. Wettelijk mag dit.

11. Juridische kosten.
De werkgever betaalt de kosten van een jurist voor de controle van de vaststellingsovereenkomst.

 

Teken vaststellingsovereenkomst NOOIT zonder overleg met een jurist

De vaststellingsovereenkomst wordt definitief als u en uw werkgever getekend hebben. Laat een jurist uw vaststellingsovereenkomst beoordelen voordat u akkoord gaat. 

 

Laat controleren of uw vaststellingsovereenkomst RVU-proof is

Man   Vrouw
 

Wilt u een jurist spreken?

Bel 088-20 50 899 en spreek direct een van de juristen van Juristen Arbeidsrecht Nederland. Of mail naar info@transitievergoeding.nl.

Laat onze arbeidsjuristen uw beëindigingsovereenkomst controleren.

Doe de check

Ook voor u? Onze juristen beoordelen direct of u recht heeft op een hogere vergoeding.

Klik hier

Bestel het gratis boekje 'Transitievergoeding'.Deze gratis uitgave bevat alle informatie over de vaststellingsovereenkomst en ontslag 2024.

Gratis aanvragen

Mail onze juristen en krijg direct antwoord op uw vragen over ontslag.

Mail uw vraag

Certificaat beoordelingenJuristen Arbeidsrecht Nederland heeft het excellente certificaat behaald met een 9.4!

Meer informatie