Jurist nodig? 0882050899 088 - 20 50 899
Menu

Sociaal plan De Volksbank 2024

De Volksbank reorganiseert vanwege de transformatie naar een agile organisatie. Daarmee hoopt de Volksbank sneller in te spelen op de wensen van de klant.

 

De preventieve mobiliteitsfase

Werknemers krijgen een persoonlijk ontwikkelbudget, een extra budget van € 1500 en de gelegenheid om 10% van de werktijd te besteden aan ontwikkeling en inzetbaarheid.

 

Bij geen plaatsing in de nieuwe organisatie is medewerker boventallig

Er wordt bepaald welke medewerkers in de nieuwe organisatie worden geplaatst. Boventallig is de medewerker die niet is geplaatst in de nieuwe organisatie.

 

Mobiliteitsfase: Hulp bij vinden van een nieuwe baan voor boventallige werknemer

De boventallige werknemer wordt vrijgesteld van werkzaamheden om zich volledig te richten op het vinden van een interne of externe baan. Om hulp in te kopen wordt gebruik gemaakt van het nog niet benutte deel van het persoonlijke ontwikkelbudget en het extra budget van € 1500.

 

Ontslag met een vertrekvergoeding

Werknemers die ontslagen worden, krijgen de transitievergoeding inclusief overgangsregeling 50 plus zoals deze gold tot 1 januari 2020 :

  • Tijdens de eerste 10 jaar van het dienstverband: 1/3 maandsalaris per dienstjaar
  • Voor elk jaar dat het dienstverband langer heeft geduurd dan 10 jaar: ½ maandsalaris per dienstjaar
  • 50-plussers die op de einddatum minstens 10 jaar in dienst zijn: vanaf 50-jarige leeftijd 1 maandsalaris per dienstjaar

  

Voorbeeld vertrekvergoeding

Werknemer is 54 jaar en heeft een dienstverband van 12 jaar

Bruto maandsalaris = € 4.000

 

De werknemer ouder dan 50 jaar en tenminste 10 jaar in dienst, geldt voor ieder jaar dat hij na zijn 50e in dienst, is 1 maandsalaris als transitievergoeding.

  • 4 maandsalarissen * 4.000 = 16.000

 

De werknemer heeft 8 dienstjaren voor zijn 50e verjaardag, de eerste acht dienstjaren is 1/3 maandsalaris per dienstjaar.

  • 8 * 1/3 * 4.000 = 10.667

  

Vertrekvergoeding is 16.000 + 10.667 = 26.667

 

Meer over vertrekvergoeding berekenen

 

Bij Vrijwillig vertrek: 75% van de vertrekvergoeding

Bij vrijwillig vertrek in de preventieve mobiliteitsfase komt de medewerker in aanmerking voor een vergoeding van 75% van de vertrekvergoeding.

 

Voorbeeld 75 % vertrekvergoeding

Werknemer van 35 jaar en 5 jaar in dienst

Bruto maandsalaris = € 3.000

  1. 100 % vertrekvergoeding = 5 * 1/3 * 3.000 = € 5.000
  2. 75% = 0,75 * 5000 = 3.750

 

Ontslag met Vaststellingsovereenkomst

De arbeidsovereenkomst wordt met wederzijdse goedvinden, op bedrijfseconomische gronden, beëindigd. Dit wordt vastgelegd in een beëindigingsovereenkomst, ook wel vaststellingsovereenkomst genoemd.

Meer over vaststellingsovereenkomst

Laat onze arbeidsjuristen uw beëindigingsovereenkomst controleren.

Doe de check

Ook voor u? Onze juristen beoordelen direct of u recht heeft op een hogere vergoeding.

Klik hier

Bestel het gratis boekje 'Transitievergoeding'.Deze gratis uitgave bevat alle informatie over de vaststellingsovereenkomst en ontslag 2024.

Gratis aanvragen

Mail onze juristen en krijg direct antwoord op uw vragen over ontslag.

Mail uw vraag

Certificaat beoordelingenJuristen Arbeidsrecht Nederland heeft het excellente certificaat behaald met een 9.4!

Meer informatie