Arbeidsjurist nodig? 0882050899 088 - 20 50 899
Menu

Hoger beroep en cassatie kantonrechter

Als u het niet eens bent met de beslissing van de kantonrechter, dan kunt u in hoger beroep bij het Gerechtshof. Het Gerechtshof zal alle feiten nogmaals bekijken en beoordelen. Er vindt dan dus een herbeoordeling plaats van de beslissing van de kantonrechter. Mocht u het niet eens zijn met de uitspraak van het Gerechtshof, dan kunt u vervolgens nog in cassatie bij de Hoge Raad. In cassatie worden de feiten niet nogmaals bekeken, zij gaan uit van de feiten zoals vastgesteld door het Gerechtshof. De Hoge Raad kijkt alleen of het recht goed is toegepast. Wanneer er hoger beroep of cassatie wordt ingesteld dan blijft op dat moment de vorige uitspraak van kracht. Het instellen van hoger beroep of cassatie heeft zo gezegd geen schorsende werking. Dat betekent dat de beslissing van de laatste instantie moet worden nageleefd totdat er een nieuwe uitspraak is. Bijvoorbeeld: is bij de laatste uitspraak bepaald dat u ontslagen bent, dan blijft dat zo. Dat betekent dus ook dat u moet voldoen aan verplichtingen die gelden voor het krijgen van een WW-uitkering (o.a. sollicitatieplicht).

GRATIS check van uw vaststellingsovereenkomst

Laat onze arbeidsjuristen uw beëindigingsovereenkomst controleren.

Doe de check

Bestel gratis boek vaststellingsovereenkomst

Bestel het gratis boekje 'Transitievergoeding'.Deze gratis uitgave bevat alle informatie over de vaststellings-overeenkomst en ontslag 2023.


Gratis aanvragen

Hogere transitievergoeding

Ook voor u? Vraag direct advies aan onze arbeidsrechtjuristen en ontslagadvocaten.

Klik hier

Direct advies

Mail onze juristen en krijg direct antwoord op uw vragen over ontslag.

Mail uw vraag

Beoordelingen

Klanttevredenheid

Certificaat beoordelingenJuristen Arbeidsrecht Nederland heeft het excellente certificaat behaald met een 9.4!

Meer informatie