Jurist nodig? 0882050899 088 - 20 50 899
Menu

Werknemer krijgt te weinig advies over RVU-regeling: werkgever aansprakelijk voor schade

De Regeling voor Vervroegde Uittreding (RVU) heeft als doel 64-plus werknemers te voorzien van een uitkering ter overbrugging tot aan de AOW. Goed werkgeverschap schrijft voor dat een werkgever zorgvuldig om moet gaan met de belangen van een werknemer bij ingrijpende veranderingen in de arbeidsvoorwaarden, zoals de RVU. Bijvoorbeeld welke (financiële) risico’s zijn er voor de werknemer als hij/zij akkoord gaat met een RVU-regeling.

 

Moet de werkgever de werknemer waarschuwen voor bepaalde (financiële) risico's? Moet de werkgever de werknemer advies geven bij de keuze om al dan niet gebruik te maken van het recht op de RVU-regeling? Moet de werkgever actief onderzoeken en adviseren of een RVU-regeling alsnog mogelijk is, al voldoet de werknemer niet aan de voorwaarden. Daarvan is sprake in onderstaande casus, waarin de kantonrechter uitspraak heeft gedaan.

 

Werkgever moet schade betalen, omdat werknemer onterecht geen gebruik kan maken van RVU

Het gaat om een werknemer die zijn recht op de RVU-regeling wilt uitoefenen. De werknemer was al 47 jaar in dienst, maar volledig ziek gemeld en gezien de klachten was er geen zicht op terugkeer op korte termijn. Daarom onderzoekt de werknemer de mogelijkheid om vervroegd met pensioen te gaan via een RVU. In de CAO staan voorwaarden opgenomen waaraan voldaan moet worden om voor het recht op de RVU-regeling. De werknemer voldoet niet aan deze voorwaarden, omdat zijn pensioendatum op een andere (verkeerd voor de RVU) datum is vastgelegd en hij nog volledig ziek is gemeld. Deelname aan de RVU is OP DIT MOMENT dan ook niet mogelijk. Op een later moment zou het WEL mogelijk zijn geweest. Die kans is verkeken omdat de werknemer op advies van de werkgever de pensioendatum eerder al heeft laten vastleggen. Van de werkgever had verwacht mogen worden dat de werknemer advies had gekregen over de RVU-regeling en dat zij hem hadden moeten laten wachten met het vastleggen van zijn pensioendatum. Bovendien vroeg werknemer verschillende malen om advies hoe het met de RVU-regeling zat. Daar heeft de werkgever geen antwoord op gegeven.

De Kantonrechter oordeelt dan ook dat van de werkgever mag worden verwacht om met de werknemer in gesprek te gaan en op zorgvuldige wijze te bezien of vervroegde pensionering mogelijk is en andere mogelijkheden te verkennen. Dat heeft werkgever nagelaten, waarmee hij zich volgens de rechter te gemakkelijk van de kwestie heeft afgemaakt.

De werkgever is aansprakelijk voor de schade die de werknemer lijdt nu hij niet meer in aanmerking kan komen voor de RVU-regeling waar dat bij beter advies wel mogelijk was geweest.

Lees meer over RVU Regeling

 

Wilt u gebruik maken van een RVU-regeling?

Staat u voor de keuze om gebruik te maken van een RVU-regeling? Wilt u weten wat de (financiële) gevolgen zijn? Neem contact op met Juristen ArbeidsRecht Nederland via 088 20 50 899. U krijgt onmiddellijk een jurist aan de lijn. Of mail naar info@transitievergoeding.nl.

 

Laat onze arbeidsjuristen uw beëindigingsovereenkomst controleren.

Doe de check

Ook voor u? Onze juristen beoordelen direct of u recht heeft op een hogere vergoeding.

Klik hier

Bestel het gratis boekje 'Transitievergoeding'.Deze gratis uitgave bevat alle informatie over de vaststellingsovereenkomst en ontslag 2024.

Gratis aanvragen

Mail onze juristen en krijg direct antwoord op uw vragen over ontslag.

Mail uw vraag

Certificaat beoordelingenJuristen Arbeidsrecht Nederland heeft het excellente certificaat behaald met een 9.4!

Meer informatie