Arbeidsjurist nodig? 0882050899 088 - 20 50 899
Juristen Arbeidsrecht Nederland Juristen Arbeidsrecht Nederland 0882050899 Vredehofstraat 13 3761HA Soest
Klantbeoordelingen: Beoordeling ster 1 Beoordeling ster 2 Beoordeling ster 3 Beoordeling ster 4 Beoordeling halve ster (9.4 / 10)
709 beoordelingen
Menu

Vaststellingsovereenkomst dwaling

Werkgever en werknemer kunnen afscheid nemen van elkaar, waarbij de ontslag-afspraken worden vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst. Hierbij kan dwaling een rol spelen. Dwaling houdt in dat de werknemer of werkgever – bij een juiste voorstelling van zaken – de vaststellingovereenkomst niet, of in ieder geval niet onder de afgesproken voorwaarden, zou hebben ondertekend.

Dwaling is een ‘wilsgebrek’: als de juiste informatie voorhanden was geweest, ten tijde van het sluiten van de vaststellingsovereenkomst, dan had de werkgever of de werknemer niet met de vaststellingsovereenkomst ingestemd (en dus zijn ‘wil’ anders geuit). Anders gezegd: er ‘kleeft’ een gebrek aan.

  

Verschillende vormen van dwaling

Dwaling heeft verschillende vormen:

  1. de ene partij heeft aan de andere partij (niet opzettelijk) verkeerde informatie verstrekt tijdens de onderhandelingen over de inhoud van de vaststellingsovereenkomst
  2. de ene partij had tijdens de onderhandelingen over de inhoud van de vaststellingsovereenkomst relevante informatie aan de andere partij moeten verstrekken (die partij had een zogenoemde ‘spreekplicht’), maar heeft dit niet gedaan
  3. beide partijen hebben gedwaald en zijn dus van een verkeerde voorstelling van zaken uitgegaan.

 

Het hebben van een andere baan: mededelingsplicht

In de praktijk gebeurt het regelmatig dat de werknemer – in de loop van de onderhandelingen over de voorwaarden van de vaststellingsovereenkomst – een andere baan heeft gevonden. De werknemer heeft dan de mededelingsplicht om zijn werkgever hiervan op de hoogte te stellen. Het hebben van een andere baan, betekent dat de nadelige gevolgen van het ontslag meevallen, en de werkgever deze niet volledig (financieel) hoeft te dragen.

 

Bedrog gaat verder dan dwaling

Bedrog is het opzettelijk misleidend gedragen. Bijvoorbeeld het doen van een onjuiste mededeling, zoals het geval dat de werkgever onjuiste inlichtingen aan de werknemer verstrekt over de financiële situatie van het bedrijf, waardoor de werknemer uiteindelijk instemt met een matige ontslagregeling.

 

Het inschakelen van de kantonrechter

Zowel de werkgever als de werknemer heeft het recht aan de kantonrechter te vragen om de vaststellingsovereenkomst – met een beroep op dwaling of bedrog – ongedaan te maken (te vernietigen). De partij die hierop een beroep doet, heeft de taak om duidelijk te maken waaruit de dwaling of het bedrog bestaat, en dat daardoor de vaststellingsovereenkomst niet zou zijn gesloten.

 

Bedenktermijn van 2 weken

Overigens heeft (alleen) de werknemer ook de mogelijkheid om de vaststellingsovereenkomst binnen 14 dagen na het sluiten ervan, middels een schriftelijke verklaring, te ontbinden. Vraag advies aan een arbeidsjurist

 

Getekende vaststellingsovereenkomst herroepen

Heeft u een vaststellingsovereenkomst ontvangen en mogelijk al getekend ? Heeft u spijt en vindt u dat er sprake is van dwaling ? Onze arbeidsjuristen adviseren u en staan u juridisch bij: Vraag direct advies arbeidsjurist of bel 088 20 50 899 en krijg direct telefonisch advies.

Check GRATIS uw vaststellings-overeenkomst

Laat onze arbeidsjuristen uw beëindigingovereenkomst controleren.

Doe de check

Binnen 30 minuten teruggebeldBestel gratis boek Transitievergoeding

Bestel het gratis boekje 'Transitievergoeding'.Deze gratis uitgave bevat alle informatie over de transitievergoeding en ontslagrecht 2020.

Gratis aanvragen

Direct juridisch advies

Een mail aan onze arbeidsjuristen is voldoende om antwoord te krijgen op uw vragen over een ontslagvergoeding.

Mail uw vraag

Hogere transitievergoeding

Ook voor u? Vraag direct advies aan onze arbeidsrechtjuristen en ontslagadvocaten.

Klik hier

Boek 'Van werk naar werk'

Dit boek is geschreven voor werknemers die boventallig zijn en binnenkort hun baan verliezen.

Gratis aanvragen

Van werk naar werk-begeleiding

Onze outplacement-coaches begeleiden u naar een nieuwe baan. Vul het aanvraagformulier in.

Formulier >>

Stuur mij de nieuwsbrief met tips

Belasting besparen

Bespaar belasting met uw transitievergoeding. Wij berekenen uw belastingvoordeel.

Direct advies

Beoordelingen

Juristen Arbeidsrecht Nederland Juristen Arbeidsrecht Nederland 0882050899 Vredehofstraat 13 3761HA Soest
Beoordeling ster 1 Beoordeling ster 2 Beoordeling ster 3 Beoordeling ster 4 Beoordeling halve ster (9.4/10)
709 beoordelingen
Bekijk alle beoordelingen