Jurist nodig? 0882050899 088 - 20 50 899
Menu

Vaststellingsovereenkomst en finale kwijting

Ontslag met wederzijds goedvinden leidt tot vaststellingsovereenkomst

Werkgever en werknemer kunnen – met wederzijds goedvinden – besluiten de arbeidsovereenkomst te beëindigen. Dit heet ontslag met wederzijds goedvinden. Alle gemaakte afspraken (over de ontslagvergoeding, etc.) worden vastgelegd in de beëindigingsovereenkomst of vaststellingsovereenkomst.

 

Finale kwijting vrijwaart werkgever en werknemer

In de vaststellingsovereenkomst is vaak een ‘kwijtingsbepaling’ opgenomen. Dit houdt in dat de werkgever en de werknemer verklaren – na de betaling van alle afgesproken financiële posten – NIETS meer van elkaar te vorderen te hebben. Anders gezegd: na ondertekening van de vaststellingsovereenkomst is de werkgever niets meer verschuldigd aan de werknemer – en andersom – de werknemer is niets meer verschuldigd aan de werkgever. Dit geeft beide partijen de zekerheid dat de kwestie financieel is afgewikkeld.

 

Problemen achteraf over de finale kwijting

In de praktijk komt het weleens voor dat werkgever en werknemer van mening verschillen welke onderwerpen wél, en welke onderwerpen niet onder de kwijtingsbepaling vallen, bijvoorbeeld kostendeclaratie, optieregelingen (aandelen) of pensioenaanspraken. Ook kan in de onderhandelingen over de vaststellingsovereenkomst een bepaald onderwerp zijn vergeten. Uitgangspunt is dat beide partijen gebonden zijn aan de kwijtingsbepaling en dus nergens meer aanspraak op hebben.

Echter, het is de werkgever die moet zorgen dat er geen onduidelijkheden bestaan over de inhoud van de vaststellingsovereenkomst. Ook is het de taak van de werkgever te zorgen dat alle relevante onderwerpen tijdens het onderhandelingsproces worden besproken.

 

Bij problemen over finale kwijting kan rechter toetsen

De rechter kan zich over de kwestie buigen, en eventueel oordelen dat de werkgever onderwerpen met de werknemer HAD moeten bespreken en HAD moeten opnemen in de vaststellingsovereenkomst. Het valt – juridisch – in de risicosfeer van de werkgever. Het kan ertoe leiden dat de werkgever alsnog een bepaalde post financieel moet vergoeden.

 

Advies

Het is van belang finale kwijting zo duidelijk en zorgvuldig mogelijk te beschrijven: welk onderwerp valt onder het kwijtingsbeding en wat niet. Wilt u meer weten over de overige onderwerpen die opgenomen moeten worden in de vaststellingsovereenkomst: Zie vaststellingsovereenkomst ontslag

 

Laat uw vaststellingsovereenkomst checken

Laat onze arbeidsjuristen en advocaten uw vaststellingsovereenkomst controleren. Wij beoordelen of de vaststellingsovereenkomst (=beëindigingovereenkomst ontslag) correct is opgesteld door uw werkgever, of u recht heeft op een WW-uitkering, of de aangeboden ontslagvergoeding hoog genoeg is en uw rechten gewaarborgd zijn.

 

Heeft u nog vragen of wilt u liever een arbeidsjurist spreken voordat u de documenten upload en verstuurt, bel 088 20 50 899 of mail naar info@transitievergoeding.nl.

Laat onze arbeidsjuristen uw beëindigingsovereenkomst controleren.

Doe de check

Ook voor u? Onze juristen beoordelen direct of u recht heeft op een hogere vergoeding.

Klik hier

Bestel het gratis boekje 'Transitievergoeding'.Deze gratis uitgave bevat alle informatie over de vaststellingsovereenkomst en ontslag 2024.

Gratis aanvragen

Mail onze juristen en krijg direct antwoord op uw vragen over ontslag.

Mail uw vraag

Certificaat beoordelingenJuristen Arbeidsrecht Nederland heeft het excellente certificaat behaald met een 9.4!

Meer informatie