Jurist nodig? 0882050899 088 - 20 50 899
Menu

Vaststellingsovereenkomst en geschil

Arbeidsgeschil kan leiden tot ontslag via vaststellingsovereenkomst

Overal waar mensen met elkaar samenwerken kan een geschil ontstaan. Soms zien beide partijen in dat een verdere voortzetting van het dienstverband onmogelijk is geworden. De vaststellingsovereenkomst is bedoeld om een conflict te beëindigen of te voorkomen. Partijen stellen schriftelijke vast wat tussen hen – ter oplossing van het geschil - juridisch geldt. De vaststellingsovereenkomst en de wettelijke regels staan in het Burgerlijk Wetboek. De vaststellingsovereenkomst is de schriftelijke overeenkomst waarbij werkgever en werknemer de voorwaarden omschrijven (= afspraken maken) waaronder de arbeidsovereenkomst eindigt. Meestal ontvangt de werknemer een ontslagvergoeding ter compensatie van het ontslag.

 

Gebonden aan de vaststellingsovereenkomst

Beide partijen zijn – na de ondertekening van de vaststellingsovereenkomst – juridisch gebonden aan de vaststellingsovereenkomst. Deze overeenkomst bepaalt immers de nieuwe rechtstoestand tussen partijen, ter definitieve oplossing of beëindiging van hun geschil. Partijen weten waar zij aan toe zijn, hoe zij zich tot elkaar dienen te gedragen en wat zij van elkaar mogen verwachten.

 

Advies

In de praktijk kunnen werkgever en werknemer van mening verschillen over de uitleg van de vaststellingsovereenkomst. Belangrijk is dat de overeengekomen punten zo volledig en zo duidelijk mogelijk in de vaststellingsovereenkomst worden omschreven. Ook moet het conflict in de vaststellingsovereenkomst duidelijk worden omschreven. Bepalingen van de vaststellingsovereenkomst dienen voor één uitleg vatbaar te zijn. Desnoods worden – ter nadere toelichting - documenten als bijlagen bij de vaststellingsovereenkomst gevoegd.

Meer over vaststellingsovereenkomst ontslag

 

Controleer vaststellingsovereenkomst

Heeft u de vaststellingsovereenkomst ontvangen en nog niet getekend? Laat deze dan gratis controleren door onze juristen:

 

Heeft u nog vragen of wilt u liever een arbeidsjurist spreken voordat u de documenten upload en verstuurt, bel 088 20 50 899 of mail naar info@transitievergoeding.nl.

Laat onze arbeidsjuristen uw beëindigingsovereenkomst controleren.

Doe de check

Ook voor u? Onze juristen beoordelen direct of u recht heeft op een hogere vergoeding.

Klik hier

Bestel het gratis boekje 'Transitievergoeding'.Deze gratis uitgave bevat alle informatie over de vaststellingsovereenkomst en ontslag 2024.

Gratis aanvragen

Mail onze juristen en krijg direct antwoord op uw vragen over ontslag.

Mail uw vraag

Certificaat beoordelingenJuristen Arbeidsrecht Nederland heeft het excellente certificaat behaald met een 9.4!

Meer informatie