Arbeidsjurist nodig? 0882050899 088 - 20 50 899
Juristen Arbeidsrecht Nederland Juristen Arbeidsrecht Nederland 0882050899 Vredehofstraat 13 3761HA Soest
Klantbeoordelingen: Beoordeling ster 1 Beoordeling ster 2 Beoordeling ster 3 Beoordeling ster 4 Beoordeling halve ster (9.4 / 10)
709 beoordelingen
Menu

Vaststellingsovereenkomst en kantonrechter

 

Ontslag via kantonrechter of met wederzijds goedvinden via vaststellingsovereenkomst

Bepaalde omstandigheden, zoals onenigheid of een conflict kunnen ertoe leiden dat de werkgever aan de werknemer mededeelt de arbeidsovereenkomst te willen beëindigen. De werkgever kan kiezen voor 2 mogelijkheden om dit doel te bereiken:

  1. Het opstarten van de ontslagprocedure bij het kantongerecht
  2. Het voeren van onderhandelingen over een ontslagregeling. De regeling wordt vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst (beëindigingovereenkomst). Dit heet ontslag met wederzijds goedvinden.

 

Ontslag via kantonrechter

Het opstarten van de ontslagprocedure bij het kantongerecht is mogelijk als de werkgever een ‘redelijke grond’ bij de kantonrechter aannemelijk kan maken. Verder moet de werkgever uitleggen dat de werknemer niet kan worden herplaatst in een andere functie.

De kantonrechter kan tot ontslag overgaan in een aantal vaste gevallen:

  1. Langdurig ziekteverzuim van de werknemer waardoor onaanvaardbare gevolgen voor de bedrijfsvoering zijn ontstaan
  2. Ongeschiktheid voor de functie
  3. Verwijtbaar handelen of nalaten van de werknemer
  4. Het weigeren van de werknemer van de werkzaamheden wegens gewetensbezwaren
  5. Een verstoorde arbeidsverhouding

De kantonrechter zal in een hoorzitting het standpunt van beide partijen aanhoren en een gemotiveerde beslissing nemen. Hij kan ontslag toekennen of ontslag afwijzen. Bij afwijzing blijft de werknemer in dienst.

 

Ontslag via een vaststellingsovereenkomst

De werkgever kan óók met de werknemer in overleg treden over het ontslag en de inhoud van de vaststellingsovereenkomst. Partijen onderhandelen dan over de voorwaarden waaronder de arbeidsovereenkomst eindigt. Nadat partijen het met elkaar eens zijn geworden, worden de gemaakte afspraken neergelegd in de vaststellingsovereenkomst.

De vaststellingsovereenkomst is wettelijk vastgelegd en specifiek bedoeld om een onzekere situatie of een geschil te beëindigen.

 

Vaststellingsovereenkomst versus kantongerechtprocedure

Het onderhandelen over de inhoud van de vaststellingsovereenkomst, is onder alle omstandigheden beter dan het laten aankomen op een ontslagprocedure bij de kantonrechter. Indien partijen een akkoord bereiken, dan bespaart dit beide partijen tijd, stress en geld.

 

Heeft u een vaststellingsovereenkomst ontvangen van uw werkgever?

Biedt uw werkgever u een vaststellingsovereenkomst aan ? Wilt u weten of uw rechten zijn gewaarborgd? Laat onze arbeidsjuristen uw vaststellingsovereenkomst controleren: Gratis controle vaststellingsovereenkomst of bel 088 20 50 899

Check GRATIS uw vaststellings-overeenkomst

Laat onze arbeidsjuristen uw beëindigingovereenkomst controleren.

Doe de check

Binnen 30 minuten teruggebeldBestel gratis boek Transitievergoeding

Bestel het gratis boekje 'Transitievergoeding'.Deze gratis uitgave bevat alle informatie over de transitievergoeding en ontslagrecht 2020.

Gratis aanvragen

Direct juridisch advies

Een mail aan onze arbeidsjuristen is voldoende om antwoord te krijgen op uw vragen over een ontslagvergoeding.

Mail uw vraag

Hogere transitievergoeding

Ook voor u? Vraag direct advies aan onze arbeidsrechtjuristen en ontslagadvocaten.

Klik hier

Boek 'Van werk naar werk'

Dit boek is geschreven voor werknemers die boventallig zijn en binnenkort hun baan verliezen.

Gratis aanvragen

Van werk naar werk-begeleiding

Onze outplacement-coaches begeleiden u naar een nieuwe baan. Vul het aanvraagformulier in.

Formulier >>

Stuur mij de nieuwsbrief met tips

Belasting besparen

Bespaar belasting met uw transitievergoeding. Wij berekenen uw belastingvoordeel.

Direct advies

Beoordelingen

Juristen Arbeidsrecht Nederland Juristen Arbeidsrecht Nederland 0882050899 Vredehofstraat 13 3761HA Soest
Beoordeling ster 1 Beoordeling ster 2 Beoordeling ster 3 Beoordeling ster 4 Beoordeling halve ster (9.4/10)
709 beoordelingen
Bekijk alle beoordelingen