Jurist nodig? 0882050899 088 - 20 50 899
Menu

Vaststellingsovereenkomst en kantonrechter

 

Ontslag via kantonrechter of met wederzijds goedvinden via vaststellingsovereenkomst

Bepaalde omstandigheden, zoals onenigheid of een conflict kunnen ertoe leiden dat de werkgever aan de werknemer mededeelt de arbeidsovereenkomst te willen beëindigen. De werkgever kan kiezen voor 2 mogelijkheden om dit doel te bereiken:

  1. Het opstarten van de ontslagprocedure bij het kantongerecht
  2. Het voeren van onderhandelingen over een ontslagregeling. De regeling wordt vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst (beëindigingsovereenkomst). Dit heet ontslag met wederzijds goedvinden.

 

Ontslag via kantonrechter

Het opstarten van de ontslagprocedure bij het kantongerecht is mogelijk als de werkgever een ‘redelijke grond’ bij de kantonrechter aannemelijk kan maken. Verder moet de werkgever uitleggen dat de werknemer niet kan worden herplaatst in een andere functie.

De kantonrechter kan tot ontslag overgaan in een aantal vaste gevallen:

  1. Langdurig ziekteverzuim van de werknemer waardoor onaanvaardbare gevolgen voor de bedrijfsvoering zijn ontstaan
  2. Ongeschiktheid voor de functie
  3. Verwijtbaar handelen of nalaten van de werknemer
  4. Het weigeren van de werknemer van de werkzaamheden wegens gewetensbezwaren
  5. Een verstoorde arbeidsverhouding

De kantonrechter zal in een hoorzitting het standpunt van beide partijen aanhoren en een gemotiveerde beslissing nemen. Hij kan ontslag toekennen of ontslag afwijzen. Bij afwijzing blijft de werknemer in dienst.

 

Ontslag via een vaststellingsovereenkomst

De werkgever kan óók met de werknemer in overleg treden over het ontslag en de inhoud van de vaststellingsovereenkomst. Partijen onderhandelen dan over de voorwaarden waaronder de arbeidsovereenkomst eindigt. Nadat partijen het met elkaar eens zijn geworden, worden de gemaakte afspraken neergelegd in de vaststellingsovereenkomst.

De vaststellingsovereenkomst is wettelijk vastgelegd en specifiek bedoeld om een onzekere situatie of een conflict te beëindigen.

 

Vaststellingsovereenkomst versus kantongerechtprocedure

Het onderhandelen over de inhoud van de vaststellingsovereenkomst, is onder alle omstandigheden beter dan het laten aankomen op een ontslagprocedure bij de kantonrechter. Indien partijen een akkoord bereiken, dan bespaart dit beide partijen tijd, stress en geld.

 

Heeft u een vaststellingsovereenkomst ontvangen van uw werkgever?

Biedt uw werkgever u een vaststellingsovereenkomst aan? Wilt u weten of uw rechten zijn gewaarborgd? Laat onze arbeidsjuristen uw vaststellingsovereenkomst controleren:

 

Heeft u nog vragen of wilt u liever een arbeidsjurist spreken voordat u de documenten upload en verstuurt, bel 088 20 50 899 of mail naar info@transitievergoeding.nl.

Laat onze arbeidsjuristen uw beëindigingsovereenkomst controleren.

Doe de check

Ook voor u? Onze juristen beoordelen direct of u recht heeft op een hogere vergoeding.

Klik hier

Bestel het gratis boekje 'Transitievergoeding'.Deze gratis uitgave bevat alle informatie over de vaststellingsovereenkomst en ontslag 2024.

Gratis aanvragen

Mail onze juristen en krijg direct antwoord op uw vragen over ontslag.

Mail uw vraag

Certificaat beoordelingenJuristen Arbeidsrecht Nederland heeft het excellente certificaat behaald met een 9.4!

Meer informatie