Arbeidsjurist nodig? 0882050899 088 - 20 50 899
Juristen Arbeidsrecht Nederland Juristen Arbeidsrecht Nederland 0882050899 Vredehofstraat 13 3761HA Soest
Klantbeoordelingen: Beoordeling ster 1 Beoordeling ster 2 Beoordeling ster 3 Beoordeling ster 4 Beoordeling halve ster (9.4 / 10)
709 beoordelingen
Menu

Vaststellingsovereenkomst tussen werkgever en werknemer

Een arbeidsovereenkomst kan op 2 manieren eindigen: mét of zonder de medewerking van de werknemer.

 

Ontslagprocedure via 2 routes: UWV en kantonrechter

Indien de werknemer niet wil meewerken, dan kan de werkgever aan het UWV Werkbedrijf toestemming vragen om de arbeidsovereenkomst op te zeggen. We noemen dit de ontslagvergunningsroute. Deze route is bedoeld voor ontslag dat te maken heeft met een reorganisatie of als de werknemer langdurig ziek is (2 jaar ziekte) en hierdoor niet meer zijn werk kan doen.

In de overige situaties (bijvoorbeeld slecht functioneren en een verstoorde arbeidsrelatie) kan de werkgever aan de kantonrechter vragen om de arbeidsovereenkomst te ontbinden, waarna deze niet meer bestaat (ontbindingsroute via kantonrechter).

  

Vaststellingsovereenkomst tussen werkgever en werknemer

Als de werkgever en de werknemer een arbeidsconflict met elkaar hebben, dan vindt vaak overleg plaats over een praktische oplossing. Partijen maken dan met elkaar afspraken over de beëindiging van de arbeidsovereenkomst. Deze afspraken komen te staan in de vaststellingsovereenkomst. Het voordeel hiervan is dat zowel de werkgever als de werknemer zekerheid krijgt over het einde van de arbeidsovereenkomst, en alles wat ermee samenhangt. Dit geeft ook rust.

In de praktijk worden afspraken gemaakt over onder meer: de datum waarop de arbeidsovereenkomst eindigt, de lengte van de opzegtermijn, de hoogte van de ontslagvergoeding (transitievergoeding), wel of niet op non-actiefstelling, getuigschrift.

  

Juridisch kader van een vaststellingsovereenkomst

De normale regels van het overeenkomstenrecht zijn van toepassing: de ene partij doet een aanbod (voorstel), en als de andere partij het aanvaard, dan is sprake van een beëindigingsovereenkomst.

Indien de werkgever en de werknemer – na een onderhandelingstraject - het met elkaar eens zijn, dan komen de afspraken te staan in een vaststellingsovereenkomst. Juridisch gezegd gaan partijen dan met wederzijds goedvinden uit elkaar om het arbeidsgeschil te eindigen. Als de vaststellingsovereenkomst juridisch klopt (“WW-proof” is), dan loopt de WW-uitkering geen gevaar. Het is daarom van belang de vaststellingsovereenkomst te laten checken door een arbeidsjurist.

De vaststellingsovereenkomst is in de wet geregeld in de artikelen 7:900-906 Burgerlijk Wetboek (BW). Verder bepaalt artikel 7:670b lid 1 BW dat de arbeidsovereenkomst schriftelijk moet worden beëindigd. Mondelinge beëindiging mag niet.

  

Gratis controle vaststellingsovereenkomst

Wilt u weten of uw vaststellingsovereenkomst correct is opgesteld door uw werkgever? Laat onze arbeidsjuristen uw vaststellingsovereenkomst controleren: Gratis controle vaststellingsovereenkomst

 

Meer over verschil transitievergoeding en kantonrechtersformule

Check GRATIS uw vaststellings-overeenkomst

Laat onze arbeidsjuristen uw beëindigingovereenkomst controleren.

Doe de check

Binnen 30 minuten teruggebeldBestel gratis boek Transitievergoeding

Bestel het gratis boekje 'Transitievergoeding'.Deze gratis uitgave bevat alle informatie over de transitievergoeding en ontslagrecht 2020.

Gratis aanvragen

Direct juridisch advies

Een mail aan onze arbeidsjuristen is voldoende om antwoord te krijgen op uw vragen over een ontslagvergoeding.

Mail uw vraag

Hogere transitievergoeding

Ook voor u? Vraag direct advies aan onze arbeidsrechtjuristen en ontslagadvocaten.

Klik hier

Boek 'Van werk naar werk'

Dit boek is geschreven voor werknemers die boventallig zijn en binnenkort hun baan verliezen.

Gratis aanvragen

Van werk naar werk-begeleiding

Onze outplacement-coaches begeleiden u naar een nieuwe baan. Vul het aanvraagformulier in.

Formulier >>

Stuur mij de nieuwsbrief met tips

Belasting besparen

Bespaar belasting met uw transitievergoeding. Wij berekenen uw belastingvoordeel.

Direct advies

Beoordelingen

Juristen Arbeidsrecht Nederland Juristen Arbeidsrecht Nederland 0882050899 Vredehofstraat 13 3761HA Soest
Beoordeling ster 1 Beoordeling ster 2 Beoordeling ster 3 Beoordeling ster 4 Beoordeling halve ster (9.4/10)
709 beoordelingen
Bekijk alle beoordelingen