Jurist nodig? 0882050899 088 - 20 50 899
Menu

Vaststellingsovereenkomst tussen werkgever en werknemer

Een arbeidsovereenkomst kan op 2 manieren eindigen: mét of zonder de medewerking van de werknemer.

 

Ontslagprocedure via 2 routes: UWV en kantonrechter

Indien de werknemer niet wil meewerken, dan kan de werkgever aan het UWV Werkbedrijf toestemming vragen om de arbeidsovereenkomst op te zeggen. We noemen dit de ontslagvergunningsroute. Deze route is bedoeld voor ontslag dat te maken heeft met een reorganisatie of als de werknemer langdurig ziek is (2 jaar ziekte) en hierdoor niet meer zijn werk kan doen.

In de overige situaties (bijvoorbeeld slecht functioneren en een verstoorde arbeidsrelatie) kan de werkgever aan de kantonrechter vragen om de arbeidsovereenkomst te ontbinden, waarna deze niet meer bestaat (ontbindingsroute via kantonrechter).

  

Vaststellingsovereenkomst tussen werkgever en werknemer

Als de werkgever en de werknemer een arbeidsconflict met elkaar hebben, dan vindt vaak overleg plaats over een praktische oplossing. Partijen maken dan met elkaar afspraken over de beëindiging van de arbeidsovereenkomst. Deze afspraken komen te staan in de vaststellingsovereenkomst. Het voordeel hiervan is dat zowel de werkgever als de werknemer zekerheid krijgt over het einde van de arbeidsovereenkomst, en alles wat ermee samenhangt. Dit geeft ook rust.

In de praktijk worden afspraken gemaakt over onder meer: de datum waarop de arbeidsovereenkomst eindigt, de lengte van de opzegtermijn, de hoogte van de ontslagvergoeding (transitievergoeding), wel of niet op non-actiefstelling, getuigschrift.

  

Juridisch kader van een vaststellingsovereenkomst

De normale regels van het overeenkomstenrecht zijn van toepassing: de ene partij doet een aanbod (voorstel), en als de andere partij het aanvaard, dan is sprake van een beëindigingsovereenkomst.

Indien de werkgever en de werknemer – na een onderhandelingstraject - het met elkaar eens zijn, dan komen de afspraken te staan in een vaststellingsovereenkomst. Juridisch gezegd gaan partijen dan met wederzijds goedvinden uit elkaar om het arbeidsgeschil te eindigen. Als de vaststellingsovereenkomst juridisch klopt (“WW-proof” is), dan loopt de WW-uitkering geen gevaar. Het is daarom van belang de vaststellingsovereenkomst te laten checken door een arbeidsjurist.

De vaststellingsovereenkomst is in de wet geregeld in de artikelen 7:900-906 Burgerlijk Wetboek (BW). Verder bepaalt artikel 7:670b lid 1 BW dat de arbeidsovereenkomst schriftelijk moet worden beëindigd. Mondelinge beëindiging mag niet.

  

Gratis controle vaststellingsovereenkomst

Wilt u weten of uw vaststellingsovereenkomst correct is opgesteld door uw werkgever? Laat onze arbeidsjuristen uw vaststellingsovereenkomst controleren:

 

Heeft u nog vragen of wilt u liever een arbeidsjurist spreken voordat u de documenten upload en verstuurt, bel 088 20 50 899 of mail naar info@transitievergoeding.nl.

 

Meer over verschil transitievergoeding en kantonrechtersformule

Laat onze arbeidsjuristen uw beëindigingsovereenkomst controleren.

Doe de check

Ook voor u? Onze juristen beoordelen direct of u recht heeft op een hogere vergoeding.

Klik hier

Bestel het gratis boekje 'Transitievergoeding'.Deze gratis uitgave bevat alle informatie over de vaststellingsovereenkomst en ontslag 2024.

Gratis aanvragen

Mail onze juristen en krijg direct antwoord op uw vragen over ontslag.

Mail uw vraag

Certificaat beoordelingenJuristen Arbeidsrecht Nederland heeft het excellente certificaat behaald met een 9.4!

Meer informatie