Jurist nodig? 0882050899 088 - 20 50 899
Menu

Collectief ontslag: vaststellingsovereenkomst of UWV

Bij collectief ontslag is sprake van ontslag van 20 werknemers of meer. Ontslag vindt plaats via een vaststellingsovereenkomst of via de UWV-ontslagroute. Collectief ontslag wordt vaak ingegeven door een bedrijfseconomische reden (reorganisatie, slechte financiële situatie, etc.). In dat geval kan de werkgever een ontslagvergunning aanvragen bij UWV.

 

Ontslagroute via UWV tijdrovend en kans op afwijzing

UWV laat binnen een maand weten of zij de aanvraag van de werkgever inwilligen. Indien  UWV het ontslagverzoek weigert, blijft de werknemer in dienst. Als UWV het ontslagverzoek toewijst dan moet de werkgever binnen 4 weken het ontslag aan de werknemer meedelen. De werknemer ontvangt de wettelijke transitievergoeding.

Meer over transitievergoeding berekenen

 

Vaststellingsovereenkomst is individuele vertaalslag van het sociaal plan

Veel werkgevers kiezen voor ontslag via een vaststellingsovereenkomst. Vaak is er een sociaal plan met regelingen die de werkgever treft voor de ontslagen werknemers. Zoals de ontslagvergoeding. De vaststellingsovereenkomst beschrijft vervolgens de individuele afspraken op basis van de regelingen uit het sociaal plan. Als de financiële situatie van de werkgever het toelaat, zal de ontslagvergoeding (veel) HOGER zijn dan de wettelijke transitievergoeding. Dit motiveert de werknemer akkoord te gaan met ontslag via een vaststellingsovereenkomst.  

 

Vaststellingsovereenkomst legt onder andere hoogte ontslagvergoeding vast

De vaststellingsovereenkomst moet aan bepaalde eisen voldoen. Het ontslag moet vanuit de werkgever komen. Nadat de werkgever het ontslagvoorstel heeft gedaan, moet de werknemer akkoord gaan. Werkgever en werknemer zijn het dus eens over het ontslag. In de vaststellingsovereenkomst staan ook afspraken over:

-        Ontslagvergoeding (transitievergoeding of hoger)

-        Ontslagdatum

-        Opzegtermijn

-        Hulp bij vinden nieuwe baan

-        Concurrentiebeding, relatiebeding, etc.

-        Budget voor juridische bijstand

Meer over ontslag vaststellingsovereenkomst

 

Conclusie: vaststellingsovereenkomst gunstiger dan UWV-ontslag

Meestal biedt de vaststellingsovereenkomst een hogere ontslagvergoeding dan de transitievergoeding. Vaak zijn er ook nog overige regelingen die ontslag via UWV niet biedt, zoals een budget voor juridische bijstand. Dan is de vaststellingsovereenkomst een betere optie dan ontslag via UWV. 

 

Dreigt voor u ontslag? Wilt u uw vaststellingsovereenkomst laten controleren?

Neem contact op Juristen ArbeidsRecht NL via 088 20 50 899. U krijgt onmiddellijk een jurist aan de lijn. Of mail naar info@transitievergoeding.nl.

  

Laat onze arbeidsjuristen uw beëindigingsovereenkomst controleren.

Doe de check

Ook voor u? Onze juristen beoordelen direct of u recht heeft op een hogere vergoeding.

Klik hier

Bestel het gratis boekje 'Transitievergoeding'.Deze gratis uitgave bevat alle informatie over de vaststellingsovereenkomst en ontslag 2024.

Gratis aanvragen

Mail onze juristen en krijg direct antwoord op uw vragen over ontslag.

Mail uw vraag

Certificaat beoordelingenJuristen Arbeidsrecht Nederland heeft het excellente certificaat behaald met een 9.4!

Meer informatie