Arbeidsjurist nodig? 0882050899 088 - 20 50 899
Menu

Collectief ontslag via vaststellingsovereenkomst of UWV

Bij collectief ontslag is sprake van ontslag van 20 werknemers of meer. Ontslag vindt plaats via een vaststellingsovereenkomst of via de UWV-ontslagroute. Collectief ontslag wordt vaak ingegeven door een bedrijfseconomische reden (reorganisatie, slechte financiële situatie, etc.). In dat geval kan de werkgever een ontslagvergunning aanvragen bij UWV.

 

Ontslagroute via UWV tijdrovend en kans op afwijzing

UWV laat binnen een maand weten of zij de aanvraag van de werkgever inwilligen. Indien  UWV het ontslagverzoek weigert, blijft de werknemer in dienst. Als UWV het ontslagverzoek toewijst dan moet de werkgever binnen 4 weken het ontslag aan de werknemer mededelen. De werknemer ontvangt de wettelijke transitievergoeding.

Meer over transitievergoeding berekenen

 

Vaststellingsovereenkomst is individuele vertaalslag van het sociaal plan

Veel werkgevers kiezen voor ontslag via een vaststellingsovereenkomst. Vaak is er een sociaal plan met regelingen die de werkgever treft voor de ontslagen werknemers. Zoals de ontslagvergoeding. De vaststellingsovereenkomst beschrijft vervolgens de individuele afspraken op basis van de regelingen uit het sociaal plan. Als de financiële situatie van de werkgever het toelaat, zal de ontslagvergoeding (veel) HOGER zijn dan de wettelijke transitievergoeding. Dit motiveert de werknemer akkoord te gaan met ontslag via een vaststellingsovereenkomst.  

 

Vaststellingsovereenkomst legt onder andere hoogte ontslagvergoeding vast

De vaststellingsovereenkomst moet aan bepaalde eisen voldoen. Het ontslag moet vanuit de werkgever komen. Nadat de werkgever het ontslagvoorstel heeft gedaan, moet de werknemer akkoord gaan. Werkgever en werknemer zijn het dus eens over het ontslag. In de vaststellingsovereenkomst staan ook afspraken over:

-        Ontslagvergoeding (transitievergoeding of hoger)

-        Ontslagdatum

-        Opzegtermijn

-        Hulp bij vinden nieuwe baan

-        Concurrentiebeding, relatiebeding, etc.

-        Budget voor juridische bijstand

Meer over ontslag vaststellingsovereenkomst

 

Conclusie: vaststellingsovereenkomst gunstiger dan UWV ontslag

Meestal biedt de vaststellingsovereenkomst een hogere ontslagvergoeding dan de transitievergoeding. Vaak zijn er ook nog overige regelingen die ontslag via UWV niet biedt, zoals een budget voor juridische bijstand. Dan is de vaststellingsovereenkomst een betere optie dan ontslag via UWV. 

 

Dreigt voor u ontslag? Wilt u uw vaststellingsovereenkomst laten controleren?

Neem contact op Juristen ArbeidsRecht NL via 088 20 50 899. U krijgt onmiddellijk een jurist aan de lijn. Of mail naar info@transitievergoeding.nl.

  

Check GRATIS uw vaststellings-overeenkomst

Laat onze arbeidsjuristen uw beëindigingovereenkomst controleren.

Doe de check

Binnen 30 minuten teruggebeldBestel gratis boek Transitievergoeding

Bestel het gratis boekje 'Transitievergoeding'.Deze gratis uitgave bevat alle informatie over de transitievergoeding en ontslagrecht 2021.

Gratis aanvragen

Hogere transitievergoeding

Ook voor u? Vraag direct advies aan onze arbeidsrechtjuristen en ontslagadvocaten.

Klik hier

Direct advies

Mail onze juristen en krijg direct antwoord op uw vragen over ontslag en ontslagvergoeding.

Mail uw vraag

UWV ontslag beoordelen

Laat uw UWV-ontslagprocedure door onze juristen beoordelen.

Gratis analyse

Hulp bij ontslag kantonrechter

Onze juristen helpen u. Schat uw kansen bij de kantonrechter in.

Gratis analyse

Beoordelingen