Arbeidsjurist nodig? 0882050899 088 - 20 50 899
Menu

Mijn werkgever heeft mij een vaststellingsovereenkomst aangeboden. Als ik teken, ontvang ik dan wel een WW-uitkering?

Ik ben in conflict met mijn werkgever. We streven beiden naar een oplossing om uit elkaar te gaan. Mijn werkgever heeft mij vaststellingsovereenkomst aangeboden. Heb ik recht op WW als ik hiermee akkoord ga?

 

Recht op een WW-uitkering als u niet verwijtbaar werkloos bent

Een werknemer die een Werkloosheidswet-uitkering (WW) bij het UWV aanvraagt, moet aan de vereisten van de wet voldoen. Eén van de belangrijkste vereisten is dat de werknemer NIET verwijtbaar werkloos raakt. Dit betekent dat de werknemer het ontslag niet aan zichzelf heeft te wijten. U mag niet zelf ontslag nemen, of de arbeidsovereenkomst opzeggen, of dat het ontslag geheel aan uw eigen gedrag te wijten is, bijvoorbeeld een ontslag op staande voet.

  

Een gedegen vaststellingsovereenkomst stelt uw WW-uitkering veilig

Als u NIET verwijtbaar werkloos bent, moet vervolgens de vaststellingsovereenkomst juridisch zijn. De volgende elementen moeten opgenomen zijn in de vaststellingsovereenkomst:

  1. Het initiatief om te komen tot ontslag gaat uit van de werkgever
  2. De ontslagreden bestaat uit een verschil van inzicht tussen partijen over de wijze waarop de functie behoort te worden uitgeoefend
  3. Er kan geen andere passende functie door de werkgever worden aangeboden
  4. Het ontslag houdt geen verband houdt met een dringende reden voor ontslag, zoals ontslag op staande voet
  5. Financiële voorzieningen zijn door de werkgever aangeboden om de nadelige gevolgen van het ontslag te verzachten

Antwoord op uw vraag: Als de vaststellingsovereenkomst juist is opgesteld, heeft u recht op een WW-uitkering

  

Ontvangt u een vaststellingsovereenkomst van uw werkgever?

Het is van groot belang dat de vaststellingsovereenkomst juridisch correct is opgesteld, waarmee u uw WW-uitkering veiligstelt. De arbeidsjuristen van Juristen ArbeidsRecht Nederland kunnen u juridisch adviseren en begeleiden. Bel 088 20 50 899 of doe de gratis controle vaststellingsovereenkomst

Check GRATIS uw vaststellings-overeenkomst

Laat onze arbeidsjuristen uw beëindigingovereenkomst controleren.

Doe de check

Binnen 30 minuten teruggebeldBestel gratis boek Transitievergoeding

Bestel het gratis boekje 'Transitievergoeding'.Deze gratis uitgave bevat alle informatie over de transitievergoeding en ontslagrecht 2021.

Gratis aanvragen

Hogere transitievergoeding

Ook voor u? Vraag direct advies aan onze arbeidsrechtjuristen en ontslagadvocaten.

Klik hier

Direct advies

Mail onze juristen en krijg direct antwoord op uw vragen over ontslag en ontslagvergoeding.

Mail uw vraag

UWV ontslag beoordelen

Laat uw UWV-ontslagprocedure door onze juristen beoordelen.

Gratis analyse

Hulp bij ontslag kantonrechter

Onze juristen helpen u. Schat uw kansen bij de kantonrechter in.

Gratis analyse

Beoordelingen