Jurist nodig? 0882050899 088 - 20 50 899
Menu

Welke ontslagroutes zijn er?

Wie of wat bepaalt of ik ontslagen word via de kantonrechter, via UWV of via een vaststellingsovereenkomst?

Als een werkgever een arbeidsovereenkomst wilt beëindigen kan dit op 3 manieren: ontbindingsverzoek bij de kantonrechter, ontslagvergunning bij UWV en ontslag met wederzijds goedvinden door middel van een vaststellingsovereenkomst. De reden voor ontslag is bepalend voor de route die de werkgever moet volgen. Ontslag met wederzijds goedvinden kan bij alle ontslagredenen worden toegepast.

 

8 ontslag redenen

Er zijn 8 ontslag redenen:

 • Verval van arbeidsplaats,
 • Werknemer langer dan 2 jaar ziek,
 • Frequent ziekteverzuim,
 • Ongeschiktheid voor werkzaamheden,
 • Verwijtbaar of nalatig handelen door werknemer,
 • Werkweigering wegens gewetensbezwaar,
 • Verstoorde arbeidsverhouding
 • Een andere reden waardoor in redelijkheid niet gevergd kan worden dat de arbeidsovereenkomst voortduurt.

 

Deze ontslag redenen zijn te verdelen in 3 categorieën:

 • Bedrijfseconomische redenen,
 • Langdurige arbeidsongeschiktheid
 • Redenen die met de persoon van de werknemer te maken hebben.

 

Ontslagprocedures voor bedrijfseconomische redenen en langdurige arbeidsongeschiktheid moeten bij het UWV gevolgd worden. AIs de ontslaggrond is gelegen in de persoon van de werknemer, dan moet de werkgever een ontbindingsverzoek indienen bij de kantonrechter.

 

UWV-procedure ontslag

Bij bedrijfseconomische redenen vraagt werkgever een ontslagvergunning aan bij UWV. De werkgever moet onderbouwen dat er sprake is van verval van arbeidsplaatsen in verband met beëindiging van werkzaamheden of wegens bedrijfseconomische omstandigheden die het treffen van 'doelmatige maatregelen' noodzakelijk maken.

Bij langdurige arbeidsongeschiktheid bent u langer dan 2 jaar ziek. Werkgever moet aantonen dat er binnen 26 weken geen herstel zal plaatsvinden. Ook zijn er geen aangepaste werkzaamheden voor de werknemer. Als UWV het ontslag goedkeurt, moet werkgever een transitievergoeding betalen aan werknemer. 

Ontslag via UWV

  

Ontslag via kantonrechter

Als de ontslagreden gelegen is in de persoon van de werknemer dan start de werkgever een ontbindingsprocedure bij de kantonrechter. De kantonrechter beoordeelt of het ontslagverzoek wordt toegewezen. Ook beoordeelt de kantonrechter of u een ontslagvergoeding krijgt. De kantonrechtersformule bestaat niet meer bij kantonrechter-procedures. De kantonrechtersformule is vervangen door de transitievergoeding én de billijke vergoeding. De transitievergoeding is wettelijk vastgelegd en kent een vaste formule (bereken transitievergoeding). De billijke vergoeding wordt slechts bij uitzondering toegekend door de kantonrechter. Er moet sprake zijn van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van werkgever. Een eventuele aanspraak op een billijke vergoeding bestaat naast het recht op een transitievergoeding (bij ontslag na 2 jaar dienstverband).

Ontslag via kantonrechter

 

Ontslag via vaststellingsovereenkomst

Ontslag met wederzijds goedvinden moet schriftelijk gebeuren. Deze ontslagroute kunnen werkgever en u altijd bewandelen. De afspraken worden in een overeenkomst geregeld. De inhoud van zo'n overeenkomst wordt door werkgever en u samen vastgesteld op basis van onderhandelingen. De hoogte van de ontslagvergoeding is een van de onderhandelingspunten. De Wet werk en Zekerheid verplicht de werkgever wel om u schriftelijk te wijzen op het herroepingsrecht. Dit betekent dat u zich binnen 2 weken na het ondertekenen van de vaststellingsovereenkomst kan bedenken.

Ontslag via vaststellingsovereenkomst

Laat onze arbeidsjuristen uw beëindigingsovereenkomst controleren.

Doe de check

Ook voor u? Onze juristen beoordelen direct of u recht heeft op een hogere vergoeding.

Klik hier

Bestel het gratis boekje 'Transitievergoeding'.Deze gratis uitgave bevat alle informatie over de vaststellingsovereenkomst en ontslag 2024.

Gratis aanvragen

Mail onze juristen en krijg direct antwoord op uw vragen over ontslag.

Mail uw vraag

Certificaat beoordelingenJuristen Arbeidsrecht Nederland heeft het excellente certificaat behaald met een 9.4!

Meer informatie