Jurist nodig? 0882050899 088 - 20 50 899
Menu

Collectief ontslag

Van collectief ontslag is sprake als er meer dan 20 werknemers binnen drie maanden binnen een werkgebied van UWV worden ontslagen. Bij collectief ontslag worden de vakbonden en ondernemingsraden betrokken. Er gelden andere regels die over het algemeen in de CAO (Collectieve Arbeids Overeenkomst) zijn opgenomen. Meestal is de reden van collectief ontslag  bedrijfseconomisch. Ontslag vanwege bedrijfseconomische redenen loopt via UWV. De vakbonden zullen -als vertegenwoordigers van de werknemers- soms samen met de ondernemingsraad een sociaal plan afsluiten met de werkgever waarin afspraken worden gemaakt over begeleiding naar een nieuwe baan (intern of extern) en een ontslagvergoeding.

Meer over ontslag UWV

Laat onze arbeidsjuristen uw beëindigingsovereenkomst controleren.

Doe de check

Ook voor u? Onze juristen beoordelen direct of u recht heeft op een hogere vergoeding.

Klik hier

Bestel het gratis boekje 'Transitievergoeding'.Deze gratis uitgave bevat alle informatie over de vaststellingsovereenkomst en ontslag 2024.

Gratis aanvragen

Mail onze juristen en krijg direct antwoord op uw vragen over ontslag.

Mail uw vraag

Certificaat beoordelingenJuristen Arbeidsrecht Nederland heeft het excellente certificaat behaald met een 9.4!

Meer informatie