Jurist nodig? 0882050899 088 - 20 50 899
Menu

Transitievergoeding belasting middelen

Als u de transitievergoeding NIET besteedt aan "van werk naar werk begeleiding" of een opleiding, dan betaalt u belasting. U krijgt het netto bedrag -na aftrek van belasting- op de privérekening. De transitievergoeding komt boven op het inkomen in 2024.

De belastingpercentages in 2024 zijn:

Salaris +
transitievergoeding

     Belastingpercentage 2024

0 tot 75.518

     36,97 %

Boven 75.518

     49,5 %

 

Belasting besparen door te middelen over 3 jaar

Door de 1-malige transitievergoeding is er een hoog jaarinkomen met een hoog belastingpercentage. Middelen betekent dat u de jaarinkomens over 3 jaar optelt en deelt door 3 en kijkt hoeveel belasting dan verschuldigd is. De "teveel betaalde" belasting krijgt u terug van de belastingdienst. U betaalt dus minder belasting. 

 

Middelen transitievergoeding voorbeeld

Stel u verdient jaarlijks € 55.000. Op 31 december 2024 wordt u ontslagen en krijgt u boven op uw laatste salaris ook een ontslagvergoeding van € 45.000 mee. U heeft dus in 2024 een belastbaar inkomen van € 100.000. U gaat middelen
over de jaren 2022, 2023 en 2024.

 Transitievergoeding belasting middelen voorbeeld

Salaris € 55.000  
Ontslagvergoeding € 45.000  
Totaal inkomen 2024   € 100.000
Inkomen 2023   €   55.000
Inkomen 2022   €   55.000
Totaal over drie jaar   € 210.000
Gemiddeld per jaar   €   70.000

In 2024 betaalt u in eerste instantie 49,5% belasting over het inkomen boven € 75.518. U betaalt dus 49,5% over € 24.482. Echter, door te middelen heeft u een gemiddeld inkomen van € 70.000,- en betaalt u géén 49,5% meer (12,5% minder, namelijk afgerond 37%). U ontvangt de teveel betaalde 12,5% belasting terug over de € 24.482. Besparing € 3.060

 

Belasting middelen stopt

Het tijdvak 2022-2023-2024 is het laatste tijdvak waarover u belasting kunt middelen.

 

Wilt u minder belasting betalen over uw transitievergoeding?

Onze adviseur helpt u. Bel 088 20 50 800 of ga naar belasting besparen transitievergoeding

 

Meer over transitievergoeding en belasting

Laat onze arbeidsjuristen uw beëindigingsovereenkomst controleren.

Doe de check

Ook voor u? Onze juristen beoordelen direct of u recht heeft op een hogere vergoeding.

Klik hier

Bestel het gratis boekje 'Transitievergoeding'.Deze gratis uitgave bevat alle informatie over de vaststellingsovereenkomst en ontslag 2024.

Gratis aanvragen

Mail onze juristen en krijg direct antwoord op uw vragen over ontslag.

Mail uw vraag

Certificaat beoordelingenJuristen Arbeidsrecht Nederland heeft het excellente certificaat behaald met een 9.4!

Meer informatie