Arbeidsjurist nodig? 0882050899 088 - 20 50 899
Menu

Transitievergoeding en oproepcontract

Voor het berekenen van de transitievergoeding is het loon de basis. Het bruto-uurloon wordt vermenigvuldigd met het aantal uren dat u per maand werkt.

 

Aantal gewerkte uren variabel: gemiddelde van 12 maanden bepaalt transitievergoeding

Als de arbeidsduur niet vast staat, bijvoorbeeld omdat u op basis van een oproepcontract werkt, wordt uitgegaan van de gemiddelde arbeidsduur van de 12 maanden voorafgaand aan de beëindiging van de arbeidsovereenkomst. Als u vakantie heeft gehad of ziek bent geweest, worden deze uren niet meegeteld bij de berekening van het aantal uren dat u werkt. Als deze periodes langer dan 1 maand duren, vindt er ‘voorverlenging’ van de periode van 12 maanden plaats. Er wordt dan gekeken naar meer dan 12 maanden voorafgaand aan de beëindiging.

Transitievergoeding berekenen

Check GRATIS uw vaststellings-overeenkomst

Laat onze arbeidsjuristen uw beëindigingovereenkomst controleren.

Doe de check

Binnen 30 minuten teruggebeldBestel gratis boek Transitievergoeding

Bestel het gratis boekje 'Transitievergoeding'.Deze gratis uitgave bevat alle informatie over de transitievergoeding en ontslagrecht 2022.

Gratis aanvragen

Hogere transitievergoeding

Ook voor u? Vraag direct advies aan onze arbeidsrechtjuristen en ontslagadvocaten.

Klik hier

Direct advies

Mail onze juristen en krijg direct antwoord op uw vragen over ontslag en ontslagvergoeding.

Mail uw vraag

Hulp bij ontslag kantonrechter

Onze juristen helpen u. Schat uw kansen bij de kantonrechter in.

Gratis analyse

Beoordelingen