Arbeidsjurist nodig? 0882050899 088 - 20 50 899
Menu

Transitievergoeding met terugwerkende kracht

Per 1 juli 2015 is transitievergoeding in werking getreden. De regeling heeft beperkte terugwerkende kracht. De duur van het dienstverband is van belang. Het dienstverband moet minimaal 2 jaar hebben geduurd. Arbeidsovereenkomsten die voor 1 juli 2012 zijn geëindigd tellen niet mee in deze berekening. Tijdelijke arbeidsovereenkomsten die na 1 juli 2012 zijn aangegaan en met tussenpozen van minder dan 6 maanden elkaar hebben opgevolgd tellen wel mee voor de berekening. Het gaat om arbeidsovereenkomsten die elkaar hebben opgevolgd bij dezelfde werkgever of bij opvolgende werkgevers. Opvolgend werkgeverschap is overgang van onderneming. De nieuwe onderneming neemt het personeel van de oude onderneming over. De dienstjaren van het personeel tellen als het ware door bij de nieuwe werkgever. Er is ook sprake van opvolgend werkgeverschap als de werknemer eerst als uitzendkracht bij een bedrijf heeft gewerkt en later als werknemer in dienst van hetzelfde bedrijf.

 

Heeft u vragen? Bel 088-20 50 899 of stel uw vraag via advies arbeidsjurist

Check GRATIS uw vaststellings-overeenkomst

Laat onze arbeidsjuristen uw beëindigingovereenkomst controleren.

Doe de check

Binnen 30 minuten teruggebeldBestel gratis boek Transitievergoeding

Bestel het gratis boekje 'Transitievergoeding'.Deze gratis uitgave bevat alle informatie over de transitievergoeding en ontslagrecht 2021.

Gratis aanvragen

Hogere transitievergoeding

Ook voor u? Vraag direct advies aan onze arbeidsrechtjuristen en ontslagadvocaten.

Klik hier

Direct advies

Mail onze juristen en krijg direct antwoord op uw vragen over ontslag en ontslagvergoeding.

Mail uw vraag

UWV ontslag beoordelen

Laat uw UWV-ontslagprocedure door onze juristen beoordelen.

Gratis analyse

Hulp bij ontslag kantonrechter

Onze juristen helpen u. Schat uw kansen bij de kantonrechter in.

Gratis analyse

Beoordelingen