Jurist nodig? 0882050899 088 - 20 50 899
Menu

Wet arbeidsmarkt in balans 2023

De Wet arbeidsmarkt in balans bepaalt de ontslagroute wanneer een werkgever een werknemer wilt ontslaan. Voor ontslag wegens bedrijfseconomische gronden moet de werkgever bij het UWV zijn. Voor ontslag op grond van persoonlijke redenen, zoals disfunctioneren, is de kantonrechter bevoegd.

 

Als werkgever en u het eens zijn over een ontslag, dan kunnen ze een vaststellingsovereenkomst sluiten. In een vaststellingsovereenkomst staan de voorwaarden waaronder het ontslag plaatsvindt, zoals de ontslagvergoeding, outplacement begeleiding en opzegtermijn. Een gang naar UWV of kantonrechter is niet nodig.

 

De  Wet arbeidsmarkt in balans introduceert de nieuwe (lagere) transitievergoeding bij ontslag. Iedere werknemer die ontslagen wordt via UWV of kantonrechter, krijgt van zijn werkgever een transitievergoeding ter grootte van 1/3 maandsalaris per gewerkt jaar. 

Transitievergoeding berekenen

Meer over vaststellingsovereenkomst

Laat onze arbeidsjuristen uw beëindigingsovereenkomst controleren.

Doe de check

Ook voor u? Onze juristen beoordelen direct of u recht heeft op een hogere vergoeding.

Klik hier

Bestel het gratis boekje 'Transitievergoeding'.Deze gratis uitgave bevat alle informatie over de vaststellingsovereenkomst en ontslag 2024.

Gratis aanvragen

Mail onze juristen en krijg direct antwoord op uw vragen over ontslag.

Mail uw vraag

Certificaat beoordelingenJuristen Arbeidsrecht Nederland heeft het excellente certificaat behaald met een 9.4!

Meer informatie