Arbeidsjurist nodig? 0882050899 088 - 20 50 899
Menu

Concurrentiebeding schrappen in vaststellingsovereenkomst

Ontslag middels een vaststellingsovereenkomst

Het is juridisch toegestaan dat werkgever en werknemer de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden op een afgesproken datum beëindigen. De diverse afspraken die partijen maken, worden neergelegd in een zogenaamde ‘vaststellingsovereenkomst’. Met dit juridische document kan de werknemer de WW-uitkering bij het UWV aanvragen. Lees meer vaststellingsovereenkomst ontslag.

  

Concurrentiebeding beperkt nieuwe baankansen

Een concurrentiebeding in de arbeidsovereenkomst, betekent dat de werknemer – na het einde van de arbeidsovereenkomst – wordt beperkt om werkzaam te zijn. Het is de werknemer niet toegestaan om na het ontslag bij een concurrent in (min of meer) dezelfde functie aan de slag te gaan.

 

Concurrentiebeding van tafel

Het is dus voor de werknemer van belang om – in het kader van de vaststellingsovereenkomst bij ontslag – met de werkgever de afspraak te maken dat dit concurrentiebeding na ontslag niet meer geldt. Dit betekent dat de werknemer met de werkgever over dit onderwerp moet onderhandelen. Als de werkgever akkoord gaat met het schrappen van het concurrentiebeding, dan wordt dit in de vaststellingsovereenkomst opgenomen. Meer over onderhandelen vaststellingsovereenkomst.

 

Concurrentiebeding bij tijdelijke en permanente arbeidscontracten

Het concurrentiebeding is in de Wet Werk & Zekerheid geregeld. De Wet bepaalt dat een concurrentiebeding enkel geldig is als het een onderdeel vormt van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd, en schriftelijk is overeengekomen met een meerderjarige werknemer. Het concurrentiebeding kan óók in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd (tijdelijk contract zoals een jaarcontract) zijn opgenomen, maar dan moet de werkgever schriftelijk uitleggen dat het beding noodzakelijk is vanwege ‘zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen’.

 

Gratis controle vaststellingsovereenkomst

De arbeidsjuristen van Juristen ArbeidsRecht Nederland kunnen u behulpzaam zijn bij onderhandelingen over uw vaststellingsovereenkomst. Wij kunnen er onder andere voor zorgen dat uw concurrentiebeding van tafel gaat. Wilt u eerst een juridische controle van uw vaststellingsovereenkomst, onder andere over het onderwerp concurrentiebeding? Gratis controle vaststellingsovereenkomst of bel 088 20 50 899 en spreek direct een arbeidsjurist.

Check GRATIS uw vaststellings-overeenkomst

Laat onze arbeidsjuristen uw beëindigingovereenkomst controleren.

Doe de check

Binnen 30 minuten teruggebeldBestel gratis boek Transitievergoeding

Bestel het gratis boekje 'Transitievergoeding'.Deze gratis uitgave bevat alle informatie over de transitievergoeding en ontslagrecht 2021.

Gratis aanvragen

Hogere transitievergoeding

Ook voor u? Vraag direct advies aan onze arbeidsrechtjuristen en ontslagadvocaten.

Klik hier

Direct advies

Mail onze juristen en krijg direct antwoord op uw vragen over ontslag en ontslagvergoeding.

Mail uw vraag

UWV ontslag beoordelen

Laat uw UWV-ontslagprocedure door onze juristen beoordelen.

Gratis analyse

Hulp bij ontslag kantonrechter

Onze juristen helpen u. Schat uw kansen bij de kantonrechter in.

Gratis analyse

Beoordelingen