Arbeidsjurist nodig? 0882050899 088 - 20 50 899
Juristen Arbeidsrecht Nederland Juristen Arbeidsrecht Nederland 0882050899 Vredehofstraat 13 3761HA Soest
Klantbeoordelingen: Beoordeling ster 1 Beoordeling ster 2 Beoordeling ster 3 Beoordeling ster 4 Beoordeling halve ster (9.4 / 10)
709 beoordelingen
Menu

Vaststellingsovereenkomst ambtenaar

Arbeidsconflict kan leiden tot ontslag

In de ambtelijke wereld doen zich arbeidsconflicten voor, die kunnen leiden tot ontslag. De ambtenaar laat zich meestal bijstaan door een arbeidsjurist of advocaat. Na een onderhandelingsfase wordt tussen partijen een akkoord bereikt over de voorwaarden waaronder het dienstverband eindigt. De vaststellingsovereenkomst bevat de schriftelijke weergave van de afspraken die het bevoegd gezag (werkgever) en de ambtenaar (werknemer) hebben gemaakt ter beëindiging van het arbeidsgeschil.

Wat moet er in de vaststellingsovereenkomst staan?

In elk geval zijn van belang:

  • Welke ontslaggrond wordt gekozen
  • Is de reden van het ontslag voldoende neutraal omschreven
  • De ontslagdatum
  • Vanaf welke datum hoeft de ambtenaar niet meer te werken (vrijgesteld van werk)
  • Welke ontslagvergoeding ontvangt de ambtenaar
  • Is er een budget voor scholing of outplacement

 

Kan een vaststellingsovereenkomst worden afgedwongen?

Zowel het bevoegd gezag (gemeente, provincie, rijk, waterschap) als de ambtenaar kan niet zelfstandig bepalen dat de andere partij moet instemmen met de voorgelegde ontslagvoorwaarden. Er is sprake van een ‘gezagsverhouding’ tussen het bevoegd gezag en de ambtenaar: de ambtenaar is ondergeschikt aan het bevoegd gezag en is via een eenzijdig aanstellingsbesluit in de openbare dienst werkzaam. Maar deze achtergestelde positie gaat niet zó ver dat de ambtenaar gehouden is met elk ontslagvoorstel van het bevoegd gezag in te stemmen.

 

Keuze tussen een vaststellingsovereenkomst en een ontslagprocedure

De ambtenaar die dreigt te worden ontslagen, heeft de keuze om te onderhandelen over de inhoud van de vaststellingsovereenkomst, en daarover een akkoord te bereiken, of verweer te voeren in een ontslagprocedure. De ambtelijke ontslagprocedure bestaat uit de voornemenprocedure, de bezwaarfase en de beroepsfase. Lees meer over ontslagprocedure ambtenaar.

 

Vraag advies aan een arbeidsjurist

Indien u met ontslag wordt bedreigd, dan is het raadzaam om al in de voornemenprocedure (het bevoegd gezag maakt schriftelijk aan de ambtenaar kenbaar dat een ontslagbesluit volgt) een ervaren arbeidsjurist van Juristen ArbeidsRecht Nederland in te schakelen. Bel 088 20 50 899 of vraag direct advies arbeidsjurist.

In de voornemenprocedure krijgt u de gelegenheid om schriftelijk uw of bezwaar tegen het ontslagvoornemen naar voren te brengen. Hierdoor kan het ontslagvoornemen eventueel worden afgewend.

Check GRATIS uw vaststellings-overeenkomst

Laat onze arbeidsjuristen uw beëindigingovereenkomst controleren.

Doe de check

Binnen 30 minuten teruggebeldBestel gratis boek Transitievergoeding

Bestel het gratis boekje 'Transitievergoeding'.Deze gratis uitgave bevat alle informatie over de transitievergoeding en ontslagrecht 2020.

Gratis aanvragen

Direct juridisch advies

Een mail aan onze arbeidsjuristen is voldoende om antwoord te krijgen op uw vragen over een ontslagvergoeding.

Mail uw vraag

Hogere transitievergoeding

Ook voor u? Vraag direct advies aan onze arbeidsrechtjuristen en ontslagadvocaten.

Klik hier

Boek 'Van werk naar werk'

Dit boek is geschreven voor werknemers die boventallig zijn en binnenkort hun baan verliezen.

Gratis aanvragen

Van werk naar werk-begeleiding

Onze outplacement-coaches begeleiden u naar een nieuwe baan. Vul het aanvraagformulier in.

Formulier >>

Stuur mij de nieuwsbrief met tips

Belasting besparen

Bespaar belasting met uw transitievergoeding. Wij berekenen uw belastingvoordeel.

Direct advies

Beoordelingen

Juristen Arbeidsrecht Nederland Juristen Arbeidsrecht Nederland 0882050899 Vredehofstraat 13 3761HA Soest
Beoordeling ster 1 Beoordeling ster 2 Beoordeling ster 3 Beoordeling ster 4 Beoordeling halve ster (9.4/10)
709 beoordelingen
Bekijk alle beoordelingen