Arbeidsjurist nodig? 0882050899 088 - 20 50 899
Juristen Arbeidsrecht Nederland Juristen Arbeidsrecht Nederland 0882050899 Vredehofstraat 13 3761HA Soest
Klantbeoordelingen: Beoordeling ster 1 Beoordeling ster 2 Beoordeling ster 3 Beoordeling ster 4 Beoordeling halve ster (9.4 / 10)
709 beoordelingen
Menu

Vaststellingsovereenkomst bij disfunctioneren

De werkgever en de werknemer hebben altijd de mogelijkheid om de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden – onder bepaalde voorwaarden – te beëindigen. Het is doorgaans de werkgever die met de werknemer in overleg treedt, en een vaststellingsovereenkomst (of: beëindigingsovereenkomst) aan de werknemer voorlegt.

  

Disfunctioneren als ontslagreden

In de praktijk legt de werkgever vaak aan de werknemer een vaststellingsovereenkomst ter goedkeuring voor, omdat de werkgever ontevreden is over de arbeidsprestaties van de werknemer. Juridisch gezegd: de werknemer voldoet niet (meer) aan de functie-eisen.

Als de werknemer inziet dat hij of zij onder de maat functioneert – en de voorzetting van de arbeidsrelatie geen zin heeft – dan is het verstandig om met de werkgever te praten over een beëindiging van de arbeidsovereenkomst. Schakel altijd een arbeidsjurist in. Direct juridisch advies arbeidsjurist of bel 088 20 50 899.

  

Veiligstellen van de WW-uitkering

De beëindiging kan zodanig worden geregeld dat uw WW-rechten worden veiliggesteld. Er worden ook duidelijke afspraken gemaakt over datum van ontslag, de ontslagvergoeding of transitievergoeding en andere belangrijke punten zoals het schrappen van het concurrentiebeding en relatiebeding, periode van vrijstelling van het verrichten van werk onder loondoorbetaling en een goed getuigschrift. Pas daarna kan de vaststellingsovereenkomst worden opgesteld, en door partijen worden ondertekend.

Hiermee kan de werknemer bij het UWV de WW-uitkering aanvragen.

 

Juridische bijstand noodzakelijk

Het is in uw belang dat u de vaststellingsovereenkomst eerst laat checken alvorens deze voor akkoord te ondertekenen. De arbeidsjuristen van Juristen ArbeidsRecht Nederland hebben de expertise in huis om u te adviseren en te ondersteunen. Vraagadvies arbeidsjurist of bel 088-20 50 899 en krijg direct een arbeidsjurist aan de telefoon.

 

De werkgever heeft géén personeelsdossier

Het komt in de praktijk echter voor dat de werkgever forse kritiek uit op de werknemer over zijn of haar functioneren, maar dat de werkgever deze kritiek niet met documenten kan onderbouwen. Bijvoorbeeld verslagen van functioneringsgesprekken.

Als de mening van de werkgever over het functioneren van de werknemer uit geen enkele brief of document blijkt, en dus ‘uit de lucht is gegrepen’, dan is het niet verstandig om een ontslagregeling van de werkgever te aanvaarden. De werkgever heeft immers – kort gezegd - geen negatief personeelsdossier: het ontslag is dus niet redelijk.

Dit is ook het geval als de werkgever geen mogelijkheid aan de werknemer heeft geboden, om het functioneren te verbeteren (‘verbetertermijn’).

 

Inspanningsverplichting van de werkgever (zorgplicht)

Het ontslag is ook niet redelijk als de werkgever geen enkele moeite heeft gedaan om de werknemer – al dan niet met behulp van scholing – in een andere passende functie te herplaatsen, aldus de Wet Werk & Zekerheid.

U bent overigens NOOIT verplicht om een door uw werkgever voorgelegde vaststellingsovereenkomst te aanvaarden.

  

Gratis controle vaststellingsovereenkomst

Legt uw werkgever u een vaststellingsovereenkomst voor en wilt u deze laten controleren: Gratis controle vaststellingsovereenkomst

Check GRATIS uw vaststellings-overeenkomst

Laat onze arbeidsjuristen uw beëindigingovereenkomst controleren.

Doe de check

Binnen 30 minuten teruggebeldBestel gratis boek Transitievergoeding

Bestel het gratis boekje 'Transitievergoeding'.Deze gratis uitgave bevat alle informatie over de transitievergoeding en ontslagrecht 2020.

Gratis aanvragen

Direct juridisch advies

Een mail aan onze arbeidsjuristen is voldoende om antwoord te krijgen op uw vragen over een ontslagvergoeding.

Mail uw vraag

Hogere transitievergoeding

Ook voor u? Vraag direct advies aan onze arbeidsrechtjuristen en ontslagadvocaten.

Klik hier

Boek 'Van werk naar werk'

Dit boek is geschreven voor werknemers die boventallig zijn en binnenkort hun baan verliezen.

Gratis aanvragen

Van werk naar werk-begeleiding

Onze outplacement-coaches begeleiden u naar een nieuwe baan. Vul het aanvraagformulier in.

Formulier >>

Stuur mij de nieuwsbrief met tips

Belasting besparen

Bespaar belasting met uw transitievergoeding. Wij berekenen uw belastingvoordeel.

Direct advies

Beoordelingen

Juristen Arbeidsrecht Nederland Juristen Arbeidsrecht Nederland 0882050899 Vredehofstraat 13 3761HA Soest
Beoordeling ster 1 Beoordeling ster 2 Beoordeling ster 3 Beoordeling ster 4 Beoordeling halve ster (9.4/10)
709 beoordelingen
Bekijk alle beoordelingen